Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK KYRKÄNGEN 8 - husnr 1, KINNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_078.33b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KINNA KYRKA (akt.)

1879 - 1879

1879 - 1879

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Kinna
Kinna församling
Göteborgs stift
Kinna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Befolkningsutvecklingen i Kinna var stark under 1800-talet, bland annat till följd av den blomstrande textilindustrin. Den medeltida kyrkan i Kinna ansågs för liten för den stora församlingen och revs år 1879 för att lämna plats åt en ny stor kyrka, som byggdes strax norr om den gamla kyrkan. Den nya kyrkan uppfördes i nygotisk stil med putsad naturstensstomme efter ritningar av Sven Larsson i Stämmemad och arkitekt A W Nordien. Kyrkan invigdes emellertid först år 1883 då den invändiga bemålningen och inredningen stod klar. Byggmästare var Anders Larsson från den stora kyrkobyggarsläkten i Sandhult som låg bakom uppförandet av ett s...

Läs mer i eget fönster

År 1400 - 1500 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två av klockorna i Kinna kyrkas torn tillverkades under senmedeltiden.

Markving, G (1981): "Kyrkorna i Sjuhäradsbygden" (Arkiv)

År 1879 - 1879 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

A Larsson (Byggmästare)

A W Nordien (Arkitekt)

Sven Larsson (Arkitekt)

År 1879 - 1883 Fast inredning - predikstol
Predikstolens tillverkas.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv (Arkiv)

År 1879 - 1883 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkas.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Ludvig Frid (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv (Arkiv)

År 1879 - 1879 Nybyggnad - Korparti

A W Nordien (Arkitekt)

Sven Larsson (Arkitekt)

År 1879 - 1879 Nybyggnad - Torn

A W Nordien (Arkitekt)

Sven Larsson (Arkitekt)

År 1879 - 1879 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1883 - 1883 Invigning
Kyrkan invigdes.

Markving, G (1981): "Kyrkorna i Sjuhäradsbygden" (Arkiv)

År 1883 - 1883 Fast inredning - orgel
Orgeln på västläktaren tillverkas.

Salomon Molander (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv (Arkiv)

År 1920 - 1925 Fast inredning - glasmålning
Korfönstren bemålades.

Albert Eldh (Konstnär)

ATA (Arkiv)

År 1922 - 1922 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummets väggar, tak och fönsterbågar ommålades, även sakristian ommålades invändigt.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1922 - 1922 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - tillbyggnad
Sakristian tillbyggdes med ett vindfång.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1923 - 1923 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

ATA (Arkiv)

År 1923 - 1923 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades, troligen i nordvästlig riktning.

ATA (Arkiv)

År 1929 - 1929 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas i nordlig riktning.

Allan Berglund (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1929 - 1929 Underhåll - takomläggning
Tornspirans plåtklädsel reparerades.

ATA (Arkiv)

År 1934 - 1934 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byttes ut med bevarande av ett fåtal pipor.

Mårtensson (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv (Arkiv)

År 1939 - 1939 Nybyggnad - Sakristia
År 1951 - 1951 Ändring - tillbyggnad
Sakristian byggdes om och till.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Markving, G (1981): "Kyrkorna i Sjuhäradsbygden" (Arkiv)

År 1955 - 1955 Teknisk installation - värme
Elvärme installerades, både bänkvärmare och radiatorer.

Marks Elektriska Affär, AB (Firma)

ATA (Arkiv)

År 1958 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset renoverades och försågs med toalett och isolering. Tornets andra våning inreddes.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland samt ATA (Arkiv)

År 1958 - 1959 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak i kyrkorummet målades med oljefärg.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland samt ATA (Arkiv)

År 1958 - 1959 Teknisk installation - VA
Toalett installerades.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland samt ATA (Arkiv)

År 1969 - 1970 Fast inredning - predikstol
Predikstolens trappa byggdes om.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1969 - 1970 Fast inredning - bänkinredning
Ett antal bänkar togs bort och de kvarvarande byggdes om med bibehållande av gavlarna.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1969 - 1970 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar, tak och fast inredning målades om. Enligt uppgift återfick den fasta inredningen sin ursprungliga färgsättning. Taket målades med plastfärg, väggarna med oljefärg.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1969 - 1970 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolvet ersattes med ett kalkstensgolv.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1969 - 1970 Teknisk installation - värme
Nya elinstallationer, radiatorer inkl golvvärme.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1969 - 1970 Fast inredning - läktare
Läktaren förstärktes sannolikt.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Antikvariens notering (Arkiv)

År 1969 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Skåp sattes in längs östra väggen under läktaren.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byttes ut med bevarande av ett fåtal pipor.

Mårtensson (Orgelbyggeri)

ATA (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak ommålades .

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket omlades och fialerna fick ny kopparplåtstäckning

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Fast inredning - orgel
Kororgel installerades.

Robert Gustavsson (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya rum byggdes in under läktaren med skrudkammare, toalett med mera.

Borås Byggdesign AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
Torntaket fick ny plåtstäckning av koppar istället för förzinkad järnplåt.

Borås Byggdesign AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan ommålades utvändigt.

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
Ommålning av puts med silikatfärg, lagning av sprickor, ommålning av fönster,

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2007 - 2007 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Byggande av handikappramp på södra sidan

Olofssons Bygg Borås (Firma)

År 2009 - 2009 Underhåll - interiör
Ommålning av bänkinredning, fönster, innerdörrar

Puts & tegel AB, Örebro (Entreprenör)

År 2009 - 2009 Underhåll - Omputsning, interiör
Borttagning av puts samt omputsning och avfärgning av tak i kyrkorum och kor

Puts & tegel AB, Örebro (Entreprenör)

År 2009 - 2009 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på korfönster

Glaskonst Winfried Baier Tranås (Firma)

År 2009 - 2009 Teknisk installation - värme
Installation av fjärrvärme

Sune Wikström VVS-kontroll AB Kinna (Firma)

År 2009 - 2009 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av tre bänkar på var sida längst ner i kyrksalen, placering av fällbara bord och stolar på den frilagda ytan. Ljudanläggningens manöverbord placeras i den bakersta bänken mot norr där en del av sittbänken tas bort.

Puts & tegel AB, Örebro (Entreprenör)

År 2009 - 2009 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp på läktare förliggande förvaring, nytt lådskåp för textilförvaring i sakristian

Aspelid Möbler och Inredning AB Varnhem (Hantverkare - Snickare)

Ingeborg Skaar Textilvård (Konservator)

År 2009 - 2009 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av vindsbjälklaget i kyrkorum och sakristia

Puts & tegel AB, Örebro (Entreprenör)