Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS VÄLLINGKLOCKAN 2 - husnr 2, DAMMSVEDJANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_008.5b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DAMMSVEDJANS KYRKA (akt.)

1968 - 1969

1968 - 1969

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Borås
Borås Gustav Adolfs församling
Skara stift
Nämndemansgatan 7

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Dammsvedjans kyrka invigdes 1969. Redan 1956 gjordes en ekonomisk långtidsplan där man önskade uppföra Dammsvedjans kyrka i kvarteret Skäran att tas i bruk 1964. Utöver de befintliga stadsdelarna som avsågs betjänas skulle dessutom ett bostadsområde för 5000 personer byggas i närheten (osäkert om det blev av, eventuellt åsyftades Kristinebergs omdaning). En lågstadieskola skulle därför uppföras intill kyrkan. Bengt Börtins Arkitektkontor i Göteborg fick uppdragen att rita både kyrkan och skolan, Svedjeskolan. Det första förslaget till kyrkoanläggningen kom 1962. Hans tankar var att bebyggelsen skulle "inordnas ödmjukt" på tomten med...

Läs mer i eget fönster

År 1968 - 1969 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1968 - 1969 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Klar 25 november 1969.

Axelssons ingenjörsbyrå AB, Borås (Konstruktör)

Bengt Börtin Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Ingemanssons Ing.byrå, Göteborg (Akustiker)

Ralph Bergoltz (Konstnär)

Åsa Bengtsson (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1969 - 1969 Invigning
Andra söndagen i Advent.
År 1969 - 1969 Fast inredning - bänkinredning

Scheuer & Sundestrand Arkitektkontor, Göteborg (Arkitektkontor)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - interiör
Målning av väggarna i ljusare nyans. Byte av mattor. Ny belysning.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - värme
Omdragningar av värmerör till radiatorer.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - larm
Utbyggnad av larm.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1997 - 1997 Teknisk installation - värme
Byte av oljepannor.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Fasadtvätt.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 2000 - 2000 Specifika inventarier - dopfunt
Den ursprungliga dopfunten i kalksten borttages.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)