Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA ÖRSÅS 6:11 - husnr 1, ÖRSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_065:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRSÅS KYRKA (akt.)

1858 - 1860

1858 - 1860

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Örsås
Svenljungabygdens församling
Göteborgs stift
Örsås 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Rekreation och turism - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

ÖRSÅS KYRKA uppfördes på en medeltida kyrkplats 1857-58 och invigdes 1860. Kyrkan uppfördes gemensamt av de kända byggmästarna Peter Petterson och Andreas Persson från Sandhultstrakten, som tillsammans med sina släktingar låg bakom byggandet av ett stort antal kyrkor i Sjuhäradsbygden under 1800-talet. Kyrkan restaurerades 1924 och åtgärderna omfattade ommålning, inläggning av nytt golv och putslagning. 1931 insattes bemålade korfönster tillverkade av Stockholms glasmåleri efter kartong av Boråskonstnären John Hedaeus. En altartavla utförd av samme konstnär insattes detta år.

Kyrkan restaurerades 1951 under ledning av arkitekten Si...

Läs mer i eget fönster

År 1858 - 1860 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.
År 1858 - 1860 Fast inredning - predikstol
Predikstol med ljudtak
År 1858 - 1860 Nybyggnad - Korparti
År 1858 - 1860 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1858 - 1860 Nybyggnad - Sakristia
År 1858 - 1860 Nybyggnad - Torn
År 1860 - 1860 Invigning

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - omputsning

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Norra kyrkogårdsmuren flyttades ett stycke norrut

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1932 - 1932 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korfönster, altartavla.

John Hedæus (Konstnär)

År 1939 - 1939 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades efter förslag av M L Bredin

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1941 - 1941 Underhåll - målningsarbete, interiör

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1951 - 1951 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen ombyggdes med behållande av dörrar och skärmar

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring
Bokstäverna på korbågen förändrades till formen och belades med guld

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, port
Portarna byttes ut

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln ombyggdes och läktarbröstet försågs med ryggpositiv

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1963 - 1963 Underhåll - omputsning
Kyrkans fasader putsades om och målades

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1963 - 1963 Underhåll - takomläggning
Järnplåten på koret och tornet utbyttes till koppar

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1974 - 1974 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna ommålades med färg innehållande vattenglas

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna ommålades med färg innehållande vattenglas

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - takomläggning
Nya takpannor lades på norra takfallet

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1982 - 1982 Teknisk installation - VA
Toalett intallerades i vapenhuset

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - målningsarbete, interiör
Utrymmet under läktaren ommålades

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
Nya takpannor lades på södra takfallet

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1986 - 1989 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1986 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Fem bänkrader borttogs och läktarunderbyggnader tillkom

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2011 - 2011 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering av sju fönster mot söder och två bemålade korfönster

Antik & Opalescentglas Stenkullen (Firma)

Husögat AB (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - takomläggning
Omläggning av kopparplåt på lanternin och torntak, Byte av takmaterial på långhuset från betongpannor till tvåkupigt lertegel samt byte av papp, läkt

Johansson & Ljunggren (Entreprenör)

Svenljunga plåtslageri (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Omputsning av torn avfärgning med silikatfärg, omläggning av trappa på södra sidan av långhuset , ommålning av dörrar och fönster på torn och långhusets norra sidan samt allt utvändigt trä, förgyllning av kors och kula samt inskriptionstavla

Gällstads Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2012 - 2012 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny handikappramp vid norra entrén

Johansson & Ljunggren (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Ändring - ombyggnad
Invändig renovering och ombyggnad, demontering av befintliga läktarunderbyggnader och uppförande av nya, innehållande kök, toalett och samlingsrum. Två bänkar har tagits bort samt att två korbänkar har byggts om till förvaring. Det södra trapphålet har satts igen uppe på läktarplanet och en ny vägg med dörr har satts upp vid trappan till nästa våning.Befintliga pardörrar har glasats in mot kyrkorummet.

Johansson & Ljunggren (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - interiör
Heltäckningsmattorna har tagits bort, golvet har slipats och behandlats med olja. All färg på kyrkväggarna har frästs ner till fast underlag och två lager hydrauliskt kalkbruk har lagts på för att sedan avfärgas med Kalkfärg. Läktarbjälklaget och golvbjälklaget har isolerats med cellulosaisolering

Johansson & Ljunggren (Firma)

År 2015 - 2015 Konservatorsarbeten
Konservatorsåtgärder har utförts på innertak i långhus och kor, på takfris, i bänkkvarter, orgelfasad, läktarbarriär, predikstol, dopfunt, nummertavlor, altarring, altaruppsats och altare, altartavla och ståndur

SKALK (Konservator)

År 2015 - 2015 Specifika inventarier - textilskåp
I sakristian har nya textilskåp tillverkats av Månstads snickeri samt att befintligt skrudförvaringsskåp har byggts om.

Månstads snickeri (Firma)

År 2015 - 2015 Teknisk installation - värme
En bergvärmepump med distributionssystem och styrsystem har installerats.

Enfo Nordic AS (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av bänkinredning, fönster, dörrar

Sandå måleri (Firma)