Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BENGTSFORS ÖDSKÖLT 2:1 - husnr 1, ÖDSKÖLTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3098-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖDSKÖLTS KYRKA (akt.)

1720 - 1729

1720 - 1729

Västra Götaland
Bengtsfors
Dalsland
Ödskölt
Bäcke-Ödskölts församling
Karlstads stift
Ödskölts kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan är uppförd i trä 1726 men dess nuvarande form är huvudsakligen ett resultat av en ombyggnad 1862 (förlängning åt öster) och tornets tillkomst 1894. Kyrkan består av en enda långsmal byggnadskropp med rakslutna gavlar mot öster och väster. I öster finns en sakristia och innanför denna koret. I väster finns ett vapenhus. Över takets västra del reser sig en takryttare.

Kyrkans nuvarande utseende är ett resultat av flera omfattande förändringar. På platsen fanns troligen en träkyrka under medeltiden vilken revs ner till grunden när den nuvarande kyrkan uppfördes 1726. Fram till 1862 var kyr...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1720 - 1729 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus.
År 1720 - 1729 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1729 - 1729 Fast inredning - predikstol
Predikstol och altartavla inköpt från Ånimskog.
År 1729 - 1729 Specifika inventarier - altartavla
Predikstol och altartavla inköpt från Ånimskog.
År 1743 - 1743 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Taket stofferat

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1745 - 1745 Fast inredning - läktare
År 1762 - 1762 Underhåll - takomläggning
Nytt ekspåntak
År 1767 - 1767 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv ersätter jordgolv
År 1769 - 1769 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1807 - 1807 Underhåll - takomläggning
Taktegel inköpt och troligen pålagt.
År 1844 - 1844 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kyrkans första musikinstrument, ett psalmodikon.
År 1862 - 1862 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1862 - 1862 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningarna (se 1743) målas över med vitt.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna kläs med panel (troligen pärlspont) och målas bruna.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya större fönster.
År 1862 - 1862 Ändring - tillbyggnad
Förlängning mot öster 9 m, bl a nytt kor. Regelkonstruktion med brädor utan fyllnad. Ytterdörr mot söder i koret.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad
Omfattande ombyggnad. "Förvandling från en liten intim, med gammaldags målningar utsirad kyrka till en oproportionerlig, kal, ödslig och ljus kyrka" (Ödskölt, vår hembygd s 47).
År 1880 - 1880 Fast inredning - altaruppsats
Samtliga ytor spacklade och övermålade med i huvudsak blått, vitt och metallguld.

ATA. Beskrivning av konserveringsarbeten 1959 (Arkiv)

År 1885 - 1895 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kammarorgel ersätter 1844 års psalmodikon.
År 1894 - 1894 Nybyggnad - Torn
Torn.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Sakristia
Trioligen tillkom sakristia mot nordost.
År 1894 - 1894 Underhåll - exteriör
Brädfodring av ytterväggarna.
År 1894 - 1894 Underhåll - takomläggning
Takteglet byts mot plåt. Troligen korrugerad plåt på långhuset och diagonalmönstrad skivtäckning på tornhuvarna.
År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster
År 1894 - 1894 Fast inredning - orgel
Piporgel, placerad på höger sida i koret.

Anders Gustaf Johansson (Orgelbyggare)

År 1894 - 1894 Teknisk installation - värme
Stor järnkamin, placeras t v i koret.
År 1925 - 1927 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1925 - 1927 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ytterväggarna målas i en gråvit färgton, fönsterfoderen nyans ljusare, dörrar och fönster i en brun kulör.
År 1925 - 1927 Ändring - restaurering, interiör
Färgsättning och dekor av konstnär Gösta Sundvall, Bergs säteri, Mellerud. Måleriarbeten av målarmästare John Eliasson, Bäckefors.

