Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK ISTORP 5:1 - husnr 1, ISTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_116.28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ISTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1945 - 1946

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Istorp
Istorps församling
Göteborgs stift
Istorps kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

ISTORPS KYRKA är uppförd på medeltida kyrkplats och i den befintliga kyrkan ingår murpartier av en äldre stenkyrka, sannolikt av medeltida ursprung.
En stor ombyggnad genomfördes 1734, då nya murar uppfördes i öster och söder.

Kyrkans nuvarande planform är ett resultat av om- och tillbyggnader under 1800-talets första hälft. Vid en ombyggnad 1803-04 förlängdes kyrkan och korpartiet fick sin nuvarande form. Tornet tillkom 1805 och uppfördes av byggmästaren Sven Persson från Götebacka i Sandhults socken. En genomgripande ombyggnad ägde rum 1836, då kyrkans murar höjdes, ett nytt takvalv byggdes och nya fönster insattes. Byggmästare v...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus. Murpartier kvarstår i norra långhusväggen, dock okänt i vilken omfattning. Sakristia inrymd i läktarunderbyggnaden.
År 1704 - 1704 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat
År 1804 - 1805 Nybyggnad - Torn

Sven Persson (Byggmästare)

År 1804 - 1805 Nybyggnad - Korparti
Ritningarna utfördes 1803.

Gustav Boman (Arkitekt)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1836 - 1836 Ändring - påbyggnad
Kyrkans murar höjdes och ett nytt tak tillkom.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1836 - 1836 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster insattes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1841 - 1841 Underhåll - stomme
Tornet ommurades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1843 - 1843 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel tillkom.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1861 - 1861 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1862 - 1862 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan ommålades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1895 - 1895 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan ommålades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1918 - 1918 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes.

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
En sakristia inreddes bakom altaret.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, port
En ny port togs upp i östmuren.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Ny värmekamin insattes.

Ebbes Bruks Aktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning i grå färgtoner. Väggarnas tidigare kvaderstensmålning övermålades.

Joel Andersson (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - omputsning
Omputsning av kyrkan, bårhuset och stigluckorna.

Johan, Nyhem Andersson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - predikstol
Evangelisten Johannes attribut örnen saknades på predikstolen och ett nytt tillverkades.

Alfred Carlsson (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - altarring
Altarringen ombyggdes till sin tidigare kantiga form och kläddes med rött tyg.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - predikstol
Ny predikstolstrappa tillkom. Äldre förgyllning och färglager avlägsnades.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - altare
Dekoren på altaret omförgylldes.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Förändring av rökrörsanordningen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning.

Åke, ingenjör Larsson (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Nybyggnad
Nybyggnad av pannrum. Ny skorsten uppmurades i tegel.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av furu inlades på befintligt golv i kyrkorummet. Nytt golv inlades också i vapenhuset. Avtrappningarna på läktargolvet ändras efter bänkarnas ombyggnad.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning. In- och utvändig renovering.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny trappa i vapenhuset tillkom.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen i kyrkorummet och på läktaren, med bibehållande av äldre dörrar och gavlar.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Fast inredning - altarring
Altarringen utvidgades.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Fast inredning - predikstol
Förändring av predikstolsbarriären.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Ändring - ombyggnad, fönster
De fyra korfönstren försågs med bemålning.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1945 - 1946 Ändring - ombyggnad, port
Kyrkans nordportal igensattes och där insattes ett fönster som blyspröjsades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring
Korset kompletterades av en Kristusgestalt i trä. En ny Matteusskulptur till predikstolen tillverkades i trä.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1946 - 1946 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på predikstolen med ljudtak, altartavlan och nummertavlorna.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - takomläggning
Det tegeltäckta långhustaket omtäcktes med kopparplåt.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1969 - 1969 Fast inredning - altaruppsats
Två träreliefer, föreställande Jesu födelse och Jesu uppståndelse, tillverkades och placerades vid altaruppsatsen.

Eric Nilsson (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, port
Byte av ytterdörr i kyrkans västportal.

Arkitekt- och konstruktionsbyrån Gert Carlsson (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1990 - 1991 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkorummet i ljusa färger, främst blått och vitt. Bänkinredningen målades i ekfärg och dörrarna i ljus marmor.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1990 - 1991 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkrader längst fram borttogs och de tidigare herrskapsbänkarna i koret återskapades.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1990 - 1991 Fast inredning - altarring
Altarringen gjordes delbar och framflyttades.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, golv
Trappavsatsen framför altaret avlägsnades och ett podium lika brett som altaruppsatsen tillkom. En låg ramp byggdes i mittgången.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1990 - 1991 Fast inredning - altare
Ett nytt altarbord, som placerades framför det befintliga altaret, tillkom.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1990 - 1991 Fast inredning - predikstol
Predikstolen, som tidigare varit inbyggd, frilades.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1990 - 1991 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på predikstol med ljudtak, trappskrank, altaruppsats, golvur och orgelfasad.

Anders Darwall (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av hela tornfasaden, sockeln samt västra långhusgaveln.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av fönster, ytterdörrar, tornluckor, takgesims och vindskivor. Tjärning av spån på torntak.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Markving, Gustaf, Kyrkorna i Sjuhäradsbygden, Borås 1981. (Arkiv)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Tjärning av torntak

Jannes Byggservice AB Veddige (Firma)