Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN TROGARED 1:3 - husnr 1, TROGAREDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kapell, neg.nr. B963_012:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TROGAREDS KAPELL (akt.)

1918 - 1921

1918 - 1921

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Södra Ving
Södra Vings församling
Skara stift
Trogared 120

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 1997

Trogareds kapell är ett av många kapell som uppfördes vid 1900-talets början på bruksorter eller av kapellföreningar som bildades i socknar där det var långt till moderkyrkan, vilket här var fallet. Fram till 1500-talet var nuvarande Södra Vings socken två socknar med var sin kyrka, Ving i öster och Töve i väster. Töve uppgick i Ving på 1500-talet och av dess kyrka syns idag endast lämningar av grunden och bogårdsmuren. Vägen blev lång till Vings kyrka för folket i den sydvästra delen. Planer uppstod på 1800-talet att låta uppföra en ny kyrka i Ekeslunda by vid sjön Tolkens norra strand, men planerna skrinlades. 1912 fick pastoratet...

Läs mer i eget fönster

År 1918 - 1921 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Albin Gustafsson (Arkitekt)

Carl Wilhelm Gustafsson (Arkitekt)

År 1918 - 1921 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1921 - 1921 Invigning
15 augusti
År 1946 - 1946 Specifika inventarier - altartavla

Erik Abrahamsson (Konstnär)

År 1947 - 1948 Underhåll - exteriör
Putslagning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1947 - 1948 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning (ersätter kamin) och belysning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1947 - 1948 Underhåll - takomläggning
Nytt spån på torntak. Nytt tegel på sadeltak.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1947 - 1948 Ändring - ombyggnad
Igensättning av korfönster. Borttagning av främre bänkrad.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1947 - 1948 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning i ljusa färger. Dekor på predikstol.

Allan Steiner, Järpås (Hantverkare - Målare)

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Återinvigning
Mars
År 1960 - 1979 Ändring - ombyggnad, golv
Utbyte av rötat golv. Inläggning av heltäckningsmattor.
År 1970 - 1979 Specifika inventarier - dopfunt
Fot till dopskål.
År 1970 - 1979 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster.
År 1987 - 1987 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av väggar.
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, exteriör
Puts skadad pga felaktig färgbehandling. Bytes mot lockpanel.
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbågar.
År 1999 - 1999 Fast inredning - orgel
Byggd 1957.

Starup o son (Orgelbyggeri)

År 2013 - 2013 Underhåll - fönster
Renovering och målning av samtliga ytterbågar

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - takomläggning
omläggning av tornspira med sågade och kluvna ekspån, omläggning av befintligt betongtegel på sakritietak till plåt

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Samtliga träpaneler förutom takryttaren har tvättats, skrapats och målats med alkydoljefärg i vit kulör.

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - exteriör
Byte av panel på takryttare, målning med vit linoljefärg, byte av vindskivor,

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)