Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FÄRGELANDA FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 1, FÄRGELANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3107-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÄRGELANDA KYRKA (akt.)

1869 - 1870

1869 - 1870

Västra Götaland
Färgelanda
Dalsland
Färgelanda
Färgelanda församling
Karlstads stift
Kyrkvägen 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

På 1860-talet ansågs den medeltida stenkyrkan i Färgelanda så förfallen att en ny behövde byggas. Som på många andra platser bidrog befolkningsökningen till behovet av en större kyrka. Drivande kraft bakom den nya kyrkan var också prosten Johan Ferlin, en energisk man känd för sin stränga religiositet men också för sin arbetsamhet och mångsidighet. Han fick bl a stor betydelse för den schartauanska väckelsen, vilket också bidrog till behovet av en större kyrka. Då den nya kyrka uppfördes 1869-70 användes enligt uppgift ritningarna till Herrljunga kyrka som förebild, men kyrkan i Färgelanda gjor...

Läs mer i eget fönster

År 1869 - 1870 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1869 - 1870 Nybyggnad - Sakristia
År 1869 - 1870 Nybyggnad - Torn
År 1869 - 1870 Nybyggnad - Korparti
År 1869 - 1870 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1873 - 1873 Invigning
Invigning av biskop Rundgren då orgeln kommit på plats.
År 1873 - 1873 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Idag återstår den ursprungliga fasaden.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1900 - 1910 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla ca 1905.

Natanael Beskow (Arkitekt)

År 1918 - 1918 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om och utökas
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål

Bertil Waldén (Fotograf)

År 1940 - 1940 Underhåll - omputsning
Omputsning samt putsreparationer
År 1940 - 1940 Fast inredning - orgel
Justering av orgeln

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1940 - 1940 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning, ändrad färgsättning bl a i koret
År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Inklusive ny armatur
År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster i hela kyrkan
År 1940 - 1940 Ändring
Nya psalmnummertavlor vid södra och norra ingången
År 1940 - 1940 Ändring - restaurering
Större renovering, huvudsakligen exteriört, delvis efter förslag av Branzell 1937

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya innerdörrar
År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, trappa
Trapporna i vapenhusets vändes, nya steg
År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv av smalare brädor som lades ovanpå det befintliga
År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, innertak
Pärlspontpanelen mellan de synliga bjälkarna kläddes med masonite
År 1945 - 1945 Teknisk installation
Klockringningsanläggning

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem, varmavttenanläggning med radiatorer under fönstren och oljepanna i sakristians källare
År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgelverket till n v 22 stämmor. Fasaden bevarad och flyttad något bakåt

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1962 - 1962 Ändring - restaurering, exteriör
Omputsning, plåtarbeten. Ny kopparplåt på tornet
År 1967 - 1967 Underhåll - takomläggning
År 1970 - 1970 Fast inredning - altaruppsats
Triptyk

Harry W. Svensson (Konstnär)

År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Puts- och fönsterreparationer
År 1970 - 1970 Teknisk installation
År 1970 - 1970 Ändring - restaurering
Större interiör och exteriör renovering

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning, ljusa färger, taket i blå nyans. Försök att återställa korväggens färgsättning och kraftiga accentuering från tiden före 1940 års renovering. Varmvit färgton med guldlinjering och guldaccenter. Språkbandet korrigeras och imålas. Stjärnhimlen framtagen.
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, innertak
Masoniten kläs med ny träpanel (målas ljusblå)
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, fönster
Ytterglasen byts mot antikglas i gul kulör
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, golv
Samtliga golv slipas och laseras. Heltäckningsmatta innanför altarringen
År 1970 - 1970 Fast inredning - bänkinredning
Justering av sitsarna
År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, trappa
Inbyggnader under trapporna i vapenhuset

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt kors på spiran, kopparinklädd plåt.
År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, port
Norra porten igensatt från insidan, nisch för medeltida dopfunten . Nya portblad och handikappramp till södra ingången
År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Samlingsrum mot söder. Kapprum, handikappwc och städutrymme och ny läktartrappa mot norr. Kyrktorg i mitten
År 1995 - 1996 Fast inredning - altarring
Knäfallet ombyggt
År 1995 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp
Nya textilskåp i sakristian, i "övre salen", (våningen ovanpå sakristian) och i nya läktarunderbyggnaden.
År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, golv
Ny permanent ramp mellan södra sidogången och koret
År 1995 - 1996 Konservatorsarbeten
Målningar, föremål och delar av inredningen.

David Edvardsson (Konservator)

Leif Berg (Konservator)

År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, trappa
Inbyggnaderna under trapporna i vapenhuset borttagna liksom räckenas inklädnad.
År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Wc-rum i sakristian
År 1995 - 1996 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning med utgångspunkt från äldre färgskikt. Plastfärg på väggarna ersätts med kalkfärg
År 1995 - 1996 Ändring - restaurering
Större exteriör och interiör renovering

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1995 - 1996 Teknisk installation
Elinstallationer. Manövercentral i sydvästra bänkkvartertet. Ny armatur. Barndlarm. Högtalarsystem. Hörslinga
År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny källartrappa vid sakristian
År 2002 - 2003 Underhåll - exteriör
Översyn av putsfasader.
År 2005 - 2006 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats.
År 2010 - 2011 Underhåll - exteriör
Putsanalys och provytetillverkning.
År 2012 - 2013 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering på kyrka och torn.

Balksten Byggnadsvård (Entreprenör)

Västarvet (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Underhåll
Renovering av rötskada på tornet.

Arne Nilssons Bygg AB (Entreprenör)

Västarvet (Antikvarie)