Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA REVESJÖ STOM 1:6 - husnr 1, REVESJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_067:33

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
REVESJÖ KYRKA (akt.)

1846 - Okänt

1846 - 1846

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Revesjö
Svenljungabygdens församling
Göteborgs stift
Revesjö

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

REVESJÖ KYRKA uppfördes på en medeltida kyrkplats 1846 i nyklassicistisk stil, och invigdes år 1849. Denna vitputsade stenkyrka med långhus och rundat kor i öster, har vidbyggd sakristia i norr och stentorn i väster. Kyrkan uppfördes efter ritningar från Överintendentsämbetet, och byggmästare var Johan Wennberg från kyrkobyggarsläkten i Sandhult.

På korfasaden i öst syns årtalet 1915 ristat i putsen, vilket borde tyda på att kyrkan blev omputsad då.

Kyrkan renoverades in- och utvändigt 1936. Åtgärderna omfattade inläggning av nytt trägolv, omtäckning av yttertaket med kopparplåt samt insättande av innanfönster med antikglas i de...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkas

Hallbäck, S-A (1966). "Medeltida dopfuntar i Sjuhäradsbygden". I: "Från Borås och de sju häraderna" (Arkiv)

År 1846 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1846 - 1846 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Lånhus, kor, sakristia, torn
År 1846 - 1846 Nybyggnad - Torn
År 1846 - 1846 Nybyggnad - Sakristia
År 1846 - 1846 Nybyggnad - Korparti
År 1849 - 1849 Invigning
Kyrkan invigs

Antikvarisk-topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1868 - 1868 Fast inredning - orgel
Orgel installeras. Kan eventuellt vara byggd av Setterqvist.

Antikvarisk-topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Gravplatsen utvidgas i västlig riktning

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - takomläggning
Torntaket omtäcktes med kopparplåt

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1946 - 1946 Underhåll
Kyrkan renoveras

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Ny värmeanordning installeras i kyrkan

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1951 - 1951 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla

John Hedæus (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggs

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1995 - 1995 Teknisk installation - högtalaranläggning
Högtalaranläggning installeras

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1996 - 1996 Fast inredning - bänkinredning
En bänk på var sida om mittgången tas bort längst bak i kyrkorummet

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Betongpannorna på långhustaket ersätts med enkupigt lertegel

Lars Redegard (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - omputsning
Cementbunden puts tas bort från fasaderna. Omputsning med kalkbruk.

Lars Redegard (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2004 - 2004 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Trappan vid södra entrén förses med en ramp.

Lars Redegard (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - exteriör
Cementbunden puts tas bort från fasaderna. Omputsning med kalkbruk. Lanterninens panel och fönster renoveras. Samtliga utvändiga snickerier ommålas och korset förgylls.

Lars Redegard (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2004 - 2004 Fast inredning - bänkinredning
En bänk borttas längst bak i kyrkorummet på var sida om mittgången.

Lars Redegard (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, interiör
Förvaringsskåp sätts upp intill västväggen under läktaren på båda sidor om mittgången

Lars Redegard (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2011 - 2011 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning av tornets södra och västra fasader

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)