Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

DALS-ED RÖLANDA PRÄSTGÅRD 1:4 - husnr 1, RÖLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3097-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÖLANDA KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

Västra Götaland
Dals-Ed
Dalsland
Rölanda
Dals-Eds församling
Karlstads stift
Rölanda 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Rölanda kyrka har ansetts som en av Dalslands äldsta kyrkor. Någon säker datering finns inte men den antas vara byggd under 1200-talet, liksom de flesta av landskapets medeltida stenkyrkor. Kyrkans äldsta inventarium, dopfunten av täljsten, är daterad till detta århundrade. Kyrkan äger också en lillklocka från 1300-talet. Kyrkans ursprungliga utformning är inte känd men kan antas ha haft ett litet långhus med rakslutet kor och ingång i sydväst, likt landskapets flesta andra kyrkor från samma tid. Karaktäristiskt för kyrkorna är också förlängningar mot öster med tresidigt kor under 16- och 1700-...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Långhus, betydande partier bevarade i väster
År 1100 - 1529 Nybyggnad
År 1650 - 1699 Nybyggnad - Korparti
År 1730 - 1730 Fast inredning - altaruppsats

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1797 - 1797 Underhåll - takomläggning
Taktäckningen ändras från spån till skiffer på underlag av näver.
År 1873 - 1873 Ändring - ombyggnad, fönster
Nuvarande större fönsteröppningarna tas upp.
År 1873 - 1873 Fast inredning - predikstol
Flyttad från södra sidan till norra. Kraftigt om- eller nybyggd. Enligt dåtida beskrivning "En för dessa trakter vanlig 1600-talskaraktär".
År 1873 - 1873 Ändring - ombyggnad, interiör
Altare med altaruppsats placeras mot östra korväggen. Tidigare hade där funnits ett sakristieutrymme.
År 1873 - 1873 Fast inredning - altare
Nytt altarbord
År 1873 - 1873 Fast inredning - altarring
Ny altrarring
År 1873 - 1873 Fast inredning - läktare
Ny dubbelt så stor läktare
År 1873 - 1873 Fast inredning - bänkinredning
Troligen nya bänkar
År 1873 - 1873 Ändring - restaurering
Större renovering, främst interiört.
År 1873 - 1873 Ändring - ombyggnad, port
Sydingången sätts igen och litet vapenhus framför rivs. Två nya ingångar upptas. Korportal i söder och västingång.
År 1873 - 1873 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket reparerat
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

ATA (Arkiv)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Sakristia
Ritningar och program av arkitekt Berglund 1933. Arbetsledning på plats arkitekt Brattberg.

Allan Berglund (Arkitekt)

Arthur Brattberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Vegetativt dekorerad taklist.

Anders Berglund (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bl a marmoreringar på altare, bänkgavlar och kolonner.

Olle Hellström (Konservator)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering, exteriör
Omfattande renovering och tillbyggnad av sakristia mot norr. Ritningar och program av arkitekt Berglund 1933. Arbetsledning på plats arkitekt Brattberg.

Allan Berglund (Arkitekt)

Arthur Brattberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna karftigt ombyggda eller nygjorda.
År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning med värmecentral under sakristian. Varmluftsgaller framför främre vänstra bänkraden.

Ebbes Bruks Aktiebolag (Firma)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv på underlag av betong.
År 1935 - 1935 Fast inredning - läktare
Delvis ombyggd. Eventuellt sänkt och avkortad.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, port
Västra porten, nya innerdörrar. Södra porten, nya inner- och ytterdörrar.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster igenmurat vid predikstolen (konsekvens av nya sakristrian). Gröntonat antikglas i korfönstren. Innerbågar i samtliga fönster.
År 1936 - 1936 Fast inredning - predikstol

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Nybyggnad - Torn
Bekostat av hemmansägare Carl Johan Calin.

Einar Svensson, Bäckefors (Byggmästare)

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket. Takläggare G Wik, Glava.
År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, trappa
Troligen ny trappa i tornet till läktaren.
År 1946 - 1946 Fast inredning - orgel
Ny orgel med sexton stämmor. Orgelverk av orgelbyggare Mårtensson och fasad av arkitekt Forssén.

Axel Forssén (Arkitekt)

Mårtensson (Orgelbyggeri)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Belysning
År 1946 - 1946 Konservatorsarbeten
Bl a altartavlan

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1946 - 1946 Fast inredning - predikstol
Höjs 15 cm och förses med skulpturer föreställande de fyra evangelisterna.
År 1946 - 1946 Ändring - restaurering
Renoveringen bekostad av den testamenterade förmögenheten efter hemmansägare Carl Johan Calin.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna målade med akrylatfärg. Målning av korgolvet och fönstren. målning av väggar och tak i sakristian.
År 1965 - 1965 Underhåll - exteriör
Putslagningar mm
År 1973 - 1974 Underhåll - omputsning
Exteriör blästring och omputsning.
År 1980 - 1980 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket
År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Altartavlan

Christer Wildenstam (Konservator)

År 1987 - 1987 Underhåll - målningsarbete, interiör
Golv, väggar, tak, bänkar samt slipning och lackning av golvet.
År 2006 - 2006 Ändring - restaurering, exteriör
Tvättning av fasader, främst tornet, för att få bort rödalger. Lagning av enstaka putspartier. Avfärgning av hela putsfasaden Målning av taksprång och vindskivor.

Brunbergs byggnads AB, Vänersborg (Byggmästare)

År 2008 - 2008 Underhåll - takomläggning
Omläggning av halva skiffertaket.
År 2010 - 2010 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump.
År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Reparation av torntak.

KyrkEngel (Antikvarie)