Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK BERGHEM 18:1 - husnr 1, BERGHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_105.8b/82930010

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGHEMS KYRKA (akt.)

1792 - 1792

1792 - 1792

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Berghem
Västra Marks församling
Göteborgs stift
Berghems kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

BERGHEMS KYRKA har medeltida ursprung men omgestaltades genomgripande på 1790-talet efter ritningar upprättade vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Delar av den äldsta stenkyrkan ingår fortfarande i det befintliga långhusets sydvästra del. Det ursprungliga koret raserades vid omgestaltningen på 1790-talet och kyrkan fick ett tresidigt kor samt sakristia i norr. Kyrkan präglas till stor del av detta byggnadsskede. Tornet i väster tillkom 1826. Kyrkans exteriör fick i samband med dessa förändringar en för tiden typisk nyklassicistisk prägel.

Kyrkan renoverades in- och utvändigt 1911 under ledning av byggmästaren Edvard Nilsson, Var...

Läs mer i eget fönster

År 1788 - 1788 Ritning godkänd / bygglov
Ritning till ny kyrkobyggnad.

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1792 - 1792 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Delar av en äldre, medeltida kyrka ingår i den nuvarande, okänt i vilken omfattning.
År 1792 - 1792 Nybyggnad - Korparti
År 1792 - 1792 Nybyggnad - Sakristia
År 1792 - 1792 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1826 - 1826 Nybyggnad - Torn
År 1911 - 1911 Underhåll - omputsning
Kyrkans fasader omputsades med cementblandat kalkbruk.

V M Vestman (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Underhåll - takomläggning
Nytt tegel på yttertaket.

Edvard Nilsson, Varberg (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, golv
Ett nytt trägolv inlades ovanpå det gamla samt nytt golv på läktaren.

Edvard Nilsson, Varberg (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna målades med oljefärg i vitgul kulör.

V M Vestman (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster med vitt glas samt två korfönster med katedralglas.

Edvard Nilsson, Varberg (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, innertak
Taket kläddes med papp, panelades med pärlspåntade bräder och indelades i fyllningar. Kortaket slätpanelades och klistrades med väv samt målades ljusblått med dekorationer.

Edvard Nilsson, Varberg (Byggmästare)

V M Vestman (Hantverkare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Edvard Nilsson, Varberg (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Edvard Nilsson, Varberg (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Konservatorsarbeten
Renovering, ommålning och förgyllning av orgelfasaden, predikstolen med baldakin, altartavlan samt dopfuntens fot.

Reinhold Callmander (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1911 - 1911 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av värmekammare vid kyrkans norra fasad.

Charles Lindholm (Arkitekt)

Edvard Nilsson, Varberg (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel
Utvidgning av orgeln och orgelläktaren med bibehållande av den gamla läktarbröstningen och orgelfasaden.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1927 - 1927 Fast inredning - läktare
Utvidgning av orgeln och orgelläktaren med bibehållande av den gamla läktarbröstningen och orgelfasaden.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning

I H Hermansson (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring
Kyrkan renoveras.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - värme
Installation av lågtrycksångvärmeledning.

Magnus Ericssons konstruktionsbyrå (Konstruktör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Älvsborgs läns södra hushållningssällskap (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1977 - 1978 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1977 - 1978 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1977 - 1978 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades i kyrkan.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1977 - 1978 Teknisk installation - värme
Installation av bänkvärme.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1977 - 1978 Ändring - ombyggnad, trappa
Nya läktartrappor.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1977 - 1978 Konservatorsarbeten
Konservering av senmedeltida kalkmålningar på södra innerväggen, altaruppsats, predikstol och läktarbröstning.

Gunnar Truedsson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - takomläggning
Yttertaket av kopparplåt samt underlaget borttogs och ersattes med nytt lika befintligt tak.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tornfasaderna renoverades och avfärgades med kalkfärg.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - interiör
Invändig renovering av sakristian samt lagning av putsskada på norra väggen i kyrkorummet.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)