Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BENGTSFORS ÄRTEMARKS STOM 4:1 - husnr 1, ÄRTEMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3294-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄRTEMARKS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Västra Götaland
Bengtsfors
Dalsland
Ärtemark
Ärtemarks församling
Karlstads stift
Ärtemarks kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan består av ett långhus med tresidigt avslutat kor i öster, torn i väster och vidbyggd sakristia mot nordost. Kyrkans äldsta delar, långhusets västra murar, härstammar troligen från 1200-talet. 1728 utvidgades kyrkan åt öster då det tresidiga koret tillkom, liksom sakristian. Samtidigt byggdes troligen ett vapenhus mot väster, vilket revs när tornet uppfördes 1893.

Kyrkans långa byggnadshistoria följer en utveckling lik många av de Dalsländska kyrkornas. En medeltida gråstenskyrka förlängd mot öster med ett tresidigt kor på 16- eller 1700-talet, i Ärtemark 1728. Typiskt är också den ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Täljstensfunt daterad till ca 1200 med driven ornamentik utförd av en norsk mästare, kallad Tunemästaren.
År 1728 - 1728 Nybyggnad - Korparti
Korparti
År 1728 - 1728 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1728 - 1728 Nybyggnad - Vapenhus
Uppgifter om ett vapenhus samtidigt med kyrkans förlängning åt öster och sakristian i nordost.
År 1739 - 1739 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1767 - 1767 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1771 - 1771 Ändring - ombyggnad, interiör
Reparation av kyrkans hela inredning.
År 1800 - 1800 Underhåll - takomläggning
Skiffer ersätter spån.
År 1800 - 1800 Ändring - ombyggnad, yttertak
Innertaket ändras från platt till valvtak.
År 1852 - 1853 Underhåll
Reparation av väggarna.
År 1852 - 1853 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt fönster på korets norra sida.
År 1893 - 1893 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1893 - 1893 Ändring - ombyggnad, fönster
Torn- och exteriörritningar, nygotik, av Helgo Zettervall som omarbetats av Fredrik Liljekvist. Spetsbågiga fönsteröppningar.
År 1893 - 1893 Ändring - ombyggnad, fönster
Glasmålningar i korfönstren. Skänkta av Glava glasbruk.
År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel
Ny sjustämmig orgel.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1893 - 1893 Ändring - ombyggnad, innertak
Taket täcks med pärlspont.
År 1893 - 1893 Ändring - ombyggnad, interiör
Tak och väggar kalkas och målas i vitt.
År 1893 - 1893 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen, liksom predikstolen, övermålas med vitt och guld.
År 1893 - 1893 Nybyggnad - Torn
Torn- och exteriörritningar, nygotik, av Helgo Zettervall som omarbetats av Fredrik Liljekvist. Vapenhuset mot väster liksom fristående klockstapel rivs.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1893 - 1893 Ändring - ombyggnad, exteriör
Torn- och exteriörritningar, nygotik, av Helgo Zettervall som omarbetats av Fredrik Liljekvist. Fasadekor.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1893 - 1893 Fast inredning - predikstol
Predikstolen, liksom altaruppsatsen, övermålas<i vitt och guld. Predikstolsdörren och delar av trappbarriären borttagen.
År 1893 - 1893 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv ersätter stengolv (behålls i vapenhuset).
År 1893 - 1893 Fast inredning - altare
Kalktensplatta, som altarbord, placeras som fönsterbord i sakristian.
År 1893 - 1893 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar ersätter slutna.
År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

År 1937 - 1937 Fast inredning - läktare
Orgelläktare

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om från sjustämmig till till tolvstämmig. Mekanisk strukur byts till pneumatisk. Nytt spelbord.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1937 - 1937 Ändring - restaurering
Stor restaurering, exteriört och interiört.

Severin Jonasson, Bengtsfors (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet ombyggt, stabilare konstruktion och annat utseende. Tornspira, tornluckor och yttre kyrkdörren bekläds med kopparplåt. Nya ekportar.
År 1937 - 1937 Underhåll - takomläggning
Översyn av skiffertaket.
År 1937 - 1937 Underhåll - omputsning
Exteriör omputsning.
År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol rekonstruerad färgsättning. Åter överstycke och dörr till predikstolen.

Alfred Nilsson (Konservator)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med antikglas och blyspröjs i ytterbågarna. Hela klara glas i innerbågarna. Korfönster vid altaret igensätts.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, yttertak
Pärlsponten tas bort.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, golv
Korgolvet förhöjs och beläggs med kalkstensplattor.
År 1937 - 1937 Fast inredning - altarring
Kläs in med slät skiva.
År 1937 - 1937 Fast inredning - altare
Påmuras så att det blir högre.
År 1937 - 1937 Fast inredning - läktare
Barriären kläs in med slät skiva.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, port
Sydingång vid koret sätts igen och ersätts med fönster.
År 1937 - 1937 Ändring
Sakristian: Ny skåpsinredning. Pärlspontpanel i taket tas bort.
År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
Nytt belysningssystem
År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Elvärme installeras
År 1956 - 1956 Byggnadsarkeologisk undersökning
Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck.

RMVG (Arkiv)

År 1956 - 1956 Underhåll - exteriör
Yttre restaurering.
År 1986 - 1987 Underhåll - exteriör
Översyn, reparation av taket. Omputsning. Fönsterrenovering.
År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad, port
Västportalen ändras<till utseendet före 1937. Ny port där och till sakristian. Nya tornluckor.
År 1986 - 1987 Underhåll - omputsning
Interiört
År 1986 - 1987 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak. Försök att återknyta till färgsättning före 1893.
År 1986 - 1987 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bl a marmoreringar.

Sten-Owe Wase (Konservator)

År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett som läktarunderbyggnad mot söder. Trappa till läktaren flyttas från vapenhuset till under läktaren mot norr.
År 1986 - 1987 Teknisk installation - el
Vämesystem, ljudanläggning mm.
År 1986 - 1987 Ändring
Tak- och golvisolering i sakristian.
År 1986 - 1987 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen och predikstolen.

Sten-Owe Wase (Konservator)

År 1986 - 1987 Fast inredning - altare
Gamla altarhällen flyttas tillbaka från sakristian.
År 1986 - 1987 Fast inredning - altarring
De släta skivorna från 1937 tas bort. Nya balusterdockor.
År 1986 - 1987 Fast inredning - orgel
Restaurering av orgelspecialist Gunnar Carlsson, Borlänge.
År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning och isolering av golvet i kyrkorummet. Nya kalkstensplattor i koret som får samma nivå utanför och innanför altarringen. Delvis nya kalkstensplattor i koret.
År 1986 - 1987 Ändring - restaurering
Exteriöra och interiöra åtgärder

Magnus Johansson (Wångblad) (Arkitekt)

År 2005 - 2005 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Samtliga fönster samt vapenhusdörren och sakristiedörren.

TJ Måleri & Bygg AB, Bengtsfors (Byggmästare)

År 2007 - 2007 Underhåll - exteriör
Putslagningar och avfärgning av tornet. Översyn av tornfönstren . Borttagning av puts närmast marken i niscscen till kyrkporten.

TJ Måleri & Bygg AB, Bengtsfors (Byggmästare)

Västarvet (Antikvarie)

År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump samt styrsystem för värme.
År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Reparation skiffertak.