Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA GÄLARED 2:2 - husnr 1, HILLAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_040.4/00003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HILLAREDS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Hillared
Sexdrega församling
Göteborgs stift
Hillareds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

HILLAREDS KYRKA har anor från medeltiden och betydande delar av långhuset härrör sannolikt från äldre medeltid.

Under 1600-talet skänkte överste Nils Lilliehöök och hans hustru Virginia Hand den bänk som finns invid korets södra vägg. Bänken tillverkades 1649 och kallas "Gälaredsbänken". Den bär de Lilliehöökska och Handska vapnen samt deras initialer. Året dessförinnan tillkom den järnbeslagna kyrkdörren som numera finns i vapenhuset.

Vapenhusets ålder är okänd men det är omnämnt 1742 i samband med en reparation. Senare har det ombyggts, bland annat 1855.

Läktarbröstningen bemålades 1789-90 av tapetfabrikören och kyrkomålaren Ja...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1150 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1649 - 1649 Fast inredning - bänkinredning
Den s k "Gälaredsbänken" tillkom som gåva av överste Nils Lilliehöök och hans hustru Virginia Hand.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1742 - 1742 Underhåll
Vapenhuset repareras.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1789 - 1790 Fast inredning - läktare
Läktarbröstningen bemålades 1789-90 av tapetfabrikören och kyrkomålaren Jacob M Hultgren från Varberg.

Jacob Magnus Hultgren (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1816 - 1816 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia uppfördes på kyrkans norra sida.
År 1816 - 1816 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1816 - 1816 Nybyggnad - Korparti
Det ursprungliga koret ersattes med ett nytt korparti med tresidig avslutning, något bredare än långhuset.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1816 - 1816 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning tillkom.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset byggs om.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel
Orgel installeras.

Molander (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1883 - 1883 Fast inredning - altarring
Altarringen byggdes intill väggen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1883 - 1883 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna på vardera sidan om altaret borttogs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning i innertaket.

Reinhold Callmander (Konstnär)

År 1902 - 1904 Underhåll - interiör
Invändig renovering.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1904 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummets brädvälvda tak dekorerades med målningar.

Reinhold Callmander (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Underhåll - omputsning
Fasaderna omputsades och kalkströks två gånger.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrapporna i vapenhuset borttogs och ersattes med nya.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Ändring - ombyggnad, port
Porten till vapenhuset breddades och vardera dörrbladet försågs med en glasruta.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen minskades något samtidigt som bänkarna fick nya gavlar. Mot väggarna uppsattes panel i bänkhöjd.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning samt framtagning av målningar på läktarbröstningen.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Teknisk installation - värme
Installation av värme.

Ebbes bruks nya arrendeaktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1932 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv inlades i kyrkan.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Lindström & Sjöbergs elektriska affär AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1957 - 1957 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av huven på klockstapeln.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Ändring - ombyggnad, trappa
Nya utvändiga granittrappor till sakristian och södra ingången.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv inlades i kyrkan. Heltäckningsmattor lades på läktargolvet.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Fast inredning - bänkinredning
Bänkryggarna inkläddes med härdad masonite. Läktarbänkarna borttogs.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader för rum för textilförvaring, katafalk, tvättrum och WC.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Ljudtaket tillhörande en äldre predikstol från 1652 renoverades och återuppsattes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Fast inredning - altarring
Altarringen höjdes och knäfallet breddades samt kläddes med nytt tyg.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Ändring
Nya psalmnummertavlor uppsattes med gångjärn i vägg.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Teknisk installation - VA
Installation av sanitetsanläggning.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Ingenjör Karl Erik Husberg (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Teknisk installation - värme
Installation av elektrisk värme samt komplettering av befintlig kraft- och belysningsanläggning.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk klockringning.

Rejlers ingenjörsbyrå AB, Växjö (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på predikstol och baldakin, altare, läktarbröstning samt takmålning, äldre korbänk och krucifix.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1969 Underhåll - exteriör
Putslagning och murningsarbeten.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med bibehållande av befintlig orgelfasad.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1989 - 1989 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Tillstånd till utökning av kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kalkavfärgning av fasaderna, målning av putsad grundsockel, målning av fönster och dörrar, takfot och vindskivor. Målning av klockstapelns plåttak och tjärning av spånklädda väggar och dörrar.

Voten Konsult AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - interiör
Reparation av putsskada i taket.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, golv
Sanering av hussvamp i gravkoret. Nytt golvbjälklag samt korförändringar.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Teknisk installation
Installation av avfuktningsanläggning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2008 - 2008 Underhåll - takomläggning
Omläggning av enkupigt lertegel

Johansson & Ljunggren (Firma)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Utvändig målning av panel på vapenhuset, takfot, fönsterbågar, dörrar samt vindskivor.

Öxabäcks måleri AB (Firma)