Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN TIMMELE 23:1 - husnr 1, TIMMELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_043:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TIMMELE KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1549

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Timmele
Timmele församling
Skara stift
Timmele 114

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan uppfördes under romansk tid av kvaderhuggen sandsten. Koret var smalare än långhuset och sedermera välvt, mer kan ej sägas. Sannolikt finansierades bygget av en lokal storman. Under senmedeltid fick långhuset en tunnvälvd tillbyggnad av gråsten åt väster, sannolikt avsedd som torn emedan den skall ha haft en vägg mot långhuset. Något torn uppfördes dock aldrig. Dendrokronologisk undersökning av takstol pekar på en datering till 1500-talets mitt (timret fälldes på 1540-talet). Det avskilda utrymmet kom att benämnas "bakkyrkan" och brukades sedermera för ammunitionsförvaring. Under senmedeltid bör även sakristia och vapenhus av...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus

L J Johansson (Byggmästare)

År 1100 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
År 1100 - 1549 Nybyggnad
År 1300 - 1500 Nybyggnad - Sakristia
År 1520 - 1520 Brand
Danskarna bränner av det blytäckta taket. Ersätts av spåntak.
År 1540 - 1560 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängs åt väster. Eventuellt bottenvåningen till aldrig fullbordat torn. Dendrokronologisk datering av takstol. Kallas för "bakkyrkan", avskiljd från kyrkorummet av en mur med öppning.
År 1660 - 1660 Fast inredning - port
Port i västgavel på bakkyrkan.
År 1689 - 1689 Fast inredning - bänkinredning
År 1694 - 1694 Fast inredning - predikstol

Hans Christoffer Datan (Konstnär - Bildhuggare)

År 1694 - 1694 Fast inredning - altaruppsats

Hans Christoffer Datan (Konstnär - Bildhuggare)

År 1698 - 1698 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning.
År 1704 - 1706 Ändring - ombyggnad
Vinkällare under sakristia.
År 1723 - 1723 Fast inredning - port
Korport tags upp.

Håkan Andersson (Hantverkare - Murare)

År 1723 - 1723 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan kalkas och en spricka i korvalvet lagas.

Håkan Andersson (Hantverkare - Murare)

År 1728 - 1728 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstoras.

Anders Svensson, Sålared (Hantverkare - Murare)

År 1734 - 1734 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning.
År 1739 - 1739 Rivning
Skiljemur mellan bakkyrka och långhus rivs.
År 1739 - 1739 Fast inredning - läktare
År 1741 - 1741 Ändring - ombyggnad
Viss ombyggnad av predikstol.
År 1744 - 1744 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör vitmålning.
År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv p.g.a. svamp.
År 1752 - 1752 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader kalkas och spricka i triumfbåge lagas.
År 1776 - 1776 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader kalkas.
År 1798 - 1798 Nybyggnad - Korparti
Nytt, fullbrett kor med rak avslutning och spetsbågig trefönstergrupp. Brädvalv i hela kyrkorummet utom gamla bakkyrkan.

Anders Lönnerberg (Byggmästare)

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

År 1825 - 1825 Fast inredning - altaruppsats
Kolonnordning ovan altaret med liggande lamm.
År 1864 - 1864 Fast inredning - orgel

Svante Johansson (Orgelbyggare)

År 1886 - 1886 Fast inredning - bänkinredning
Ny, öppen bänkinredning.
År 1886 - 1886 Specifika inventarier - altartavla
Blir fond bakom kolonnordning.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1886 - 1886 Fast inredning - altarring
År 1886 - 1886 Ändring - ombyggnad
Ett fönster bryts upp i norr mitt emot sydporten. Nya golv läggs in. Predikstolen byggs om och får sina ornament.

J F Karlsson (Hantverkare - Snickare)

År 1901 - 1901 Underhåll - omputsning
År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster med antikglas i trefönstergrupp.

Karl Berlin (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig ommålning.

Karl Berlin (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Underhåll - takomläggning
Taken får tegeltäckning.

Karl Berlin (Arkitekt)

År 1919 - 1922 Ändring - ombyggnad, interiör
Om- och tillbyggnad av orgel. Verket blir pneumatiskt. Läktaren utvidgas åt öster och bröstet flyttas fram. Nya pelare.

Anders Roland (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1929 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
Ryggar återanvänds från de gamla.

Axel Forssén (Arkitekt)

L J Johansson (Byggmästare)

År 1929 - 1929 Konservatorsarbeten
Ursprunglig figurdekor på läktarbröst tags fram. Övermålning på tympanon tags bort liksom på kolonnordning vid altaret. Altartavlan rengörs.

C O Svensson (Konservator)

År 1929 - 1929 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar kalkas. Taket återför sin ursprungliga gråvita färg.

Axel Forssén (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning med kalorifer.

Axel Forssén (Arkitekt)

Ebbes bruks nya arrende AB (Konstruktör)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya golv. Korgolv utökas åt väster, varvid främre bänkraden slopas. Mittgång breddas. Innanfönster insätts i långhuset.

Axel Forssén (Arkitekt)

L J Johansson (Byggmästare)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och orgelfläkt.
År 1942 - 1942 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig ommålning enligt befintlig färgsättning.
År 1953 - 1953 Specifika inventarier - altartavla
Ersätter kolonnordning och altartavla av Ljungström (hängs på sydvägg).

Bo Beskow (Konstnär)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Trefönstergruppen igenmuras från insidan och taklisten drags fram över hela gaveln.

Nils Nordmark (Arkitekt)

År 1953 - 1954 Fast inredning - altare

Nils Nordmark (Arkitekt)

År 1953 - 1954 Fast inredning - altarring
Ny flyttbar altarring.

Nils Nordmark (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Förvaringsskåp inryms under läktaren.

Länsarkitektkontoret i Vänersborg (Arkitektkontor)

År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar målas med emulsionsfärg.

Länsarkitektkontoret i Vänersborg (Arkitektkontor)

År 1969 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

År 1974 - 1975 Ändring - tillbyggnad
Sakristian byggs till åt norr med vindfång, toalett och förråd.

Göran Hultén (Byggmästare)

År 1984 - 1984 Specifika inventarier - dopfunt
År 1989 - 1990 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1989 - 1990 Underhåll - målningsarbete, interiör
Tak målas i "ursprunglig" färg. Väggarna målas med emulsionsfärg.
År 1989 - 1990 Ändring - tilläggsisolering
Vinden tilläggsisoleras.
År 1989 - 1990 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt tvåvåningsvapenhus i väster med handikapptoalett, samlingsrum och körrum.
År 1989 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Trefönstergruppen öppnas åter upp mot interiören. 1954 års altare rivs och 1798 års restaueras och blir podium till altartavla. Flyttbart altare införskaffas. Ramper ordnas i gångar. Nya förvaringsutrymmen ordnas under läktarens bakre del liksom en ny läktartrappa. De bakre bänkraderna i söder ger plats åt manöverpulpet. Ny trappa till predikstol. Vindfång, nytt golv och innertak i vapenhus. Ljungströms tavla flyttas till körrum.
År 1994 - 1994 Teknisk installation - larm
Brandlarm
År 2012 - 2012 Tagen ur bruk
Nertagning av skorsten på sakristian
År 2012 - 2013 Underhåll - takomläggning
Delvis omläggning av tegeltak mot norr, förlängning och förstärkning av takfot, ny läkt och ny masonite