Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN SÄNNINGARED 1:8 - husnr 1, FÄNNESLUNDA-GROVARE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_008:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÄNNESLUNDA-GROVARE KYRKA (akt.)

1874 - 1874

1874 - 1874

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Fänneslunda
Södra Vings församling
Skara stift
Sänningared 109

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

När de medeltida kyrkorna i Fänneslunda och Grovare ansågs vara uttjänta beslöt man att uppföra en gemensam kyrka vid gränsen mellan de båda socknarna, ett par kilometer norr om Fänneslunda gamla kyrka och cirka fyra kilometer sydväst om Grovare gamla kyrka. Den gemensamma kyrkan uppfördes 1874 efter ritningar från 1868 av arkitekt Johan Fredrik Åbom vid Kungl. Överintendentsämbetet (han ritade även biblioteket i Skara). Inredningen med altarprydnad, altarring, predikstol och läktare ritade han 1871. Kyrkan fick 626 sittplatser till de dåvarande 755 personerna i församlingarna. Utformningen var eklektisk med inslag av flera av 1800-...

Läs mer i eget fönster

År 1759 - 1759 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1874 - 1874 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1874 - 1874 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1874 - 1874 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1874 - 1874 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1874 - 1874 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1894 - 1894 Fast inredning - orgel
Inköps från Saleby. Tillverkad 1857.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1910 - 1910 Ändring
Orgel utökas med Borduna 16 bas.
År 1918 - 1918 Äldre kulturhistorisk inventering

Nils Wollin (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1924 - 1925 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av snickerier.
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster
År 1924 - 1925 Ändring - ombyggnad, port
Innerdörrar. Sannolikt även plåtklädsel.
År 1924 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålas enligt befintlig färgsättning.
År 1924 - 1925 Teknisk installation - värme
Värmeugnar
År 1924 - 1925 Underhåll - exteriör
Putslagning. Nytt tegel i sockel. Lagning av takrännor och yttertrappa.
År 1930 - 1930 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på korvägg med Kristi korsfästelse och förklaring.

John Hedæus (Konstnär)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, port
Norra porten ersätts av branddörr. Södra görs utåtgående.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrappor bort i vapenhus.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning, mindre kvarter med sidogångar. Läktarbänkar i norr bort.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, innertak
Höjning av vapenhustak.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, fönster
Katedralglas i korets innanfönster. Vanligt glas i sakristians.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Specifika inventarier - textilskåp
Skrudskåp i sakristia.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Elcentral under läktartrappa. Varmluftsaggregat i norra vindfånget, vilket igenmuras mot långhus. Nya anordning för nummertavlor. Ny sakristidörr. Plywooddörrar.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

John Gustavsson, Hökerum (Byggmästare)

År 1963 - 1963 Konservatorsarbeten
Kormålningar rengöres.

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1963 Ändring - tilläggsisolering
Tak och golv isoleras.
År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny interiör färgsättning

Olle Hellström (Konservator)

År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av tak, fönster och dörrar.
År 1967 - 1967 Underhåll - omputsning
Putslagning och vitkalkning. Spritputs med singel, cementsprutas.
År 1978 - 1978 Underhåll - exteriör
Plåtarbeten
År 1983 - 1983 Ändring
Renovering av Söderlingsorgel, utökning med pedal.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Byte av vingtegel mot tvåkupigt tegel på norra sidan. Lagning av undertak samtidigt.
År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Putslagning utvändigt och renovering av samtliga fönster och dörrar

Dekormäster AB (Firma)

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)

År 2015 - 2015 Ändring - restaurering, exteriör
Nytillverkning av sakristiedörr och pannrumsdörr, renovering/utbyte tornluckor, nya vindskivor

Dekormäster AB (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - takomläggning
Utbyte av plåttak på sakristia och kor och utbyte av lertegel på nord- och sydportalen

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)

År 2015 - 2015 Teknisk installation - värme
Installation av styrsystem och byte av oljepanna

Kenneth Johansson AB (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning invändigt i vapenhus och rum under läktare

Dekormäster AB (Firma)