Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK KATTUNGA 8:11 - husnr 1, KATTUNGA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_104.8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KATTUNGA KAPELL (akt.)

1962 - Okänt

1962 - 1962

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Surteby-Kattunga
Västra Marks församling
Göteborgs stift
Kattunga kapell 1

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

KATTUNGA KAPELL uppfördes 1962 efter ritningar utförda 1958 av arkitekten Sven Boysen på Länsarkitektkontoret i Vänersborg. Kapellet uppfördes intill kyrkogården med ruinen av Kattunga kyrka som revs 1826, då Surteby och Kattunga fick en ny gemensam kyrka.

Kattunga kyrka lär ha varit en av de äldsta i trakten och häradskyrka för Marks härad. Kyrkan hade mycket kraftiga murar, vilket antyder att den kan ha haft försvarssyfte. Det har funnits ett stort kulturhistoriskt intresse av att bevara kyrkoruinen. Kyrkogården utvidgades åt söder 1953 och då uttrycktes också önskemål om en församlingslokal som skulle kunna användas som begravni...

Läs mer i eget fönster

År 1945 - 1945 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Tillstånd att uppföra klockstapel på kyrkogården samt att överföra församlingens lillklocka.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1953 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades åt söder.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1962 - 1962 Nybyggnad

Sven Boysen (Arkitekt)