Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FÄRGELANDA JÄRBO KYRKA 1:1 - husnr 1, JÄRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3115-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRBO KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Västra Götaland
Färgelanda
Dalsland
Järbo
Järbo-Råggärds församling
Karlstads stift
Järbo kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Kyrkans har en byggnadshistoria motsvarande många av de "typiska dalslandskyrkorna". Små tornlösa medeltida stenkyrkor, oftast ursprungligen med rakslutet kor i öster och ingång i sydväst. Kyrkorna förlängdes sedan under 1600- och 1700-talen mot öster och fick tresidigt avslutade kor. I en del fall uppfördes senare torn med vapenhus men flera har tillbyggda vapenhus och fristående klockstaplar. Järbo kyrkas ursprungliga utformning är inte närmare känd men det har antagits att den medeltida kyrkan hade rakt korslut och ingång i söder. 1731 förlängdes hon åt öster och fick det tidstypiska tresidi...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1100 - 1350 Nybyggnad
År 1100 - 1350 Nybyggnad
År 1672 - 1672 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, eventuellt från 1632
År 1731 - 1731 Nybyggnad - Korparti
Kor.
År 1731 - 1800 Ändring - tillbyggnad
Långhuset troligen tillbyggt i väster
År 1800 - 1900 Ändring - ombyggnad, fönster
Troligen tillkom de nuvarande fönsteröppningarnas storlek under 1800-talet.
År 1856 - 1856 Ändring
Årtal inhugget på platta i koret nära predikstolen. Oklart vad årtalet står för.
År 1883 - 1883 Ändring
Årtal målat på läktrabarriären. Troligen renovering och målningsarbeten då.
År 1890 - 1900 Ändring - ombyggnad, innertak
Taket beklätt med pärlspontpanel.
År 1924 - 1924 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Nybyggnad - Torn
Torn

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Ändring - restaurering
Omfattande renovering och tillbyggnad av torn och sakristia.

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Underhåll - stomme
Förstärkningarabeten vid korväggarna. Två förstärkningsband av järn, 2 och 3 m över över markytan infällda i murlivet.
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, innertak
Det nuvarande svagt rundade brädvalvet ersatte pärlsponttaket från 1890-talet. Under detta skall enligt uppgift finnas ytterligare ett äldre tak.
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny förbindelse i tornet ersatte trappor till läktaren i kyrkorummet.
År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete
Hel exteriör och interiör ommålning.
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster till de gamla bågarna.
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av samtliga trägolv på värmeisolerande bjälklag med luftcirkulation under.
År 1924 - 1924 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar
År 1924 - 1924 Fast inredning - altarring
Ny altarring
År 1924 - 1924 Teknisk installation - värme
Ny kamin insatt i sakristian.
År 1924 - 1924 Byggnadsarkeologisk undersökning
Konstaterades bl a: Kyrkan tillbyggd både mot väster och öster. På norra väggen i medeltidskyrkans kor fanns en fyrkantig öppning i skalmuren. Påträffade gravar och skelletdelar i kor och mittgång, bla rektangulaära flermansgravar.

A Linder (Obestämd yrkestillhörighet)

Rapport i ATA (Arkiv)

År 1924 - 1924 Flyttning
Vapenhus av trä (troligen 1800-tal) flyttat från västgaveln till kyrkogårdens sydöstra hörn (används som förråd).
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning. Ny aramatur efter ritningar av Sten Barnzell.

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Installtion av värmeledning. Pannrum under sakristian. Ingenjör F Ahlrén, Göteborg.
År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av läktaren och ny orgelfasad.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Underhåll
Reparations- och målningsarbeten. Hel in- och utvändig ommålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel
Ny orgel
År 1948 - 1948 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornspirans ekspån ersätts med kopparplåt.
År 1975 - 1976 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning. Väggarna omkalkade, påbättring av bänkarnas marmorering mm. Målsättning att skapa en varmare miljö i kyrkorummet genom att använda ockragula färgtyper.
År 1975 - 1976 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader borttagna längst bak.
År 1975 - 1976 Fast inredning - altarring
Ommålning med nya färger samt ny skinnklädsel i rött.
År 1975 - 1976 Underhåll - golv
Slipning och lackning
År 1975 - 1976 Teknisk installation
Ny armatur
År 1975 - 1976 Fast inredning - orgel
Översyn
År 1975 - 1976 Teknisk installation - el
Omläggning av elsystemet. Curt Ekbladh elkonsult AB, Uddevalla
År 1975 - 1976 Konservatorsarbeten
Restaurering och konservering av altartavlan. Översyn av predikstolen. Borttagning av övermålning av nummertavlan. Rapport i arkiv samt artikel i Hembygden 1977.

Christer Wildenstam (Konservator)

År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
I sakristian: Nya snickerier, bla textilförvaring. Tvättställ med varmvattenberedare. Piscina av metall.
År 1975 - 1976 Ändring - restaurering
Huvudsakligen interiör renovering

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1986 - 1987 Underhåll - omputsning
Fasadrenovering av långhus och sakristia.
År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket
År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, exteriör
Handikappramp vid södra entrén. Ledstänger vid västra entrén.
År 2005 - 2005 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning, uppvärmning med pellets.
År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Samtliga fönster åtgärdade samt målning av porten mot väster och sakristiedörren.

Västarvet (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Konservatorsarbeten
Konservatorsåtgärder på svart antependium, svart predikstolskläde och ljus stola.

Ingeborg Skaar Textilvård AB (Konservator)

År 2016 - 2016 Underhåll
Renovering torn.

AB Hedekas Plåt & Svets (Firma)

Henrik Målare i Uddevalla AB (Firma)

Högsäters bygg AB (Firma)

Karl-Arne Karlsson (Antikvarie)