Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN KNÄTTE 10:1 - husnr 1, KNÄTTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_027:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KNÄTTE KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Knätte
Redvägs församling
Skara stift
Knätte 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

De höga och spetsiga gavelröstena på Knätte kyrka har allmänt ansetts tyda på ett uppförande under gotisk tid. Långhusets bevarade takstol med saxsparrar är romansk till sin karaktär och borde ursprungligen ha varit synlig från kyrkorummet. Det ovanligt stora koret har en betydligt enklare takstol och ett unggotiskt litet fönster i gavelröstet. Möjligen är koret senare än långhuset, vilket arkitekt Allan Berglund antog vid en besiktning 1925. Dopfunten är från 1100-talets andra hälft, vilket talar för existensen av en sockenkyrka vid denna tid. Kyrkans uppförande torde kunna falla inom en period från sent 1100-tal till 1300-talets i...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt

Skalundaskolan (Konstnär - Bildhuggare)

År 1653 - 1681 Fast inredning - predikstol
Inköps 1725.

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1700 - 1829 Fast inredning - läktare
År 1732 - 1732 Underhåll - målningsarbete
År 1812 - 1812 Fast inredning - altaruppsats
Ramverk med reliefer kring korfönster.

Joh. Lindberg, Habo (Konstnär - Bildhuggare)

År 1836 - 1836 Underhåll - exteriör
Beslut om reparation av yttertak.
År 1858 - 1858 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasader.
År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster. Sannolikt togs de stickbågiga fönsteröppningarna upp under 1700-talet.
År 1858 - 1858 Underhåll - målningsarbete, interiör
Vitmålning
År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel
Trestämmig orgel.

Johan Ferdinand Ahlstrand (Orgelbyggare)

År 1885 - 1888 Ändring - ombyggnad
Norra och södra porten igenmuras. Två fönster i norra långsidan och ett ovan sakristidörr upptages. Läktartrappa i långhuset slopas. Altaruppsatsen ersätts av ett omdanat epitafium som uppsättes framför korfönstret. Korbänkar slopas. Golv och övriga bänkar repareras.
År 1885 - 1888 Flyttning
Norra vapenhuset flyttas och blir sakristia.
År 1885 - 1888 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus i väster med läktartrappa.
År 1885 - 1888 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1885 - 1888 Fast inredning - altare
År 1885 - 1888 Fast inredning - altarring
År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel

August Lindegren (Arkitekt)

Levin Johansson (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren förses med en utkragning.
År 1903 - 1903 Underhåll - exteriör
Reparation av vapenhus och sakristia.
År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt plant tak av pärlspont.
År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, golv

O Magnusson, Timmele (Byggmästare)

År 1912 - 1912 Fast inredning - bänkinredning
Ny, öppen bänkinredning.

O Magnusson, Timmele (Byggmästare)

År 1921 - 1921 Fast inredning - glasmålning
Epitafiet flyttas och korfönstret förses med glasmålning.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.
År 1928 - 1929 Ändring - restaurering
Ett unggotiskt fönster i korets gavelröste återupptages. Fönstret ovan sakristidörren igenmuras. Solbänkar kläs med plåt. Nya innertak av slätspont. Kamin slopas. Bänkarna får nya raka gavlar. Läktarens utkragning byggs om och orgel flyttas bakåt. Korgolv utökas. Spricka i triumfbåge lagas.

Allan Berglund (Arkitekt)

J Rundqvist (Byggmästare)

År 1928 - 1929 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning på yttertak, vars medeltida takstol rätats upp och försträvats något. Vindskivor byts.

Allan Berglund (Arkitekt)

J Rundqvist (Byggmästare)

År 1928 - 1929 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Akantusdekor på nya innertak.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1928 - 1929 Konservatorsarbeten
Framtagning av akantusdekor under läktaren och restaurering av predikstol.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1928 - 1929 Fast inredning - port
Nya portar i väster till vapenhus.

Allan Berglund (Arkitekt)

J Rundqvist (Byggmästare)

År 1928 - 1929 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt pneumatiskt verk.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1928 - 1929 Underhåll - målningsarbete
Fasader och innerväggar kalkavfärgas efter putslagning. Interiörens snickerier får ny färgsättning i grönbrunt.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1928 - 1929 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga i pannrum under sakristia.

Allan Berglund (Arkitekt)

J Rundqvist (Byggmästare)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Vapenhus
Sakristia, vapenhus. Ersatte äldre.

Allan Berglund (Arkitekt)

J Rundqvist (Byggmästare)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Sakristia
Förses med medeltida dörrar.

Allan Berglund (Arkitekt)

J Rundqvist (Byggmästare)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, yttertak
Uppsättning av takrännor.
År 1953 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1971 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Två stämmor sparas från gamla verket.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1979 - 1979 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning.
År 1992 - 1992 Underhåll - målningsarbete
Lagning och kalkavfärgning av fasadernas puts. Tjärning av spåntak och utbyte av vindskivor. Interiör ommålning enligt befintlig färgsättning (innertak åtgärdas ej).

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Gällstads färg AB (Hantverkare - Målare)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av två bakre bänkrader i norr för kapphängare och bokbord. Lampetter uppsätts på väggar.
År 2009 - 2009 Underhåll - Omputsning, exteriör
omputsning av södra långsidan med hydrauliskt kalkbruk avfärgning med kalkfärg

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2009 - 2009 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fönster, dörrar, tornluckor

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2009 - 2010 Teknisk installation - värme
Borrning för bergvärme, värmepump placerad i källare under sakristia, nya bänkvärmare

VVS installationer i Od AB (Firma)