Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA MÅRDAKLEV 3:6 - husnr 1, MÅRDAKLEVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_044.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÅRDAKLEVS KYRKA (akt.)

1875 - 1875

1875 - 1875

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Mårdaklev
Kindaholms församling
Göteborgs stift
Kyrkbyn

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

MÅRDAKLEVS KYRKA uppfördes 1875-76 efter ritningar av arkitekten Johan Fredrik Åbom. Den nya kyrkan ersatte en träkyrka från 1688 belägen tio meter norr om den nuvarande kyrkplatsen. Kyrkan målades 1877 och invigdes 1878.

En större renovering och ombyggnad genomfördes 1935-38 under ledning av stadsarkitekten i Halmstad, Fredrik Wetterqvist. För att dölja det brutna träinnertaket med sina synliga vinkelstöd uppsattes ett reveterat tunnvalv som avfärgades i grågrön kulör. Det nya takets form medförde att mötespunkten mellan tak och vägg sänktes och att de förut spetsiga fönstren omformades. Den nya takkonstruktionen fordrade att två ...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1499 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1804 - 1804 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Sven Nilsson Morin (Arkitekt)

År 1875 - 1875 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus, torn.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1875 - 1875 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1875 - 1875 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1875 - 1875 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1875 - 1875 Nybyggnad - Vapenhus

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1875 - 1875 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1877 - 1877 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan målades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1878 - 1878 Invigning
Kyrkan invigdes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ordnande av gamla kyrkogården.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk orgelbelysning.

Lindström & Sjöbergs elektriska affär AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Ändring - ombyggnad, port
Dörrarna till sakristian ersattes med nytillverkade.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Underhåll - målningsarbete, interiör
Sakristian fick helt ny inredning och målades i röd kulör.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altarprydnaden och predikstolen.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning. Centralvärme med lågtrycksånga.

J W Engströms Eftr Hansson & Westman (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Underhåll - målningsarbete, interiör
Orgelläktaren målades.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Ändring - ombyggnad, innertak
Ett reveterat trätunnvalv som dolde det brutna taket uppsattes.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Ändring - ombyggnad, fönster
Innertakets nya form medförde att de förut spetsiga fönstren omformades.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
Den nya takkonstruktionen fordrade att två pelarrader uppsattes i kyrkorummet.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Underhåll - omputsning
De förut vävspända väggarna reveterades och avfärgades gulvita.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna i koret borttogs och två nischer inreddes. Bänkinredningen justerades och försågs med fotbrädor och målades. Gavlar och skärmar marmoreringsmålades.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Fast inredning - altarring
Den genombrutna altarringen ersattes med en ny hel konstruktion.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Ändring - ombyggnad, golv
Ett nytt korgolv inlades samtidigt som det förhöjdes i ett steg.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1938 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster upptogs i västfasaden i höjd med läktaren.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Lindström & Sjöbergs elektriska affär AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgeln. Orgelfasaden flyttades tillbaka en halv meter från läktarbarriären.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1960 - 1960 Fast inredning - bänkinredning
Tillstånd till ny bänkinredning. Bänkantalet reducerades något.
År 1966 - 1966 Teknisk installation - el
Installation av eluppvärmning.

Arvid Bengtsson (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Södra Älvsborgs hushållningssällskap (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans tornfasader och yttertak ommålades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades åt öster.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2011 - 2012 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny läktarunderbyggnad med handikapptoalett och pentry på den norra sidan av kyrkorummet

Erik Johansson Håcksvik byggfirma (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av fönster

Åke Benjaminsson Rya måleri Hyssna, (Firma)

År 2017 - 2017 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av samtliga träytor på torn, långhus och sakristia; fasad, alla träfönster, luckor och dörrar

Sandå Sverige AB (Firma)