Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO MOGHULT 1:91 - husnr 1, GRIMSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_023.10/00008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRIMSÅS KYRKA (akt.)

1969 - Okänt

1969 - 1969

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Nittorp
Dalstorps församling
Göteborgs stift
Idrottsgatan 4

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 1995

GRIMSÅS KYRKA är en av de yngsta kyrkorna i Sjuhäradsbygden. Önskemålet om en småkyrka i det framväxande samhället i Grimsås kunde realiseras 1969. Ansvariga för kyrkobygget var Grimsås småkyrkostiftelse.

Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt Alf Berne, Borås. Förutom själva kyrkorummet inrymdes i byggnaden konfirmand- och syföreningsrum samt utrymmen för söndagsskola och studiecirklar. Invid kyrkan uppfördes ett fristående klockstapel. I och med senare tillbyggda biutrymmen skapades en kringbyggd modern klostergård där det finns en springbrunn. Kyrkan invigdes den 23 augusti 1970.

Kyrkobyggnaden är uppförd i danskt vitt te...

Läs mer i eget fönster

År 1969 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1969 - 1969 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Alf Berne (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1969 - 1969 Specifika inventarier - altartavla
Konstnärlig utsmyckning i glas och trä.

Erik Höglund (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1970 - 1970 Invigning

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utvändiga ombyggnadsarbeten som avsåg nytt vattentak över byggnadens lägre delar, vissa plåtarbeten, ny entrédörr och ny soprumsdörr.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av församlingslokaler i norr.

BSV-konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)