Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN HÖSSNA 19:1 - husnr 1, HÖSSNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_039:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖSSNA KYRKA (akt.)

1839 - 1839

1839 - 1839

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Hössna
Hössna församling
Skara stift
Hössna 302

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

1822 besiktigades den gamla kyrkan som uppvisade rämnor och takskador. Skadorna var omfattande och kyrkan var för övrigt för liten. Sockenstämman fattade beslut om nybygge. Finansieringsproblemet gjorde att planerna drog ut på tiden. Socknen var fattig och hade lidit av missväxt. Ändock var sockenmännen ovilliga att ansöka om rikskollekt, emedan villkoret var att kyrkan brandförsäkrades. 1838 lyckades dock nyblivne kyrkoherden Anders Essén att driva igenom ansökan om rikskollekt och stambok, vilket även beviljades av konungen. 1839 kunde bygget bli av. Ritningar hade upprättats av arkitekt G L Westerling vid Överintendentsämbetet. D...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1345 - 1345 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka

Håkan (Klockgjutare)

År 1716 - 1716 Fast inredning - predikstol

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1765 - 1765 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av lillklocka.

Elias Fries Thoresson (Klockgjutare)

År 1839 - 1839 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

G J Westerling (Arkitekt)

Lars Nilsson, Sandhult (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1839 - 1839 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1839 - 1839 Nybyggnad - Torn

G J Westerling (Arkitekt)

År 1839 - 1839 Nybyggnad - Korparti

G J Westerling (Arkitekt)

År 1839 - 1839 Nybyggnad - Sakristia

G J Westerling (Arkitekt)

År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel

Svante Johansson (Orgelbyggare)

År 1899 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning på altarvägg ersätter mantelkors.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1899 - 1899 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar förses med målade fält och schabloner. Bänkar ekådras.
År 1899 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin med rökrör.
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster insätts.
År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad
Orgelverket ombyggs med befintligt pipmaterial.

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1923 - 1923 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna kalkas och sekelskiftsdekoren slopas. Bänkar, dörrar och läktare målas i gråblågrönt med marmoreringar. Tak och predikstol målas gråvitt.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkar byggs om. Ryggarnas görs lutande, sitsar och gavlar breddas, sidogångar ordnas. Nytt golv. Norra mittporten igemuras och i dess ställe placeras murstock för kamin.

Anders Roland (Arkitekt)

C Olsén (Byggmästare)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv p.g.a. svamp.
År 1933 - 1933 Underhåll - omputsning
Fasader omputsas och avfärgas.
År 1936 - 1936 Underhåll - takomläggning
Ny tegeltäckning likt befintlig på långhus och kor.
År 1939 - 1939 Underhåll - takomläggning
Ny plåt på sakristia. Uppsättning av hängrännor och stuprör på kyrka.

L J Johansson (Byggmästare)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning med pannrum, nedgång via igenmurad nordport.

Ebbes bruks nya arrende AB (Konstruktör)

L J Johansson (Byggmästare)

År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar vitkalkas och taket ommålas i befintlig kulör.

L J Johansson (Byggmästare)

År 1955 - 1955 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, belysning och klockringning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Konservatorsarbeten
Predikstolens ursprungliga färger tags fram. Ny trappskärm tillverkas.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad
Rivning av skorstenar. Rivning av trappor i vapenhus och bygge av ny med förrådsutrymme. Lagning av sprickor i korvägg och igenmurning av två rundfönster därstädes. Glasade fyllningar i sakristidörrar igensätts. Norra korbänken avkortas för passage till predikstol. Ny inredning med skåp och bönaltare i sakristia. Sannolikt tillkommer nya fönsterbågar vid detta tillfälle.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete
Fasadernas puts lagas och avfärgas likt befintlig. Exteriöra snickerier oljemålas. Takplåt målas. Innerväggar och tak ommålas. Bänkar och läktare bättringsmålas.

Gällstads färg AB (Hantverkare - Målare)

År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Rengöring av muralmålning och predikstol.

Gunnar Truedsson (Konservator)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Lagning och avfärgning av puts på långhusets norra och västra fasad likt befintlig.

Arvid Voten (Arkitekt)

År 2005 - 2010 Fast inredning - orgel
Installation av ny digital orgel
År 2008 - 2008 Fast inredning - altarring
altarring delad i tre sektioner

Bo Johansson (Hantverkare)

År 2008 - 2008 Underhåll - golv
Utökning av korgolv, borttagning av upphöjt golv framför altare

Bo Johansson (Hantverkare)

År 2013 - 2013 Underhåll - fönster
Samtliga yttre fönsterbågar 63 st. med karmar har renoverats, kittats och målats med linoljefärg. Fyra fönsterbågar har nytillverkats samt ett ¾ dels nedre karmparti. Fönstren är målade i en grå färg NCS: S1502-G50Y . De nya fönstren är fästa i karmen med stjärthake och handvarpa.

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Takomläggning på långhus, torn och kor, putslagning och avfärgning av hela kyrkan

Olofssons Bygg Borås (Firma)