Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS VÄNGA 1:16 - husnr 2, VÄNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_017.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄNGA KYRKA (akt.)

1905 - Okänt

1905 - 1906

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Vänga
Fristads församling
Skara stift
Vänga

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Före nuvarande kyrka från 1906 har det dokumenterats tre äldre kyrkor på platsen. Först stod här en stavkyrka från 1063-66, vilket är Västergötlands äldsta daterade träkyrka. Kyrkan användes i cirka 180 år och sedan uppfördes ännu en stavkyrka med en del återanvänt virke 1240-43, med de ungefärliga måtten 9,5 x 6,5 m och 4,1 meters höjd. En stenkyrka 19 x 11 meter med läktare i väster ersatte stavkyrkan 1642 på samma plats, med återanvänt material från stavkyrkan, bland annat som golv. Altaret var av trä och åtskilliga träbilder fanns runt altartavlan och ljudtaket. Detleff Ross hade målat taket på 1780-talet. Nordväst om kyrkan sto...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkas av sandsten.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1645 - 1645 Specifika inventarier - dopfunt
Trähuven till dopfunten tillverkas.
År 1717 - 1717 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan "förbättrades" detta år, vilket troligen avser altaruppsatsens tillkomst, som i kyrkobeskrivningsbladet uppges vara från 1600-talets slut.
År 1736 - 1736 Fast inredning - predikstol
Predikstolens tillverkning är klar och signeras "JEB".
År 1905 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1905 - 1906 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1905 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Arbetet började 5 maj 1905, första gudstjänsten hölls 9 september 1906. Falkenberg omarbetade Åsons ritningar. Graniten bröts i socknen på Tormundsås mark, väster om Vänga mosse.

A. Åson (Arkitekt)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1905 - 1906 Nybyggnad - Torn

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1905 - 1906 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Konservatorsarbeten
Restaurering av predikstol och altartavla.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1920 - 1920 Byggnadsarkeologisk undersökning
Omfattande invändiga fuktskador föranledde murverksundersökningar och åtgärdsförslag. Troligen åtgärdades åtminstone södra väggen invändigt.

Henrik Kreüger (Obestämd yrkestillhörighet)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel
En orgel från 1876 köptes från Vilske-Kleva församling. Johansson bodde i Liared och var även bonde.

Svante Johansson (Orgelbyggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning helt av interiören, projekterat och övervakat av Hedaeus; bänkar, läktarbröstning, altarring, nummertavla marmoreras i stil med befintlig på äldre inventarier, oljefärg på snickerierna, väggarna kalkas. Orgeln målas.

John Hedæus (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1926 - 1926 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol renoveras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Lågtrycksångvärmeledning installeras med pannrum under sakristian.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
Test av färg på korets respektive tornets södra väggar som skulle hålla ute all fukt. Väggarna rengjordes först från all puts.

Adolf Johansson (Byggmästare)

År 1954 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Beslut togs att avlägsna de två östligaste bänkraderna och flytta bänkskärmen till tredje raden.
År 1954 - 1954 Underhåll - målningsarbete, interiör
Färgprovet över vintern föll väl ut och istället för rivning av fyllnadsmurarna på södra och östra väggarna skulle de målas med isoleringsfärgen.
År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Renovering pågår april-augusti med invändig målning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Beslut tas i november om elektrisk belysning. Befintlig armatur elektrifieras, Elcentral görs i vapenhuset, troligen följande år.

Ingenjör Karl-Olof Ödman, Borås (Konstruktör)

Lindström & Sjöberg, AB (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1974 - 1976 Fast inredning - orgel

Mats Arvidsson, Stallarholmen (Orgelbyggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - takomläggning
Omläggning av kopparplåt på torn och spira, utbyte av rötskadat virke på hjärtstock
År 2004 - 2004 Teknisk installation - värme
En bergvärmepump har installerats i källaren under sakristian

Rydlers bygg AB (Entreprenör)

År 2004 - 2004 Underhåll - målningsarbete, interiör
renovering/målning av fönster och dörrar, avfärgning med kalkfärg på väggarna i vapenhuset och bakre väggen på läktaren, ommålning av väggarna i långhus och sakristia med emulsionsfärg.

Öxabäcks måleri (Hantverkare - Målare)

År 2004 - 2004 Arkitekturbunden utsmyckning
Förgyllning av inskription över västra och södra porten med bladguld

Öxabäcks måleri (Hantverkare - Målare)

År 2013 - 2013 Underhåll - interiör
Omputsning av väggar i vapenhus med sandkalk, samt målning av tak och taklist. Bättringsmålning av innerdörrar och fönsterbänkar i långhuset

Fristads Bygg AB (Firma)

Gällstads Måleri AB (Firma)