Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS HULTABACKE 1 - husnr 1, HULTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_009.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HULTA KYRKA (akt.)

1966 - Okänt

1966 - 1966

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Borås
Borås Gustav Adolfs församling
Skara stift
Hultabackegatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan invigdes 1966 och skulle vara ett provisorium för Hulta och Hässleholmens stadsdelar tills permanenta kyrkor uppförts. Till en början samlades man till gudstjänst på Hulta i ett före detta skolhus, som invigts 1939 till församlingshem. När detta skulle rivas kring 1965, för att ge plats åt bensinstation och motell, började man planera för en egen kyrka. Man diskuterade att förlägga den likt Trandared i ett hyreshus, men eftersom det dels kunde förskjuta byggandet av en önskad fristående kyrka och dels fanns dåliga erfarenheter i Trandared av detta arrangemang, så övergavs idén. Stadsdelen Hulta skulle vara utbyggd omkring 197...

Läs mer i eget fönster

År 1966 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1966 - 1966 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan var tänkt att först tjäna Hulta/Hässleholmen och sedan flyttas till Almenäs. (Torsten H och Per P) Per Persson har signerat ritningarna.

Hansson & Persson Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Torsten Hansson (Arkitekt)

Öresjös sektionshus AB - Smålands Anneberg (Typhusfabrikant)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1972 - 1972 Ändring - tillbyggnad
Församlingshem byggs till, kyrkan permanentas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1974 - 1974 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla.

Marianne Nordström (Konstnär)

År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadmålning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation
Ny ljudanläggning för hörslinga. Inbrottslarm.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - takomläggning
Omläggning av papptaket på de låga delarna, Derbigum.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1999 - 1999 Fast inredning - orgel
Översyn av orgeln.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)