Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BENGTSFORS STENEBY PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, STENEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3101-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENEBY KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Västra Götaland
Bengtsfors
Dalsland
Steneby
Steneby-Tisselskogs församling
Karlstads stift
Steneby kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkans äldsta partier i långhusets västra del anses vara från omkring 1200, eventuellt 1100-talets slut. Dess nuvarande form och utsträckning härrör från 1700-talet. Åren 1732-33 förlängdes kyrkan åt öster och fick en tresidig koravslutning. 1751 uppfördes tornet i väster samtidigt som långhuset förlängdes något åt detta håll. Någon gång mellan 1735 och 1751 byggdes den oktogonala sakristian öster om koret.

När kyrkan renoverades 1958 gjorde landsantikvarie Sven-Axel Hallbäck en undersökning som visade kyrkans ursprungliga murar med långhus och ett något smalare rakslutet kor i öster. ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad
Långhus, delar av långhusets murverk kvarstår
År 1100 - 1350 Nybyggnad
År 1730 - 1770 Fast inredning - altaruppsats

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1732 - 1733 Nybyggnad - Korparti
År 1750 - 1750 Nybyggnad - Sakristia
År 1751 - 1751 Nybyggnad - Torn
År 1751 - 1751 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot väster
År 1779 - 1779 Fast inredning - predikstol

Erik Grund (Konstnär - Bildhuggare)

År 1790 - 1800 Nybyggnad - Gravkor
För familjen Frese.
År 1804 - 1804 Fast inredning - läktare
Läktaren inreds med stolrum.
År 1824 - 1824 Underhåll - takomläggning
Skiffer
År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering
"Förteckning å fornlemmningar i Steneby pastorat" innehåller bla beskrivning av pastoratets nuvarande kyrkor samt Ärtemarks kyrka.

ATA (Arkiv)

År 1840 - 1860 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstoring av fönsteröppniningar. Nya fönster tas upp på sydsidan.

Källa: Jägergren (se miljö) (Arkiv)

År 1840 - 1860 Underhåll - takomläggning
Skiffer på torntaket.

Källa: Jägergren (se miljö) (Arkiv)

År 1840 - 1860 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning i sakristian.

Källa: Jägergren (se miljö) (Arkiv)

År 1840 - 1860 Ändring - ombyggnad, trappa
Tornet förses med trappor.

Källa: Jägergren (se miljö) (Arkiv)

År 1840 - 1860 Ändring - ombyggnad, golv
Koret förhöjt sex tum.

Källa: Jägergren (se miljö) (Arkiv)

År 1840 - 1840 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket ändrat från platt till välvt.

Källa: Jägergren (se miljö) (Arkiv)

År 1842 - 1842 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av läktaren.
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel. Inköpt från Skredsvik i Bohuslän, ursprungligen byggd av Petter Ekengren.

Petter Ekengren (Orgelbyggare)

År 1884 - 1884 Ändring - ombyggnad, trappa
Trappa i vapenhuset till orgeläktaren samtidigt med upptagandet av en hög öppning mellan torn och långhus.
År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel
Reparation
År 1894 - 1896 Ändring - ombyggnad, golv
Stenhällar i gången byts till trä.
År 1894 - 1896 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar
År 1894 - 1896 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning av väggar och tak, dekorativa ramverk, slingor i taket, marmorerade fält på väggarna. (Målningarna övermålades 1958 och togs fram 1984).
År 1894 - 1896 Teknisk installation - värme
Kamin i koret.
År 1894 - 1896 Ändring - restaurering, interiör
År 1895 - 1895 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekorativa ramverk på väggar och innertak, övermålade, framtagna vid restaureringen 1984-1985
År 1921 - 1921 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggs om, fasaden bibehålls.
År 1927 - 1927 Teknisk installation - el
Belysning och åskledare
År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Elvärme
År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, golv
Ny trossbotten och nytt golv. Fynd av skelettrester i samband med golvarbetena.
År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
Panel (troligen bröstningspanel) längs bänkarna bortagen liksom panel på sakristians väggar.
År 1936 - 1936 Specifika inventarier - kyrkklocka
Medeltidsklocka flyttad från tornet till plats bakom altartavlan.
År 1956 - 1956 Underhåll - grundförstärkning
År 1956 - 1956 Underhåll - omputsning
Exteriört
År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster
År 1958 - 1958 Byggnadsarkeologisk undersökning
I samband med golvarbeten. Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck.

Sven Axel Hallbäck (Författare)

År 1958 - 1958 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, trappa
Två spiraltrappor till läktaren ersatta med ny trappa bakom vägg längst bak i kyrkorummet.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, golv
Träbjälklag byts mot betong. Golv av kalksten i mittgången, trä i kor och bänkkvarter. Korgolvet förhöjt 20 cm.
År 1958 - 1958 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålningarna på väggarna och i taket övermålade i ljusblå färg. (Framtagna 1984)
År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
Predikstol, altaruppsats, epitafier

Olle Hellström (Konservator)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering
Omfattande renovering, huvudsakligen interiört.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av kalksten.
År 1958 - 1958 Teknisk installation - el
Installationer för värme (bl a bänkvärme), kraft och belysning.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, port
Ingång vid södra korväggen muras igen.
År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel, bibehållen fasad (se 1865).
År 1983 - 1983 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av fasaden. Viss sandblästring och putslagning.
År 1984 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1984 - 1985 Ändring - restaurering
Större renovering, huvudsakligen interiört.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1984 - 1985 Underhåll - takomläggning
År 1984 - 1985 Ändring
Isolering av vinden.
År 1984 - 1985 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekoratinsmålningar, väggar och tak friläggs.
År 1984 - 1985 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning och delvis ny färgsättning av inredningen.

Sten-Owe Wase (Konservator)

År 1984 - 1985 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, epitafier, nummertavlor.

Sten-Owe Wase (Konservator)

Sven Carlsson, Gimo (Konservator)

Rapport i ATA och RMVG (Arkiv)

År 1984 - 1985 Teknisk installation - el
Utbyte av elsystem.
År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Tornet: Omläggning av skiffertaket, hängrännor och stuprör, målning av takfot, fönster och tornluckor, avfärgning av fasaden. Lanterninen; renovering och ommålning. Långhuset, avfärgning av hörnfasader.

RMVG (Arkiv)

År 2006 - 2006 Ändring - ombyggnad, port
Upptagande och insättning av ny pardörr på södra korväggen i samma läge där port sattes igen 1958.
År 2006 - 2006 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Hel utvändig målning.
År 2007 - 2007 Underhåll - fönster
Reparation och ommålning av fönster och dörrar i långskepp.
År 2009 - 2010 Teknisk installation - värme
Anslutning till närvärmeanläggning.

Västarvet (Antikvarie)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Putslagning på torn och algbekämpning på fasad.

Balkstens byggnadsvård (Konsult)

Dalslands Mark & Betongteknik AB (Firma)