Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLEBYGD ÖRLID 1:11 - husnr 1, OLSFORS KYRKA (F D HULTAFORS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_102:29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OLSFORS KYRKA (F D HULTAFORS KYRKA) (akt.)

1914 - 1916

Västra Götaland
Bollebygd
Västergötland
Bollebygd
Bollebygds församling
Göteborgs stift
Kyrkvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

OLSFORS KYRKA är en reveterad träkyrka i nationalromantisk stil, invigd år 1916. Ritningarna utfördes av byggmästaren C W Gustafsson från Borås med kompletteringar och omarbetningar av en av överintendentsämbetets arkitekter, Folke Zettervall. Kyrkan, som till en början kallades Hultafors kyrka, uppfördes på grund av det långa avståndet till sockenkyrkan i Bollebygd och bekostades med frivilliga medel insamlade hos befolkningen i socknens östra skogsbygder. Marken skänktes av en hemmansägare i församlingen. År 1913 påbörjades grundläggningen men kyrkan stod klar för invigning först tre år senare. Fördröjningen berodde till stor del ...

Läs mer i eget fönster

År 1914 - 1916 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia.

Folke Zettervall (Arkitekt)

J Magnusson (Byggmästare)

År 1914 - 1916 Nybyggnad - Torn

Folke Zettervall (Arkitekt)

J Magnusson (Byggmästare)

År 1914 - 1916 Nybyggnad - Sakristia

Folke Zettervall (Arkitekt)

J Magnusson (Byggmästare)

År 1914 - 1916 Nybyggnad - Korparti

Folke Zettervall (Arkitekt)

J Magnusson (Byggmästare)

År 1916 - 1916 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan göts.

"Olsfors kyrka" (1991). Informationsblad från kyrkan. (Arkiv)

År 1916 - 1916 Invigning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

"Olsfors kyrka" (1991). Informationsblad från kyrkan. (Arkiv)

År 1916 - 1916 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkades. Ramen gjordes av kyrkvärden Johan Lundqvist.

John Hedæus (Konstnär)

"Olsfors kyrka" (1991). Informationsblad från kyrkan. (Arkiv)

År 1916 - 1916 Fast inredning - predikstol
Tillverkades av kyrkvärden Johan Lundqvist.

"Olsfors kyrka" (1991). Informationsblad från kyrkan. (Arkiv)

År 1916 - 1916 Specifika inventarier - dopfunt
Snidades av kyrkvärden Johan Lundqvist.

"Olsfors kyrka" (1991). Informationsblad från kyrkan. (Arkiv)

År 1916 - 1916 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korfönstret bemålades av N P Ringström efter kartong av Y Lundström.

N P Ringström (Hantverkare)

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

"Olsfors kyrka" (1991). Informationsblad från kyrkan. (Arkiv)

År 1923 - 1923 Teknisk installation - el
Kyrkan försågs med elektrisk belysning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Fast inredning - altaruppsats
Ursprunglig målning i vattenbaserad färg övermålades med oljefärg.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

"Olsfors kyrka" (1991). Informationsblad från kyrkan. (Arkiv)

År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målades om.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertaket kläddes in med träfiberskivor.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1959 - 1959 Underhåll - takomläggning
Yttertaket omlades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1959 - 1959 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Takryttaren ommålades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - omputsning
Utvändig omputsning med kalkcementprodukter.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - stomme
Tornets konstruktion förstärktes.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiören försågs med en ny färgsättning i blå och rosa kulörer.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen kortades av. Ett antal bänkar borttogs både längst fram och bak.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Kapprum, brudkammare och toalett byggdes in under läktaren. Väggar av gipsskivor. En glasad innerdörr i väster flyttades ett stycke.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, port
Samtliga ytterdörrar förutom den till förrådet söder om koret byttes ut. Nya räcken till porten i väster. Dörren till sakristian flyttades ett litet stycke.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, innertak
Taket kläddes in i omålad panel.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, golv
Heltäckningsmattor lades i gångar och kor, plastmatta under bänkarna.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring i sakristian.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Fast inredning - altarring
Altarringens dörr borttogs.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriören ommålades. Kung Gustav V:s namnskiffer och årtalet 1916 förgylldes.

"Olsfors kyrka" (1991). Informationsblad från kyrkan. (Arkiv)