Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BENGTSFORS TORRSKOGS STOM 2:1 - husnr 1, TORRSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3296-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORRSKOGS KYRKA (akt.)

1767 - 1768

1767 - 1768

Västra Götaland
Bengtsfors
Dalsland
Torrskog
Torrskogs församling
Karlstads stift
Torrskogs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan består av ett långhus med tresidigt avslutat kor i öster, torn i väster och vidbyggd sakristia mot sydost. Kyrkans form och utsträckning är i stort bevarad sedan uppförandet 1767. 1894 byggdes dock tornets övre del om och ungefär samtidigt ersatte den nuvarande sakristian på kyrkans sydsida en ursprunglig sådan på den östra sidan.

Kyrkan har huvudsakligen bevarat sin yttre form, samt delar av interiören sedan uppförandet 1766-68. 1848 ersattes takspånet med skiffer och 1862 förstorades fönstren till dess nuvarande form. 1883 fick kyrkan sitt första musikinstrument, ett orgelharmonium i...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Täljsten. Norsk-svensk typ med spetsfliksmönster längs överkanten.
År 1700 - 1800 Fast inredning - altaruppsats
Antas vara sammansatt av flera delar med olika ursprung. Skilda uppgifter. Altartavlan skall vara inköpt från Lidköping 1713. Också uppgifter att den är färgsatt av H G Schüffner 1767-68.
År 1767 - 1768 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

O Håkansson (Byggmästare)

År 1767 - 1768 Nybyggnad - Torn
Torn.

O Håkansson (Byggmästare)

År 1767 - 1768 Nybyggnad - Korparti
Kor

O Håkansson (Byggmästare)

År 1767 - 1768 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1785 - 1790 Fast inredning - predikstol

Erik Grund (Konstnär - Bildhuggare)

Hugo Svanberg (Konstnär - Bildhuggare)

Olika uppgifter om predikstolens upphovsman. Erik Grund, Karlstad eller Hugo Svanberg, Svanskog (elev till Isac Schullström). (Arkiv)

År 1818 - 1818 Underhåll - omputsning

Hans Sorler, Fredrikshald (Hantverkare - Murare)

År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering

ATA (Arkiv)

År 1848 - 1848 Underhåll - takomläggning
Spån ersätts med skiffer.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya stora rundade fönsteröppningar.
År 1883 - 1883 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kyrkans första musikinstrument. Orgelharmonikum eller kammarorgel. Gåva av Gustavsfors fabrikers AB.
År 1894 - 1894 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1894 - 1894 Fast inredning - predikstol
Apostlar, änglar, övrig ornamentik samt dörren tas bort.
År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad
Tornets övre del om- och påbyggt. Från en ursprunglig kupolform till hög och spetsig spira. Dubbla ljudöppningar.

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad, interiör
Altaruppsats och snidade figurer i koret tas bort. Ersätts med korfönster.
År 1920 - 1930 Fast inredning - predikstol
Delvis återställande av predikstolen (jfr 1893). Ommålning.
År 1927 - 1927 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan återinsätts (jfr 1893).
År 1931 - 1931 Fast inredning - orgel
Ny piporgel med med tio stämmor.
År 1938 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1938 - 1939 Teknisk installation - värme
Lågtrycksångesystem. Pannrum under sakristian och kanaler för rören under golvet. Ersattt 1962 med elvärme.
År 1938 - 1939 Ändring - restaurering
Omfattande renovering, huvudsakligen interiört. Exteriört, främst åtgärder av underhållskaraktär.

Teodor Ståhl, Karlstad (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1938 - 1939 Ändring - ombyggnad, golv
Nya lackade trägolv i kyrkorummet, vapenhuset och sakristian. Golvet innanför altarringen höjs 20 cm.
År 1938 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkarna.
År 1938 - 1939 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster. Ytterbågar med blyspröjs och antikglas. Innerbågar med klarglas. Mittersta korfönstret muras igen på utsidan. Murades troligen igen på insidan när altaruppsatsen återinsattes på 1920-talet (se 1927).
År 1938 - 1939 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av hela kyrkorummet i "ljusa glada färger".
År 1938 - 1939 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny trappa till läktaren i vapenhuset, ersätter en äldre på samma plats.
År 1938 - 1939 Fast inredning - altarring
Inklädnad av altarringen
År 1938 - 1939 Konservatorsarbeten
Predikstol, altaruppsats och annan skulptural utsmyckning.

Olle Hellström (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1939 Fast inredning - altare
Altarbordet breddas 20 cm åt var sida. Nytt dopaltare vid södra korfönstret.
År 1938 - 1939 Ändring - ombyggnad, port
Ytterdörrarna kläs med kopparplåt.
År 1938 - 1939 Underhåll - omputsning
Putsning av tornet. Förbättring av övrig puts.
År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Tillstånd elektrisk klockringning.
År 1956 - 1956 Underhåll - exteriör
Putslagningar
År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1968 - 1968 Fast inredning - läktare
Renovering av läktaren. Eventuellt togs ett antal bänkar bort då.
År 1979 - 1979 Fast inredning - läktare
Skyddräcke till läktarbarriären.
År 1989 - 1989 Ändring - restaurering, interiör
Större interiör renovering.
År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av större delen av inredningen.
År 1989 - 1989 Fast inredning - altarring
Släta skivan från 1938-39 ersätts med nya balusterdockor (de gamla var borttagna).
År 1989 - 1989 Ändring - restaurering, exteriör
Större exteriör renovering.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Underhåll - omputsning
Blästring av fasaderna. Lagning av putsskador. Avfärgning.
År 1998 - 1998 Underhåll - fönster
Justering och målning.
År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Blästring och målning av takfotsbrädor och tornluckor. Friläggning och målning av ankarjärn.
År 2002 - 2002 Specifika inventarier - textilskåp
I sakristian
År 2005 - 2005 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av toalett och beredningsutrymme i vapenhuset.

BF Mur & Byggtjänst AB, Bengtsfors (Byggmästare)

År 2010 - 2010 Teknisk installation - värme
Installation styrsystem för värme.
År 2014 - 2014 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering.
År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Reparation skiffertak.