Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS VÅGEN 5 - husnr 1, BYTTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_001.24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BYTTORPS KYRKA (akt.)

1963 - 1965

1963 - 1965

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Borås
Borås Caroli församling
Skara stift
Fjällgatan 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Under 1940- och 50-talet växte nya stadsdelar upp på Övre Byttorp och Tullen. Från tidigt 1960-tal hölls gudstjänster i Tullens församlingssal, Tollstorpsgatan 15. 1962 beslöt kyrkofullmäktige att låta uppföra kyrka och församlingshem på platsen för den nu rivna bondgården Byttorp Västergård. Byttorpskyrkan med tillhörande församlingshem och klocktorn, ritades av arkitekt Rolf Bergh, Stockholm. Byggnaderna projekterades 1961-63 och uppfördes 1963-65. Kyrkan byggdes för att fungera som församlingskyrka för tre stadsdelar i Borås. Församlingshemmets ungdomsgård invigdes 1966.
Byggnadskommittén önskade låta kyrkan vara en Mariakyrka oc...

Läs mer i eget fönster

År 1963 - 1965 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1963 - 1965 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Byggnadsproduktion AB, Borås (Byggmästare)

Rolf Bergh (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1965 Fast inredning - altare

Folke Heybroek (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1965 Fast inredning - altarring

Folke Heybroek (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt

Folke Heybroek (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - altartavla
Altarprydnad i form av skulptur.

Allan Runefelt (Konstnär - Skulptör)

År 1965 - 1965 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Två skulpterade pelare framför koret av trä med evangelisterna och deras symboler.

Allan Runefelt (Konstnär - Skulptör)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1970 - 1970 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i form av separata, heltäckande "gardiner" i korsarmarnas norr och söderfönster.

Folke Heybroek (Konstnär)

År 1987 - 1987 Teknisk installation - VA
Ventilationsanläggning installeras.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av vindsbjälklag.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utvändig belysning.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation
Fjärrvärme installeras. Ljudmixer bytes. Larm installeras.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, fönster
Glasparti i väster renoveras, glas byts ut.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Impregnering av tegelfasader (undantaget åt öster).

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig målning av panel, takutsprång etc av trä.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)