Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN FINNEKUMLA 15:1 - husnr 1, FINNEKUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_036.8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FINNEKUMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

1850 - 1851

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Finnekumla
Åsundens församling
Skara stift
Finnekumla 258

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

FINNEKUMLA KYRKA har medeltida anor och härrör i sina äldsta delar från 1100-talet. Kyrkans nuvarande planform är resultatet av en radikal ombyggnad vid 1800-talets mitt. En mindre renovering utfördes 1822 då sydfasadens fönster förstorades. Kyrkan förlängdes åt öster 1850-52. Samtidigt vidbyggdes en sakristia i norr. Kyrkan fick nytt tak, nytt golv och nya bänkar. Ett torn uppfördes vid långhusets västgavel 1855.

Kyrkan genomgick en omfattande invändig renovering 1928. Renoveringsförslaget utarbetades av Boråsbyggmästarna Albin och Carl Wilhelm Gustafsson och omarbetades något av arkitekten Ragnar Hjort vid Kungliga Byggnadsstyrel...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad
År 1100 - 1350 Nybyggnad
År 1550 - 1830 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1800 - 1849 Nybyggnad - Torn
År 1822 - 1822 Ändring - ombyggnad, fönster
Sydfasadens fönster förstorades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1850 - 1851 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och kor
År 1850 - 1851 Nybyggnad - Korparti
År 1850 - 1851 Nybyggnad - Sakristia
År 1850 - 1852 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1850 - 1852 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1850 - 1852 Ändring - ombyggnad
Nytt tak.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Torn
Ett torn tillkom i väster.

Neumann & Vogel (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1921 - 1921 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan ommålades invändigt; väggar, tak och fast inredning. Predikstolen och dörrarnas och läktarbröstningens fyllningar marmoreringsmålades.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Underhåll - interiör
Innertaket tätades.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster anbringades.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Fast inredning - glasmålning
Ny glasmålning i korets östfönster.

Neumann & Vogel (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytterportar insattes i vapenhuset. Ny dörr till sakristian. Nya dörrar till läktaren. Dörröppningen mellan långhuset och vapenhuset vidgades och nya dörrar utfördes.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen ombyggdes och försågs med dörrar. Nya läktarbänkar utfördes.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet i kyrkorummet avlägsnades tillsammans med fyllningen och återinlades sedan i sitt ursprungliga läge. Golven i sakristian och vapenhuset omlades.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - värme
Installation av elektrisk värme.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i norra fönstret i koret.

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utfyllnad av kyrkogårdens nordöstra del.

Erik Ahlsén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av första bänkraden i samband med utvidgning av korgolvet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, port
En pardörr insattes mellan långhus och sakristia.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Specifika inventarier - dopfunt
Ett stenfundament insattes för uppställning av dopfunten.

Erik Ahlsén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Underhåll - målningsarbete
Målnings- och reparationsarbeten.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Herman Eule (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - takomläggning
Byte av taktäckning till enkupigt svart cementtegel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

K-konsult, Borås (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - altare
Altarkorset flyttades till norra väggen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1985 - 1985 Specifika inventarier - dopfunt
Tillstånd att placera en duva ovanför dopfunten i kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1988 Fast inredning - altare
Tillstånd att avlägsna de två bakersta bänkraderna i norra bänkkvarteret.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av gravkapell.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering av vapenhus och tornkammare. Isolering av väggar och bjälklag. Ny skåpinredning samt ommålning.

FFNS Skövde (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1993 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasader omputsades och ommålades, tornfasaderna målades, liksom takgesims och fönster.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av de två näst sista bänkraderna i det södra bänkkvarteret.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av tre fönster på södersidan samt två korfönster.

Dekormäster AB (Firma)