Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK ÖXABÄCKS STOM 1:40 - husnr 1, ÖXABÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_061.30/00028

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖXABÄCKS KYRKA (akt.)

1874 - 1876

1874 - 1876

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Öxabäck
Öxabäcks församling
Göteborgs stift
Öxabäcks kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

ÖXABÄCKS KYRKA är uppförd 1874-75 på platsen för en äldre kyrka, efter ritningar av arkitekten Albert Teodor Gellerstedt, chef för Kungliga Byggnadsstyrelsen och professor i arkitektur.

Förslag till ljudtak över predikstolen godkändes 1918.

År 1926 installerades en värmeledningsanordning.

Kyrkan ommålades invändigt 1927.

Fönstermålningar insattes i koret 1928 av Stockholms glasmåleri.

Blyinfattade fönster med antikglas tillkom 1932.

En omfattande renovering genomfördes 1944-45 efter förslag av arkitekten Axel Forssén. I samband med denna installerades elektrisk belysning. Trapporna i vapenhuset reparerades och vindfång ordnade...

Läs mer i eget fönster

År 1784 - 1786 Nybyggnad - Torn

Albert Theodor Gellerstedt (Arkitekt)

År 1784 - 1786 Nybyggnad - Korparti

Albert Theodor Gellerstedt (Arkitekt)

År 1874 - 1876 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Sakristia bakom korskrank.

Albert Theodor Gellerstedt (Arkitekt)

År 1874 - 1876 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1918 - 1918 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Förslag till ljudtak över predikstolen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledningsanordning.

Ebbes bruks nya arrendeaktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1928 Fast inredning - glasmålning
Fönstermålningar i koret.

Stockholms Glasmåleri (Konstnär - Glaskonstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättande av blyinfattade antikglasfönster över sidoingångarna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Ändring - ombyggnad, innertak
Takytorna mellan bjälklag och listverk inkläddes med Uniteplattor.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning samtidigt som bänkantalet minskades och sidogångarna breddades.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1944 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Ljudtaket omändrades.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Fast inredning - altarring
Altarringens grindar borttogs, försågs med nya ändpartier och knäfallet breddades.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Fast inredning - altare
Altaret med bakomvarande vägg flyttades en meter åt väster.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian utvidgades genom flyttning åt väster och försågs med nya väggar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Ändring - ombyggnad, port
Ny ingång till sakristian ordnades i östra fasaden med dubbla dörrar och fönster över.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Ändring - ombyggnad, fönster
Samtliga innerfönsterbågar försågs med blyinfattat antikglas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av väggar och fast inredning.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1945 Ändring - ombyggnad, trappa
Trapporna i vapenhuset reparerades.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1952 - 1952 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades åt sydöst.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Berndt Schmidt (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1972 - 1973 Fast inredning - läktare
Läktaren utbyggdes .

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1972 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1972 - 1973 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrappan flyttades från vapenhuset in i kyrkorummet.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1972 - 1973 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet innanför altarringen sänktes.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1972 - 1973 Underhåll - takomläggning
Omläggning av yttertaket med nytt tegel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1972 - 1973 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan fick ny färgsättning.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
I samband med kyrkans renovering 1973 utvidgades kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - takomläggning
Takplåten på tornet utbyttes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - stomme
Fuktskadat bottenbjälklag renoverades och utbyttes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1997 - 1997 Teknisk installation
Nytt värme- och elsystem installerades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadputsen lagades och fasaderna avfärgades. Torntaket samt fönster- och dörrsnickerier ommålades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2005 - 2005 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ökad tillgänglighet utvändigt.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2015 - 2015 Teknisk installation
Åtgärderna innebär att åtta små fläktar, givare och styrbox har installerats i grunden. Fläktarna har placerats i redan befintliga ventilationshål

D & D ventilationsisolering, demontering, rivning (Firma)

År 2017 - 2017 Specifika inventarier - textilskåp
Nya textilskåp ersätter de gamla samt att textilierna fått bättre upphängning.

AK snickeri Öxabäck (Firma)