Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK RYDA 1:9 - husnr 1, UBBHULTS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_137.7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UBBHULTS KAPELL (akt.)

1915 - 1916

1915 - 1916

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Sätila
Sätila församling
Göteborgs stift
Ubbhults kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

UBBHULTS KAPELL uppfördes 1914-15 efter ritningar av byggmästarna Albin och Carl Wilhelm Gustafsson, som också byggde kyrkan. En kyrka lär ha funnits i Ubbhult längre tillbaka i tiden, enligt en källa troligen riven under 1600-talets förra hälft. Under 1800-talet steg folkmängden i trakten och behovet av en kyrkobyggnad uppstod.

Kapellet tillkom helt på frivillig väg med hjälp av gåvomedel, till största delen insamlade inom Sätila och Fjärås församlingar. Vid ett sammanträde 1913 enades traktens befolkning om att uppföra ett kapell invid allmänna vägen mellan Hällingsjö och Kungsbacka, nära skolhuset i Kråkered. Tomten, mitt emot f...

Läs mer i eget fönster

År 1915 - 1916 Nybyggnad
Långhus och kor.

A Gustafsson (Arkitekt)

C W Gustafsson (Arkitekt)

Erik, Sätila Månsson (Hantverkare - Målare)

År 1915 - 1916 Nybyggnad
År 1915 - 1916 Nybyggnad - Korparti

A Gustafsson (Arkitekt)

C W Gustafsson (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormåleri på väggar och tak tillkom.

Thorsten Ohlsson (Konstnär - Dekormålare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1915 - 1915 Teknisk installation - värme
Kamin för uppvärmning.

Ebbes Bruks Aktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1915 - 1915 Invigning

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1948 - 1948 Underhåll - exteriör
Utvändiga reparations- och underhållsarbeten.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1969 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna och taken kläddes invändigt med träfiberskivor någon gång under 1950- eller 60-talen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel
Ny helmekanisk orgel.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.

Sätila Bygg (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1986 - 1987 Ändring - tilläggsisolering
Kapellet tilläggsisolerades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster insattes i kyrkorummet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av altarring, predikstolens ramverk och bas, bänkar, läktarbröstning med tillhörande pelare, dörrar och golvlister.

Lars-Håkan Nilsson (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på predikstolen och läktarbröstningen. Konservatorsarbeten på dopfunten och i koret, där de ursprungliga väggmålningarna framtogs samt på triumfbågens bibelspråk.

Annika Persson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Utvändig ommålning. Tvättning med mögelbekämpningsmedel och målning med alkydoljeförstärkt linoljefärg.

Öxabäcks måleri (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2010 - Okänt Brand - helt förstörd
Kapellet brann ner till grunden.