Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS TÄMTA 5:2 - husnr 1, TÄMTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_019.15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÄMTA KYRKA (akt.)

1865 - 1865

1865 - Okänt

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Tämta
Fristads församling
Skara stift
Tämta

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Tämta gamla kyrka låg mitt i Tämta by, någon kilometer söder om nuvarande kyrka, och var av okänd ålder men troligen medeltida. Den var av gråsten och ungefär 15 x 8 meter med två målade läktare (en i väster och en i norr med långa stolrum), rymmande 240 personer och täckt med ekspån. Sakristia saknades. Troligen blev den målad dels 1666 och dels strax efter 1753 av Detleff Ross. Altaret var av sten med träskiva. Befolkningen ökade, kyrkan blev för liten och förföll alltmer. Kungl. Maj:t hade 1830 förordnat att varken Tämta eller Vänga kyrka fick repareras mer. När de båda rasat samman skulle en ny gemensam kyrka byggas. Detta accep...

Läs mer i eget fönster

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Sakristian är inrymd under läktaren sedan 1949.

Thor Medelplan (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Korparti

Thor Medelplan (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Torn

Thor Medelplan (Arkitekt)

År 1865 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1875 - 1875 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1875 - 1875 Invigning
Offentlig invigning 10 oktober.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1882 - 1882 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Mur anläggs längs östra sidan av sten från gamla kyrkan. Grindar anskaffas.
År 1885 - 1885 Underhåll - omputsning
Kyrkan putsas.
År 1891 - 1891 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Granhäck planteras.
År 1892 - 1892 Teknisk installation - värme
Kamin installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1894 - 1894 Underhåll - omputsning
Kyrkan putsas. Takrännor uppsättes.
År 1896 - 1896 Underhåll - takomläggning
Tornet beslås med kopparplåt, åskledare sätts upp.
År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster av furu med hamrat glas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - värme
Ny kamin.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny mur orsakat av vägbygge Fristad- Ljurhalla som inkräktat.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1940 - 1940 Underhåll - takomläggning
Enkupigt taktegel byts om nytt dito.
År 1944 - 1962 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Karta upprättas över griftegården, omläggning av östra muren och sedan övriga i två decennier, granhäck tas bort, ljungen bekämpas, gräs anläggs.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Fritz Josefsson, Drevered (Hantverkare)

År 1949 - 1949 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Vitlimning utvändigt. Fönstren målas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad
Genomgripande ombyggnad. Arbetet pågick februari-oktober. Sakristian i koret flyttas till norra vapenhuset förlängt med läktarunderbyggnad.Skrank och bänkar i koret tas bort. Kaminen avlägsnas. Ny nummertavla. Elcentral under läktaren i söder. Upphovsmännen är desamma i hela renoveringen.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Fristads Snickerifabrik (Firma)

Helmer Benjaminsson (Byggmästare)

Herbert Gerenmark (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, port
Vapenhusets norra dörr blir fönster. En dörr i koret muras igen med tegel.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Tre fönster i koret muras igen med tegel.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, trappa
Trapporna i vapenhuset byggs om.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, yttertak
Innertakets plana del fuktskadat, byts.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv med isolering i hela kyrkan, höjs i vapenhuset, i nya sakristian tegel på betong, trappor från portarna i vapenhuset.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna byggs om och glesas ut, rader tas bort, sidogångar och bredare mittgång göres.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - predikstol
Originalpredikstolen avlägsnas och den från gamla kyrkan installeras efter konservering. Ny fot, baldakin och trappbarriär tillverkas.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - altarring
Altaret flyttas fram till östra väggen och altarringen flyttas med.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målas om helt i ljusa toner.

Theodor Lindgren, Hedared (Hantverkare - Målare)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster med antikglas (skänkta färdiga av byggmästare Birger Persson, Borås).

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - el
Elcentralen möjliggjorde framtida klockringning och orgelfläkt. Ljuskronorna får el, reflektorer i koret, predikstol och orgel får armatur av pianolampstyp, utebelysning.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar al secco i kornischerna efter fönstrens igenmurning.

Einar Forseth (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1949 - 1949 Återinvigning
23 oktober.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel
Piporgel installeras.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, port
Sakristians fönster åt norr blir åter dörr av utrymningsskäl. Dörr mellan vapenhus och kyrksal stoppas inåt.

Sölve Johansson Byggkonsult AB (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Renovering av rötskadad takstol och brädpanel. Nytt torntak, lanternin och spira i koppar. Ersatte förzinkad stålplåt.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning med ny färgsättning av interiören.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av fönster och dörrar i kyrkorum och sakristia, ommålning väggar och tak i sakristia och vapenhus

Gällstads Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - el
En ny el-central är installerad i befintligt skåp i vapenhuset. Befintligt kablage från 1940-talet är utbytt

Elgruppen i Borås (Firma)

År 2012 - 2012 Specifika inventarier - textilskåp
Ett nytt textilskåp är tillverkat och placerats i sakristian.

COWI AB (Arkitekt)

Gunnarssons snickeri (Firma)

År 2012 - 2012 Fast inredning - bänkinredning
En bänk på var sida längst ner har tagits bort samt att två bänkar har kortats av på den södra sidan bänk nr 5och 6.

Fristads Bygg AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av putsfasader och sockel med silikatfärg, målning av fönster, portar, ljudluckor, takfot med linoljefärg.

Gällstads Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Nya stuprör och armaturer

Fristads Bygg AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny utvändig handikappramp vid södra entrén. Invändigt har ett nytt kalkstengolv lagts i vapenhuset vid den södra entrén med lutning från entrén.

COWI AB (Arkitekt)

Fristads Bygg AB (Entreprenör)