Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

DALS-ED ED 1:97 - husnr 1, DALS-EDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3099-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALS-EDS KYRKA (akt.)

1861 - 1863

1861 - 1863

1861 - 1863

Västra Götaland
Dals-Ed
Dalsland
Dals-Ed
Dals-Eds församling
Karlstads stift
Gamla Edsvägen 37

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Den nuvarande kyrkan är den tredje kända kyrkan på samma plats, troligen förgången av en medeltida stenkyrka, ersatt av en ny stenkyrka 1728. Enligt prosten Carl Johan Hammarin i "Carlstads stifts herdaminne 1842" var Eds kyrka troligen en av Dalslands äldsta, moderkyrka långt tillbaka med ett strategiskt läge i ett tidigt befolkat område. Kyrkans äldsta inventarie, dopfunten, har daterats till 1200-talets förra hälft. Kring kyrkan finns också en rik tradition om pilgrimsvandringar mot Nidaros under medeltiden. Till 1728 års kyrka uppfördes 1797 det nuvarande tornet och till tornet fogades seda...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1700 - 1749 Fast inredning - predikstol
Se även 1949 - 1950, predikstol.
År 1797 - 1797 Nybyggnad - Torn
Torn, tillhört kyrka från 1728, senare riven
År 1861 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

J Torstensson, Sanne (Byggmästare)

År 1861 - 1863 Nybyggnad - Korparti

J Torstensson, Sanne (Byggmästare)

År 1861 - 1863 Fast inredning - bänkinredning

J Torstensson, Sanne (Byggmästare)

År 1861 - 1863 Nybyggnad
Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet (1861 - 1863)
År 1861 - 1863 Nybyggnad
År 1864 - 1864 Fast inredning - orgel
Sju stämmor

P Brantzeg, Kristiania (Orgelbyggeri)

År 1874 - 1874 Invigning
Invigning av biskop Rundgren. Putsning och målning invändigt hade dragit ut på tiden.
År 1890 - 1910 Ändring - restaurering, interiör
Ca 1900. Troligen bl a pärlspont på innertaket.
År 1906 - 1906 Underhåll - exteriör
Reparation av tornet som skadats efter en jordbävning 1904.
År 1916 - 1916 Fast inredning - läktare
Eventuellt ny - eller ombyggnad av läktare.
År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel
Ombyggnad och renovering av orgeln

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

År 1932 - 1932 Underhåll - omputsning
Omputsning av tornet
År 1932 - 1932 Underhåll - exteriör
Plåtarbeten på lanterninen och torntaket
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytterdörrar av ek.
År 1932 - 1932 Underhåll - fönster
Byte av bristfälliga fönsterbågar.
År 1932 - 1932 Ändring - restaurering, exteriör
År 1949 - 1950 Specifika inventarier - altartavla

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

År 1949 - 1950 Ändring - restaurering
Stor restaurering. Huvudsakligen interiöra åtgärder.

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl Johansson, Ed (Byggmästare)

År 1949 - 1950 Underhåll - omputsning
Innerväggarna
År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, port
Västra ingången breddad och försedd med nya dörrar.
År 1949 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning
År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv. Förhöjt korgolv.
År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt innertak. Nuvarande lackade spontpanel ersatte bred målad pärlspont. Innertak över sakristian vilket ej funnits tidigare.
År 1949 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar med bibehållande av dörrarna från 1863 års bänkar. Gångar upptagna längs långsidorna.
År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggen mot sakristian framflyttad närmare altaret och förhöjd. Innertak över sakristian vilket ej funnits tidigare.
År 1949 - 1950 Fast inredning - port
Nya dörrar. I väster till breddad ingång. Nya vindfångsdörrar mot söder och norr.
År 1949 - 1950 Fast inredning - läktare
Barriärens mittparti utbyggt för passage framför oregelns spelbord.
År 1949 - 1950 Fast inredning - orgel
Renovering
År 1949 - 1950 Teknisk installation - el
Belysning, värme, klockringning och orgelfläkt
År 1949 - 1950 Fast inredning - predikstol
Renovering och återställande efter förändringar 1861-63. Predikstolen ursprungligen från 1700-talets första hälft, ev tillverkad av Nils Falk ca 1710. Vid renoveringen 1950 användes predikstolen i Bro kyrka (i Bohuslän) som förebild. En del ursprunglig utsmyckning återsattes och en del nytillverkades.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Nils Bergholm, Ed (Hantverkare - Målare)

År 1950 - 1950 Återinvigning
Biskop Runestam
År 1955 - 1955 Underhåll - takomläggning
Skiffret på södra takfallet.
År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel
Renovering

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1966 - 1966 Teknisk installation
Åskledare
År 1966 - 1966 Teknisk installation - el
Hydraulisk manöveranläggning för tornluckorna.
År 1966 - 1966 Underhåll - omputsning
Fasadrenovering
År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel
Kororgel. Sex stämmor med delat register.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1979 - 1979 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avblästring av plastfärg och avfärgning med KC-färg.
År 1982 - 1982 Underhåll - exteriör
Underhåll av putsfasaderna.
År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Kapprum och ny trappa mot norr. Brudkammare, handikapptoalett, städutrymme mot söder. Två läktartrappor och de tre bakersta bänkraderna borttagna
År 1982 - 1982 Teknisk installation - VA
Vatten och avlopp indraget
År 1982 - 1982 Fast inredning - läktare
Höjning av läktarbarriären. Nya förrådsutrymmen på läktaren, bl a för kördräkter.
År 1982 - 1982 Ändring - restaurering

Bror Johansson, Ed (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Omputsning och avfärgning av tornet. Avfärgning av långhuset och sakristian.
År 1994 - 1994 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket. Nya hängrännor, stuprör och snörasskydd.
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytillverkning och reparation av fönster.
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Reparation av ljudluckor.
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, exteriör
Handikappramp vid norra ingången.
År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Avfärgning av putsväggarna. Målning av bänkarna.
År 1994 - 1994 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisoleroing av vindsbjälklaget.
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, golv
Oljning av trägolv. Borttagande av heltäckningsmattor. Skiffergolv i vapenhuset.
År 1994 - 1994 Ändring
Flyttning av psalmnummertavlorna.
År 1994 - 1994 Fast inredning - altarring
Byte av stoppning och klädsel.
År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Predikstolen, altaruppatsen och ambon

Gunnar Eldh (Konservator)

Göran Bryntesson (Konservator)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1994 - 1994 Ändring - restaurering
Exteriör och interiör renovering. Åtgärdsförslag av Martin Lindholm, Restaurator Tord Andersson Conservation AB.

Martin Lindholm (Konstruktör)

Sven Johansson Bygg AB, Ed (Entreprenör)

Tord Andersson (Konservator)