Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BENGTSFORS BILLINGSFORS 9:1 - husnr 1, BILLINGSFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

CNV00015.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BILLINGSFORS KYRKA (akt.)

1761 - 1763

1761 - 1763

Västra Götaland
Bengtsfors
Dalsland
Steneby
Steneby-Tisselskogs församling
Karlstads stift
Stenebyvägen 20

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan är uppförd av timmer 1761-63 med långhus i öst-västlig riktning och vidbyggd sakristia i öster. Koret i långhusets östra del är rakt avslutat. 1823 tillkom västtornet och 1991 förlängdes långhuset åt väster på tornets södra och norra sidor.

Billingsfors bruk kom att anläggas på gränsen mellan socknarna Steneby och Laxarby. Enligt uppgift planerade en av grundarna till bruket, Nils Kock, tidigt att uppföra en brukskyrka. År 1758 fick Kocks efterträdare Leonard Magnus Uggla tillstånd från domkapitlet i Karlstad att varannan söndag hålla gudstjänst i Billingsfors, vilka förrättades i en s...

Läs mer i eget fönster

År 1761 - 1763 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus

Leonard Magnus Uggla (Byggherre)

År 1761 - 1763 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1763 - 1763 Fast inredning - bänkinredning
Orgelpositiv, byggt på 1700-talet och använt som kyrkorgel till 1800-talets slut. Var sedan oanvänt tills det renoverades 1944. Nu placerat i koret.
År 1823 - 1823 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1823 - 1823 Fast inredning - predikstol
Eventuellt tillkom altarpredikstolen 1823 (togs troligen bort 1951-52).
År 1823 - 1823 Fast inredning - altaruppsats
Förgyllt träkors på altaret.
År 1823 - 1823 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggar och tak målas. Bl a draperimålningar kring fönster, dörrar och porträtten av kyrkans byggherre Leonard Magnus Uggla och hans hustu. Se 1918 och 1951-52.
År 1823 - 1823 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan panelkläs och vitmålas.
År 1872 - 1872 Ändring
1761- 1872 var Billingsfors en egen bruksförsamling belägen på gränsen mellan Steneby och Laxarby församlingar. Billingsfors hade egen brukspredikant kombinerad med skolmästarsyssla. 1872 upphörde bruksförsamlingen och till 1902 förrättades enligt uppgift gudstjänst varannan söndag av präster från Steneby och Laxarby.
År 1902 - 1918 Tagen ur bruk
Endast vapenhuset används, som likbod.
År 1903 - 1903 Ändring
Kraftig storm skadar tornet. Kyrkklockorna togs ned.
År 1918 - 1918 Återinvigning
År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad, golv
År 1918 - 1918 Återinvigning
kyrkan återinvigd efter renovering.
År 1918 - 1918 Ändring - restaurering
Tornet lagas och klockorna hängs åter upp (se 1903).
År 1918 - 1918 Ändring - restaurering, exteriör
Ny panel
År 1918 - 1918 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggar och tak målas. Bl a övermålas draperimålningar kring fönster, dörrar och porträtten av kyrkans byggherre Leonard Magnus Uggla och hans hustu. Se 1823 och 1951-52.
År 1942 - 1942 Ändring
Åter brukspredikant (se 1872). Överenskommelse mellan bruket och domkapitlet. Bruket åtar sig att stå för bostad och en del av lönen.
År 1943 - 1943 Fast inredning - läktare
Tillbyggnad på läktaren.

Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Fast inredning - orgel
Orgel anskaffad från Lövsta bruk i Uppland. Installerad av Grönvalls orgelbyggeri, Lilla Edet.

Källa Oravainen (se miljö). Orgeluppgifter både s 14 (1944) och s 34 (1954). (Arkiv)

År 1951 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innerväggar och brädtakets kälning erhöll dekorativ målning.
År 1951 - 1952 Teknisk installation - el
Ny elvärme, bänkvärmare och radiatorer under förnstren och i koret. Ny elcentral i vapenhuset.
År 1951 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Större renovering. Ritningar av Clason 1942, berabetade av Hjort då AB Billingsfors-Långed beviljade medel 1951. Johnson och Lagerqvist, båda Bengtsfors, byggansvariga.

Elon Lagerqvist (Byggmästare)

Gustaf Clason (Arkitekt)

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

Verner Johansson, Byggnadstekniska kontor, Bengtsfors (Arkitekt)

År 1951 - 1952 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, golv
Betongbjälkar längs ytterväggarna och mittgången, ny trossbotten på detta. Nytt golv av skiffer i mittgång, kor och vapenhus på underlag av armerad betong. Förhöjning av trägolv i bänkkvarter ca 15 cm. Nytt golv i sakristian.
År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, innertak
Framför läktarbarriären höjdes taket med lutning av ca 1 m bredd. Övriga innertaket; justering och målning.
År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrappan görs bekvämare och väggarna kring den kompletteras.
År 1951 - 1952 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol vid norra korväggen. Ersätter altarpredikstol, eventuellt från 1823.
År 1951 - 1952 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkarna. Bl a större avstånd mellan dem, större lutning av av sitsar och ryggar. Minskning av antalet bänkar.
År 1951 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Återskapade draperimålningar kring kring fönster, sakristiedörren, och porträtten av kyrkans byggherre Leonard Magnus Uggla och hans hustru. Se 1823 och 1918.

Eskil Odenbrand (Konstnär)

År 1951 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Figurer som föreställer Petrus och Paulus på läktarbarriären.

Eskil Odenbrand (Konstnär)

År 1951 - 1952 Specifika inventarier - altartavla
Inköp av altartavla. Målning efter en tavla 1500-talet av Utrechtmålaren Jan von Scorel "Kristi nedtagning från korset". Det förgyllda korset (se 1823) placerades<på nya dopaltaret vid korets södra sida.
År 1951 - 1952 Fast inredning - altare
Nytt dopaltare vid södra korväggen. Här placerades det förgyllda korset som tidiger stod på altaret (se 1823).
År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny fast skåpsinredning i sakristian.
År 1951 - 1952 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två nya kyrkklockor.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Källa Oravainen (se miljö). Orgeluppgifter både s 14 (1944) och s 34 (1954). (Arkiv)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornrum inreds och möbleras.
År 1956 - 1956 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Förbättringar av vissa dekorationsmålningar. Dekormålningar av taklisten, norra korväggen.

Eskil Odenbrand (Konstnär)

År 1981 - 1981 Ändring
Kyrkan övertas av Stebenby församling efter att ha varit privatägd brukskyrka sedan uppförandet 1761-63.
År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1991 - 1991 Teknisk installation - el
Nya elinstallationer, ny elcentral, ny bänkvärme.
År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny läktartrappa i kyrkorummet.
År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, golv
Lutning i mittgången mot koret.
År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel
Ny kororgel. Borttagning av läktarorgeln.

Göran Strand (Entreprenör)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya ytterbågar.
År 1991 - 1991 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad och omfattande renovering. Tillbyggnad av långhuset på båda sidor om tornet med bl a handikappentré, personalrum, brudkammar, toalett och förråd.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Ändring - restaurering
Större restaurering och ombyggnad.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak
År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 2009 - 2010 Teknisk installation - värme
Installation styr- och reglersystem värme.

Västarvet (Antikvarie)

År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Rengöring skiffertak.

Takskifferspecialisten AB (Entreprenör)