Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO ÅSARP 6:1 - husnr 1, SÖDRA ÅSARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_005.3/0003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA ÅSARPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Södra Åsarp
Länghems församling
Göteborgs stift
Södra Åsarps kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

SÖDRA ÅSARPS KYRKA uppfördes av sten under senare delen av 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Kyrkans planform utgörs av ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare rakslutet kor i öster. Långhuset och koret utgör kyrkans äldsta delar och mursträckningarna är sannolikt i huvudsak intakta sedan medeltiden. Vapenhuset i väster uppfördes i trä under förra hälften av 1800-talet och sakristian vidbyggdes i norr 1928 efter ritningar av Stockholmsarkitekten Anders Roland.

Interiören bär tydliga spår av skilda tidsepoker. Korets stentunnvalv är sannolikt samtida med det medeltida murverket. Träinnertaket i långhuset har formen av tun...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1449 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i koret, Kristi lidandes historia.
År 1744 - 1744 Fast inredning - predikstol
Predikstol.

Anders Svensson Ekeberg, Borås (Konstnär - Bildhuggare)

År 1800 - 1849 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus.
År 1840 - 1849 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i långhusets trätunnvalv.

Löfstedt (Konstnär)

År 1913 - 1913 Fast inredning - orgel
Ny orgel installeras.

A. P. Loocrantz (Orgelbyggare)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1929 - 1929 Fast inredning - glasmålning
Glasfönster altarvägg.

Albert Eldh (Konstnär)

År 1930 - 1930 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården samt rivning av kyrkogårdsmur.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Konservatorsarbeten
Konservering av medeltida kalkmålningar i koret.

C O Svensson (Konservator)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning installeras.

Ebbes bruks nya arrendeaktiebolag (Firma)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Konservatorsarbeten
Framtagning av äldre bemålning på predikstol och läktarbröstning.

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering.

Allan Berglund (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning och kraftanläggning.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
Värmekaminer ersattes med värmeslinga och flyttbara radiatorer.

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel
Installation av ny orgel.

Tostareds orgelfabrik (Orgelbyggeri)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Konservering av läktarbröstning, predikstol och nedsotade äldre kalkmålningar i koret.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering.

Herman Norgren (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1971 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Södra Älvsborgs hushållningssällskap (Obestämd yrkestillhörighet)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Utvändig fasadrestaurering.

Per B Persson Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel
Ny orgel installeras.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Anläggande av minneslund på kyrkogården.

Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - el
Utbyte av elsystem, bänkvärmare, armaturer och radiatorer

ÅF-Elprojekt AB (Firma)

År 2005 - 2005 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En utvändig trappstolslift är monterad vid västra entrén, trappan är omlagd samt att plattor är utlagda i gången upp

arkitektbyrån Ritningen (Arkitekt)

Erik Larssons Bygg AB (Entreprenör)

Tranemo trädgårdstjänst AB (Firma)

År 2016 - 2016 Teknisk installation
Installation av ett webbaserat styr- och reglersystem från LosEnergy

Elajo Elteknik AB (Firma)