Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN HÄLLSTAD 15:1 - husnr 1, HÄLLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_005:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄLLSTADS KYRKA (akt.)

1819 - 1835

1819 - 1835

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Hällstad
Hällstads församling
Skara stift
Hällstad 124

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

1795 ansågs socknens gamla medeltida kyrka av sandsten vara för trång, liten och mörk. En ny stod klar 1819 och invigdes 30 september 1821. Byggmästare var Pehr Eriksson i Tå Sandhult, en socken känd för sina kunniga kyrkobyggare. Han byggde åtminstone ytterligare två nya kyrkor (Östra Frölunda, Södra Hestra), byggde till torn på andra kyrkor och utförde renoveringsarbeten. Det var en nyklassicistisk kyrka med rundbågade fönster, lanternin och sydport. Ritningarna utfördes troligen vid Kungl. Överintendentsämbetet och enligt dem skulle en smalare sakristia byggas i öster, men det blev ett tresidigt avslutat kor och separat sakristia...

Läs mer i eget fönster

År 1409 - 1463 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1819 - 1835 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn (tornet blir klart först 1835 pga pengabrist).

Pehr Eriksson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1819 - 1819 Nybyggnad - Sakristia
År 1819 - 1819 Nybyggnad - Korparti
År 1819 - 1835 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1819 - 1835 Nybyggnad - Torn
År 1821 - 1821 Invigning
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny klockstol.
År 1877 - 1877 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka

Göteborgs Mekaniska Verkstad (Firma)

År 1897 - 1899 Fast inredning - orgel

Axel Lindegren (Arkitekt)

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1899 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
År 1899 - 1899 Fast inredning - predikstol
År 1899 - 1899 Fast inredning - altarring
År 1899 - 1899 Teknisk installation - värme
Kaminer
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, innertak
Tredingstak. Ombygge av takstol.
År 1918 - 1918 Specifika inventarier - altartavla
Ersätter det ursprungliga svepkorset. Kopia efter Carl Gustaf Plageman i Lovö kyrka, Stockholm.

G W Sparrenfält (Konstnär)

År 1918 - 1918 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1923 - 1923 Underhåll - omputsning
Tornets södra vägg och innerväggarna omputsas.

Erik Friberger (Arkitekt)

J A Öhnell (Byggmästare)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster göres.

Erik Friberger (Arkitekt)

J A Öhnell (Byggmästare)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv.

Erik Friberger (Arkitekt)

J A Öhnell (Byggmästare)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna byggs om. Sidogångar ordnas.

Erik Friberger (Arkitekt)

J A Öhnell (Byggmästare)

År 1923 - 1923 Fast inredning - predikstol

Erik Friberger (Arkitekt)

J A Öhnell (Byggmästare)

År 1923 - 1923 Teknisk installation - värme
Nya kaminer med var sin skorsten.

Erik Friberger (Arkitekt)

J A Öhnell (Byggmästare)

År 1923 - 1923 Återinvigning
I november.
År 1923 - 1923 Underhåll - målningsarbete
Väggar kalkas exteriört och interiört. Snickerier oljemålas.

Erik Friberger (Arkitekt)

J A Öhnell (Byggmästare)

År 1924 - 1924 Ändring
Orgeln förses med jalusisvällare i taket och crescendoverk.

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga med pannrum under sakristia.
År 1951 - 1951 Underhåll - exteriör
Putslagning
År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och klockringning.

Ingenjör Karl-Olof Ödman, Borås (Konstruktör)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Framtagning av äldre färger på nummertavlor, altare och altartavla.

C O Svensson (Konservator)

År 1956 - 1956 Återinvigning
År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning med återgång till ursprungligare färger.

C O Svensson (Konservator)

År 1959 - 1959 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kalkning
År 1963 - 1963 Ändring
Renovering av orgel.

Nils Johansson, Liared (Orgelbyggare)

År 1965 - 1965 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning med bänkvärmare.
År 1976 - 1976 Underhåll - omputsning
Omputsning av hela tornet med sprutputs.
År 1981 - 1982 Ändring
Renovering av orgel.
År 1987 - 1988 Ändring - restaurering
Restaurering av orgel. Alla ingrepp från 1981-82 tags bort. Försvunna delar rekonstrueras. 1924 års svällverk sparas och kompletteras.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1988 - 1988 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny handikappanpassad sydport.
År 1988 - 1988 Underhåll - omputsning
All puts bilas ned och ersätts av cementputs med armeringsjärn och Snowcem cementfärg.

BESAB Göteborg (Entreprenör)

År 1995 - 1995 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av vind.
År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Renovering av sydport, sakristifönster och lanternin. Lanterninens gesims åt sydväst lagas och skadad plåt byts ut. Tornlucka i söder och tornfönster repareras. Nytt kors uppsatt.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Underhåll - stomme
Förstärkning av bjälklag under klockstol. Nytt bjälklag i våningen under. Flytt av dess trappa. Stålbalkar och dragjärn kompletteras.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Byte av taktäckning på torn från stål till kopparplåt. Underatk bytes. Nya hängrännor på sakristia och torn.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Underhåll - takstol
Reparation av takstolar ovan sakristia och torn.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning med kalk. Snickerier målas med oljefärg.

Gällstads färg AB (Hantverkare - Målare)

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Specifika inventarier - textilskåp
Nya skåp i sakristia.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kalkning av puts på de övre tornvåningarna. Sakristian omputsas.

Gällstads färg AB (Hantverkare - Målare)

År 1997 - 1997 Teknisk installation - el
Automatisk lucköppning.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, golv
Kalkstensgolv i sakristia. Trägolv lutas och oljas.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 2000 - 2002 Underhåll - takomläggning
Långhustak lägges om.