Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK HORRED 14:1 - husnr 1, HORREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_118.6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HORREDS KYRKA (akt.)

1828 - 1828

1828 - 1828

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Horred
Horreds församling
Göteborgs stift
Horreds kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

HORREDS KYRKA är en vitputsad stenkyrka med tresidigt kor mot öster och torn med vapenhus i väster. Långhuset är uppfört 1792 och ombyggt 1828 i samband med att tornet också tillkom. Byggmästare var Pehr Nilsson från Erikstorp i Bollebygd, från den kända byggmästarsläkten i Sandhult. Tillsammans med en lantmätare Lindskog hade han utarbetat ritningar till kyrkan. En äldre stenkyrka av medeltida ursprung var belägen strax intill den nuvarande kyrkplatsen men den raserades 1828. Den gamla kyrkans norra långhusmur behölls när kyrkan om- och tillbyggdes och ingår i den nuvarande kyrkans södra mur. Enligt församlingens önskemål skulle to...

Läs mer i eget fönster

År 1733 - 1733 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkades.

Jonas Elfvenberg (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1828 - 1828 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Kyrkan uppförs, delvis med murverk från en äldre kyrka på platsen.
År 1828 - 1828 Nybyggnad - Torn
År 1828 - 1828 Nybyggnad - Korparti
År 1828 - 1828 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel tillkom.

Johan Ferdinand Ahlstrand (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1893 - 1893 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummets väggar målades med sk kvaderstensmålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1894 - 1894 Fast inredning - altaruppsats
Figurer på altaruppsatsen bemålades.

Teodor Wallström (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1904 - 1904 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Den västra stigluckan i kyrkogårdsmuren revs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes.

Thorsell & Eriksson (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgning av sakristian belägen invid predikstolen.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1933 - 1933 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Mårtensson & Sandström (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av pannrum till vinkällaren. In- och utvändig renovering.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
Flyttning av sakristia till koret, bakom altaret.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen med bibehållande av dörrarna. Den första bänkraden borttogs när koret breddades. Nya läktarbänkar.

August Johansson (Firma)

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändiga målningsarbeten.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Underhåll - takomläggning
Yttertaket reparerades och omlades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Underhåll - omputsning
Tornfasaderna omkalkades, liksom stigluckorna i kyrkogårdsmuren.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Ändring - ombyggnad, port
Nord- och sydportarna som var inåtgående reparerades och gjordes i stället utåtgående.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes.

A Mårtenssons i Lund (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Konservatorsarbeten
Äldre målningar framtogs och konserverades. Konserveringsarbeten på altaret, altartavlan, predikstolen och bänkdörrarna.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1936 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning.

Åke, ingenjör Larsson (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i koret insattes.

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1954 Underhåll - fönster
Fönstersnickerierna ommålades och de södra fönstren försågs med nya blyinfattade fönster.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1954 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nybyggnad av bårhus invid kyrkogården.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1954 Underhåll - takomläggning
Nytt spåntak på tornet och nya takrännor i kopparplåt.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1954 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasader vitkalkades.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet i vapenhuset täcktes med en grov enfärgad matta.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1954 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taket i kyrkorummet målades i ljusblå kulör. Taklistens dekor bibehölls och bättrades. Väggarna ommålades med bibehållen kvaderindelning. Bänkinredningen bättringsmålades.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1954 Fast inredning - altarring
Altarringen omkläddes och knäfallet breddades.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1953 - 1954 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbete utfördes på altartavlan och predikstolen.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbröstningen dekorerades med målningar.

Joël Mila (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1970 - 1970 Nybyggnad - Sakristia

Lars Åke Bengtsson (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia samt ändringsarbeten i koret, där den tidigare sakristian varit inrymd.

Lars Rune Bengtsson (Arkitekt)

Åke Bengtsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändringsarbeten i vapenhuset. Två tidigare smala läktartrappor ersattes med en ny bredare trappa. Ett toalettrum inreddes. Nya dörrar.

Lars Rune Bengtsson (Arkitekt)

Åke Bengtsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1976 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbröstningen dekormålades.

Joël Mila (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering samt ommålning av fönster.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltak på långhuset. Nya stuprör och hängrännor.

Byggnadsfirma Lars Nilsson (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omtjärning av torntaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Förändring av kyrkogårdsgångarna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2010 - 2010 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning, putslagning på alla fasader, avfärgning med silikatfärg

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2010 - 2010 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av alla fönster, dörrar, takfot, taklist, tornluckor med linoljefärg. Fönster och dörrar målades i en engelskt röd kulör

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av fönster, tak och väggar i vapenhus och sakristia
År 2011 - 2011 Ändring - ombyggnad, interiör
Två bänkar har tagits bort längst ner. En läktarunderbyggnad är uppförd som innehåller handikapptoalett och förråd

Lars Redegard (Arkitekt)

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Fast inredning - altaruppsats
Ombyggnad av altaruppsats med nytt postament och frigörande från stenaltare

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Fast inredning - altarring
Delning och omklädning av altarring.

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En handikappramp är byggt på södra sidan fram till koret

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på bemålade taklister och väggar

K-Konservator (Konservator)

År 2011 - 2011 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt antipendium placerat i sakristia

AK snickeri Öxabäck (Hantverkare - Snickare)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Tjärning av torntak

Jannes Byggservice AB Veddige (Firma)