Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA STRÖMSFORS KAPELL 1:1 - husnr 1, STRÖMSFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_066.21/00022b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STRÖMSFORS KAPELL (akt.)

1916 - 1917

1916 - 1917

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Örsås
Svenljungabygdens församling
Göteborgs stift
Strömsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår 1995

STRÖMSFORS KAPELL uppfördes 1916-17. Initiativtagare till kapellet var bröderna och brukspatronerna David och Oskar Nylander som lät uppföra det med egna medel. Till en början användes byggnaden för såväl kyrkliga som profana ändamål, bland annat förekom filmvisning i lokalen. Byggnadmaterialet uppges vara cementtegel vilket är ovanligt bland kyrkliga byggnader. År 1919 överlämnades kapellet till Strömsfors kapellstiftelse. Byggnaden används enbart för kyrkligt bruk sedan år 1921, då en sakristia tillbyggdes i öster. Kapellet rymmer förutom kapellsal också kyrksal, samt över denna en lägenhet med två rum och kök, avsedd för vaktmäst...

Läs mer i eget fönster

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1916 - 1917 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

David Nylander (Byggherre)

Oskar Nylander (Byggherre)

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1921 - 1921 Nybyggnad - Sakristia
Tillbyggd i norr och öster.

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Sydöst om kapellet uppförs ett gravkapell med en klockstapel ovanpå.

David Nylander (Byggherre)

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, interiör

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Underhåll - grundförstärkning
Ny grund göts under norra långhusväggen och två strävpelare i betong uppfördes mot denna vägg.

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna byggdes om.

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Specifika inventarier - altartavla
Det bemålade fönstret i koret togs bort och ersattes med denna målning.

John Hedæus (Konstnär)

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad
Koret breddades och fick delvis ny grund.

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - predikstol
Predikstolen höjdes några trappsteg och träskulpturer uppsattes på speglarna.

Arvid Bryth (Konstnär - Skulptör)

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Hela kapellet ommålades.

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hela kapellet ommålades.

Nylander, A (1959). Strömsfors bruk under 100 år1859 - 1959 (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan ommålades invändigt.

Kyrkvärd (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, fönster
Samtliga fönster byttes.

Kyrkvärd (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, port
Alla ytterdörrar byttes.

Kyrkvärd (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll
Klockstapeln kläddes med nytt spån.

Kyrkvärd (Arkiv)