Gösta Sundvall (Konstnär)

År 1925 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Innerväggarn kläs med bröstningspanel (grå) och ovan denna en gulvit väv.
År 1925 - 1927 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv
År 1925 - 1927 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar (ev med bibehållande av de gamla gavlarna).
År 1925 - 1927 Fast inredning - läktare
Barriär av balusterdockor byts mot hel läktarbröstning. Inmontering av några av nya orgelns pipor i barriärens mittparti.
År 1925 - 1927 Fast inredning - predikstol
Trpligen dekorerad och ombyggd, ev helt ny.
År 1925 - 1927 Fast inredning - orgel, orgelverk
Piporgeln i koret (ca 1890) byts mot större orgelharmonium på läktaren. Inmontering av av pipor i läktarbarriären.

Rålins orgelfabrik, Åmål (Orgelbyggeri)

År 1925 - 1927 Ändring - ombyggnad
Tornet förstärks och lanterninen byggs in.
År 1925 - 1927 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering. Minnesatavla på kyrkans västvägg vid läktartrappan. Arkitekt Sten Branzell inspekterade för byggnadsstyrelsens räkning då arbetena startat och delvis genomförts.
År 1925 - 1927 Nybyggnad - Vapenhus
Troligen nytt vapenhus mot väster.
År 1932 - 1932 Teknisk installation - el
Belysning
År 1959 - 1960 Underhåll - grundförstärkning
Grundschaktning och ny sockel under hela kyrkan.
År 1959 - 1960 Ändring - restaurering, exteriör
Omfattande ombyggnad och renovering.

Erland Göransson, Dals-Långed (Byggmästare)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1959 - 1960 Underhåll - takomläggning
Glaserat svart tegel på långhustaket ersätter plåt (troligen krrugerad). Torn och tornryttare kläs med kopparplåt. Kyrktupp och åskledare på tornet.
År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet förkortas ca 3 m då en ny sakristia inreds i östre delen av långhuset och koret flyttas västerut. Läktarunderbyggnad med vapenhus, läktartrappa, förråd.
År 1959 - 1960 Rivning
Rivning av vapenhuset mot väster och sakristian i nordost.
År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning, slipning och lackning av befintligt golv i långhuset. Nytt golv i koret. Isolering.
År 1959 - 1960 Ändring
Isolering av väggar och tak.
År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad, yttertak
Innertaket höjs bla för att ge plats åt palnerad ny orgel (se 1961).
År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna kläs med slät panel och binds samman av tvärgående bjälkar.
År 1959 - 1960 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel ommålning och ny färgsättning.
År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med antikglas.
År 1959 - 1960 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna justeras.
År 1959 - 1960 Fast inredning - altaruppsats
Konservering av Schullströms altaruppsats från 1769.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1959 - 1960 Teknisk installation - el
Ny elvärme. Ny armatur. Åskledare.
År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad
Omfattande ombyggnad och renovering.

Erland Göransson, Dals-Långed (Byggmästare)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1959 - 1960 Fast inredning - predikstol
Flyttas och renoveras.
År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel
Ny piporgel. Fasad efter ritning av Karl Martin Westerberg.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1962 - 1962 Återinvigning
Av biskop Gert Borgenstierna.
År 1992 - 1993 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen och några andra inventarier.

Gunnar Eldh (Konservator)

Göran Bryntesson (Konservator)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
En bänkrad borttagen närmast koret. Ramp till koret. Handikappanpassad toalett i vapenhuset.
År 1992 - 1993 Ändring - restaurering

Gösta Johansson, Dals Ed (Entreprenör)

År 1992 - 1993 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasder och fönster. Målningsbeskrivning av Rolf Hansen, Wibo färg AB.

Hansen, Wibo färg AB (Hantverkare - Målare)

År 1992 - 1993 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning och ny färgsättning av hela interiören. Ljusare ocjh klarare färger. Väggar i ljus grundfärg med svagt inslag av gult. Gråblå kvastning i taket. Taklist i röd marmorering.

Gunnar Eldh (Konservator)

Göran Bryntesson (Konservator)

År 2006 - 2006 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna och fönstren ommålade. Även kyrkans hängrännor av koppar har bytts.

Västarvet (Antikvarie)

År 2008 - 2008 Teknisk installation - värme
Installation styr- och reglersystem värme.
År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump.