Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN BRUNN 11:28 - husnr 1, BRUNNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_030:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRUNNS KYRKA (akt.)

1893 - 1893

1893 - 1893

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Ulricehamn
Ulricehamns församling
Skara stift
Brunn 290

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Den nya kyrkan uppfördes 1893 efter ritningar av arkitekt Adrian Crispin Peterson, något omarbetade av arkitekt Gustaf Pettersson vid Överintendentsämbetet. Interiören hade öppen takstol och väggarna var målade med kvaderimitation i oljefärg. Bänkinredningen var öppen med nygotiska gavlar. Tidigt uppstod fuktproblem p.g.a. fasadernas cementfogar och innerväggarnas oljefärg. 1927 svarade arkitekt Axel Forssén för en genomgripande renovering. Byggmästare var J A Kvist. Fogarna omfogades med kalkbruk. Fönstrens gjutjärnsbågar byttes mot träbågar. Taken omtäcktes och fick kraftigare taksprång för att skydda tegelgesimserna. Hängrännor o...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt

Mäster Andreas skola (Konstnär - Bildhuggare)

År 1400 - 1549 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1714 - 1714 Fast inredning - predikstol

Hans Christoffer Datan (Konstnär - Bildhuggare)

År 1714 - 1714 Fast inredning - altaruppsats

Hans Christoffer Datan (Konstnär - Bildhuggare)

År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel

A J Svensson, Södra Ving (Orgelbyggare)

År 1893 - 1893 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn. Nygotisk interiör med öppen takstol.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1893 - 1893 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1893 - 1893 Nybyggnad - Sakristia
År 1893 - 1893 Nybyggnad - Korparti
År 1893 - 1893 Nybyggnad - Torn
År 1915 - 1915 Specifika inventarier - kyrkklocka

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel, orgelverk
Pneumatiskt verk.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1927 - 1927 Underhåll - exteriör
Cementforgning av fasad ersätts av kalkbruk.

Axel Forssén (Arkitekt)

J A Kvist (Byggmästare)

År 1927 - 1927 Underhåll - takomläggning
Taken omtäcks, får kraftigare skägg samt hängrännor och stuprör.

Axel Forssén (Arkitekt)

J A Kvist (Byggmästare)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad
Gjutjärnsfönster byts mot nya av trä. Innanfönster med blyspröjs sätts in. De tre östra korfönstren igenmuras. Den öppna takstolen döljs bakom ett tunnvalv av plywood. Läktaren breddas och förses med bröst från gamla kyrkan samt nya bänkar. Långhusbänkarna byggs om. Bänkgavlarnas krön görs raka. Bänkskärmar sätts upp mot kor.

Axel Forssén (Arkitekt)

J A Kvist (Byggmästare)

År 1927 - 1927 Fast inredning - port
Ny port mellan långhus och vapenhus.

Axel Forssén (Arkitekt)

J A Kvist (Byggmästare)

År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Altaruppsats från gamla kyrkan konserveras och sätts upp på altaret. Predikstol konserveras och förses med ljudtak infattande rester av ett äldre.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning med utgång från färger på inredning från gamla kyrkan.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1927 - 1927 Underhåll - omputsning
Omputsning och kalkning av innerväggar.

Axel Forssén (Arkitekt)

J A Kvist (Byggmästare)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1946 - 1946 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.
År 1961 - 1961 Underhåll - golv
Slipning och fernissning av golv.
År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, interiör
Tak målas i varmgrå ton, väggar kalkas, bänkar bättringsmålas och övrig inredning rengörs.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1966 - 1966 Konservatorsarbeten
Borttagning av sot och lagning av torkskador på altaruppsats, predikstol och läktarbröst.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1970 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av bakre bänkrad för kapphängare och bokbord.
År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av ytterligare två bänkrader i söder för fikabord.
År 2009 - 2009 Underhåll - takomläggning
Takomläggning på tornet med aluzink, förstärkning av träbjälkar i tornet med stålbalkar

ByggArvid AB (Entreprenör)

Er-Jill Plåt AB Göteborg (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2009 - 2009 Underhåll - exteriör
Omfogning av tegelfogar på tornet samt utbyte av skadade tegelomfattningar runt tornluckor

ByggArvid AB (Entreprenör)