Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN GRÖNAHÖG 1:11 - husnr 2, GRÖNAHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_030.20/00019

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRÖNAHÖGS KYRKA (akt.)

1662 - 1662

1662 - 1662

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Grönahög
Åsundens församling
Skara stift
Grönahög 108

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

GRÖNAHÖGS KYRKAS äldsta delar härrör från 1662. Den nuvarande kyrkan har haft en medeltida föregångare. Sakristian och kyrktaket reparerades 1748 och 1754 fick kyrktaket ny spåntäckning. Nytt takspån lades återigen 1784 och samtidigt reparerades och utökades kvinnoläktaren i kyrkorummet och fönstren lagades. Tornet tillfogades kyrkan i väster 1791, ett vapenhus inreddes i detta och läktartrappor insattes. Uppgången till kvinnoläktaren som fanns i långhuset borttogs. Kyrkans välvda innertak tillkom 1795. Kyrkan ommålades utvändigt 1798.

Kyrkan förlängdes åt öster samtidigt som korpartiet breddades och fick en tresidig utformning 182...

Läs mer i eget fönster

År 1662 - 1662 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.
År 1662 - 1662 Nybyggnad - Korparti
År 1662 - 1662 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1748 - 1748 Underhåll
Reparationer av sakristian och kyrktaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1754 - 1754 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning på yttertaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1760 - 1949 Nybyggnad - Sakristia
År 1760 - 1949 Nybyggnad - Vapenhus
År 1784 - 1784 Fast inredning - läktare
Kvinnoläktaren reparerades och utökades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1784 - 1784 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning på yttertaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1791 - 1791 Nybyggnad - Torn
Kyrkan försågs med torn i väster. Ett vapenhus inreddes i detta och läktartrappor byggdes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1795 - 1795 Ändring - ombyggnad, innertak
Kyrkans välvda innertak tillkom.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1798 - 1798 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1827 - 1827 Ändring - ombyggnad, fönster
Åtta nya fönster insattes i kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1827 - 1827 Fast inredning - läktare
En kvinnoläktare borttogs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1827 - 1827 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängdes åt öster.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1829 - 1829 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1837 - 1837 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1912 - 1912 Underhåll - takomläggning
Galvaniserad plåt lades på torntaket och på vapenhusets tak. En kula av koppar samt ett kors uppsattes på torntaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1912 - 1912 Specifika inventarier - altartavla
Uppsättande av altartavla.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1912 - 1912 Fast inredning - altarring
Omklädning av altarringen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1912 - 1912 Underhåll - målningsarbete
Utvändig målning av kyrkan samt målning invändigt i vapenhuset.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1923 - 1923 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt norr och ordnande av denna.

Nils A Blanck (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning.

Ebbes bruks nya arrendeaktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkans innertak blåmålades och väggarna fick en ljus kulör. Målning och förgyllning på fast inredning.

John Hedæus (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig panelbeklädnad av väggarna.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Ebbes bruks nya arrendeaktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades i kyrkan.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster med antikglas insattes. Bemålade korfönster insattes.

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Stockholms Glasmåleri (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, port
Nya innerdörrar insattes och ett vindfång från vapenhuset anordnades.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Ett ljudtak uppsattes ovanför predikstolen.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbröstning och tunnvalv dekorerades.

John Hedæus (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk kraft- och belysningsanläggning.

Elektriska AB Bergman & Johansson, Ulricehamn (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Konservering av dopfunt.

Olle Hellström (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altartavlan. Den invändiga målningen omsågs.

Olle Hellström (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll - takomläggning
En del av yttertaket spåntäcktes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk klockringning.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av bänkar på orgelläktaren.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Bibehållande av orgelfasaden.

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av kyrkans vind.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av gravkapell.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan ommålades utvändigt.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av tornfasaderna samt strykning med trätjära på kyrkans spåntak.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Fast inredning - bänkinredning
De två näst sista bänkarna i bänkkvarteren avlägsnades.

Torps arkitektbyrå, Hökerum (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2008 - 2008 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golvbjälklag i halva kyrkorummet på grund av röta, nya bärlinot, ny isolering med lecakulor, mineralull, nya golvbräder

RB Kandibo AB Ulricehamn (Firma)

År 2008 - 2008 Teknisk installation - el
Nya elledningar

Bogesunds El & Tele Ulricehamn (Firma)

År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Dränering runt kyrkan samt ny dagvattenledning

RB Kandibo AB Ulricehamn (Firma)

År 2014 - 2014 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fasader, fönster, dörrar på långhus och torn.

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2016 - 2016 Underhåll - takomläggning
Byte av takspån och underbrädor på långhus, kor och sakristia

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2017 - 2017 Underhåll - takomläggning
Byte av takspån och underbrädor på långhus kor och sakristia.

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)

År 2019 - 2019 Underhåll - exteriör
Tjärning av spåntak på långskepp. kor och sakristia. Nytillverkning av tre ljudluckor.

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)