Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN BLIDSBERG 3:12 - husnr 1, BLIDSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_019:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BLIDSBERGS KYRKA (akt.)

1868 - 1869

1868 - 1869

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Blidsberg
Redvägs församling
Skara stift
Kyrkan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1993

Vid biskopsvisitation 1842 fastslogs att alla tre kyrkor i Blidsbergs pastorat var otillräckliga och bristfälliga. Kyrkoherden menade att en reparation av Blidsbergs kyrka var meningslös. I stället ville han se en sammanbyggnad. Sockenmännen fruktade dock de kostnader detta skulle medföra. Meningarna om sammanbyggnad gick isär. Dalum och Humla var överlag skeptiska. 1863 beslutades på kyrkostämma i Blidsberg att man skulle bygga en ny egen kyrka. Vid det laget var förfallet så långt gånget i den gamla kyrkan att man inte längre vågade fira gudstjänst där. 1867 antogs en ritning av arkitekt Ludvig Hedin. Till byggmästare kontrakterad...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt

Tormod (Konstnär - Bildhuggare)

År 1707 - 1707 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka

Petter (Arvidsson) Böök (Klockgjutare)

År 1868 - 1869 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, femsidigt korutsprång, sakristia och torn.

Ludvig Hedin (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

År 1868 - 1869 Nybyggnad - Korparti
År 1868 - 1869 Nybyggnad - Torn
År 1868 - 1869 Nybyggnad - Sakristia
År 1868 - 1869 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1868 - 1869 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1870 - 1870 Invigning
År 1873 - 1873 Underhåll - målningsarbete, interiör

Otto Sätterberg (Hantverkare - Målare)

År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel

Johan Anders Johansson, Mösseberg (Orgelbyggare)

År 1894 - 1894 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1915 - 1915 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönster.

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya golv i långhuset. Korgolv utökas och två främre bänkrader slopas. Sidogångar ordnas och tvärgången förlängs åt norr. Kamin flyttas och förses med murad skorsten.
År 1915 - 1915 Underhåll - målningsarbete, interiör
Den kalla, vita färgsättningen behålls i stort.
År 1930 - 1934 Konservatorsarbeten
Konservering av triumfkrucifix.

Riksantikvarieämbetet (Konservator)

År 1934 - 1934 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats ersätter klöverbladskors. Den nya inkorporerar konserverad träskulptur från gamla kyrkans predikstol.

C O Svensson (Konservator)

Fritiof Hulander (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, interiör
Helt ny ljus färgsättning i varma toner med inslag av tidstypisk marmorering. Golv laseras.

C O Svensson (Konservator)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga i pannrum under sakristia.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad
Ytterportar kläs med kopparplåt. Kamin slopas. Vindfång mellan vapenhus och långhus. Mittport tags ur bruk. Ruttet trägolv i vapenhuset tags bort. Orgeln flyttas bakåt på läktaren. Predikstolens ljudtak sänks och fönstret mot sakristian sätts igen. Altarringen kläs delvis med masonit. Nya skåp i sakristia.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Konservatorsarbeten
Rengöring och sanering av maskangrepp på madonna.

C O Svensson (Konservator)

År 1949 - 1951 Ändring - ombyggnad
Orgelverket görs pneumatiskt och utökas med tre stämmor.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1949 - 1949 Underhåll - takomläggning
Tillstånd gavs till att byta ut plåttäckning mot tegeltäckning, tycks dock ej ha skett.
År 1955 - 1955 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Konservering av maskäten och rötskadad romansk madonna.

Riksantikvarieämbetet (Konservator)

År 1968 - 1968 Konservatorsarbeten
Rengöring och sanering av maskangrepp på altaruppsats.

C O Svensson (Konservator)

År 1970 - 1970 Konservatorsarbeten
Rengöring och bättringsmålning av predikstol och ljudtak.

C O Svensson (Konservator)

År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, golv
Gradänger och bänkar slopas på norra delen av läktaren för att ge plats åt kör.
År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel, orgelverk
Befintligt pipmaterial återanvänds och antalet stämmor utökas till 30.

Harrison & Harrison, England (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av fasader.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1996 - 1996 Underhåll - takomläggning
Ny koppartäckning på tak till torn och lanternin. Utbyte av rötat virke i dessa. Utbyte och renovering av lanterninens fönster.

Hans Jorméus (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av två bänkrader under läktarens norra del och bygge av toalett därstädes.

Hans Jorméus (Arkitekt)

År 2007 - 2007 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny handikappramp och trappa av granit

Steinstö Mark AB Blidsberg (Firma)

År 2008 - 2009 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning på tornets södra sida

Kristin Balksten (Arkitekt)

Sjuhärads Puts AB Borås (Firma)

År 2010 - 2010 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av rum under läktare med kök, handikapptoalett, rum för andakt samt spiraltrappa upp till läktaren.

Arberg & Arberg (Arkitektkontor)

ByggArvid AB (Entreprenör)

År 2010 - 2010 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av 12 bänkar, två bänkar togs bort 2001, avkortning av två bänkar vid predikstol

ByggArvid AB (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Teknisk installation - värme
Installation av ett nytt värmesystem i form av en varmluftsanläggning.

Medins ventilation Falköping (Firma)

Åsarps Bygg och Handel AB (Firma)

År 2017 - 2017 Fast inredning - altarring
Omklädnad av altarring

Kallin & Franzén AB Trädet (Firma)

År 2017 - 2017 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Underhållsmålning av plåttak på långhuset

Henrikssons måleri Borås (Firma)