Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO MOSSEBO 1:23 - husnr 1, MOSSEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_10.3/0002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MOSSEBO KYRKA (akt.)

1773 - 1774

1773 - 1774

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Mossebo
Tranemo församling
Göteborgs stift
Mossebo sockenstuga 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

MOSSEBO KYRKA uppfördes av liggande timmer 1773 av byggmästaren Anders Hammelberg från Åsenhöga i Småland. Kyrkan ersatte en träkyrkan från 1544, som i sin tur ersatte en medeltida kyrka. Interiört är kyrkan rikt dekorationsmålad och kyrkorummet domineras av de figurativa vägg- och takmålningarna. Målningarna utfördes av målarmästaren Johan Christoffer Weisstern, Göteborg, och dateras till 1774. Tornet byggdes 1812 av byggmästaren och bildhuggaren Sven Nilsson Morin från Småland. Sakristian uppfördes någon gång under 1800-talets första hälft och under denna tid tillkom också fönstrens övre rundning.

Kyrkan restaurerades 1883-84. Åt...

Läs mer i eget fönster

År 1748 - 1748 Fast inredning - predikstol
Predikstol, ändrad och kompletterad 1773 av S. Nilsson Morin.

Ni. Kilman (Obestämd yrkestillhörighet)

Sven Nilsson Morin (Arkitekt)

År 1748 - 1748 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol tillverkas.

Nils Gustafsson Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1760 - 1859 Nybyggnad - Torn
År 1760 - 1859 Nybyggnad - Sakristia
År 1773 - 1774 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.

Anders Hammelberg (Byggmästare)

År 1773 - 1773 Fast inredning - predikstol
Predikstolen ändras.

Sven Nilsson Morin (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1773 - 1774 Nybyggnad - Korparti
År 1773 - 1774 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1774 - 1774 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurativa tak- och väggmålningar.

Johan Christopher Weisstern (Konstnär)

År 1776 - 1776 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Jonas Solberg (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1776 - 1776 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Sven Nilsson Morin (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1804 - 1804 Fast inredning - altare
Nytt altare.

Sven Nilsson Morin (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1804 - 1804 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Friskulpturer föreställande Moses, Aron, Petrus och Paulus.

Sven Nilsson Morin (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1804 - 1804 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla.

Petter Olofsson (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1812 - 1812 Nybyggnad - Torn

Sven Nilsson Morin (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1882 - 1882 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målas om.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1883 - 1884 Fast inredning - altarring
Ombyggnad av altarringen från rektangulär till rund form.

Salomon Nilsson (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1883 - 1884 Ändring - ombyggnad, trappa
Invändig renovering. Läktartrapporna i långhuset flyttades till vapenhuset.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1883 - 1884 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1883 - 1884 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen. Dörrarna bevarades samt fyra överstycken till de främsta bänkarna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgeln.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1939 - 1941 Konservatorsarbeten
Invändig konservering.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1939 - 1941 Underhåll
Invändig renovering.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1939 - 1941 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ett pannhus uppfördes i slänten utanför den östra kyrkogårdsmuren.
År 1939 - 1941 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med kopplade bågar insattes. I korfönstren insattes bränt patinerat glas och i övriga fönster antikglas.
År 1939 - 1941 Ändring - ombyggnad, yttertak
De befintliga takkuporna ersattes av takfönster.
År 1939 - 1941 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt inköptes till kyrkan.
År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1941 - 1941 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ändring av den äldre begravningsplatsen.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

D Marby (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1976 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka samt nyinköpt lillklocka.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1976 Underhåll - takomläggning
Omklädning av spån på kyrktorntaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1990 - 2002 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp till vapenhuset i sydost anläggs.
År 1993 - 1993 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - golv
Rötskadat golv ersattes av nytt.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1996 - 1996 Teknisk installation - el
Renovering av elsystem.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1996 - 1996 Teknisk installation - värme
Byte av uppvärmningssystem.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2012 - 2012 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ombyggnad av vindfånget vid södra entrén. Vindfånget har höjts och tröskeln har sänkts för att underlätta tillgängligheten. Befintlig ramp har byggts om och höjts

Bröderna Lindgren Tranemo (Firma)

Lars Redegard (Arkitekt)

Tranemo trädgårdstjänst AB (Firma)

År 2012 - 2013 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad/ tillgänglighetsanpassning av södra entrén/ vindfånget till Mossebo kyrka. Tröskeln in mot kyrkorummet har tagits bort. Golvet i vindfånget har byggts på och taket har demonterats och höjts ca 20 cm. Befintlig spånklädd vägg har byggts på motsvarande höjd liksom ytterdörren.

Bröderna Lindgren Tranemo (Firma)

År 2012 - 2013 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Den befintliga utvändiga rampen mot söder har byggts om och höjts ca 18 cm vid dörren. Vilplanets djup framför dörren utökas till 1,5 meter. Marken på södersidan har fyllts upp ca 15 cm och smågatsten har återanvänts

Tranemo trädgårdstjänst AB (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - takomläggning
Omläggning av takspån på södra takfallet på långhus, och torn. Utbyte av vindskivor, vattskivor och nockbräder

Hälsinge takspån (Firma)