Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS RÅNGEDALA 17:1 - husnr 8001 Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_015.8b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1847 - 1848

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Rångedala
Toarps församling
Skara stift

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1180 - 1229 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkas sannolikt någon gång under denna period.

Mäster Andreas (Konstnär - Bildhuggare)

År 1847 - 1848 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn. Byggnadsinspektör var Carl Svensson i Stavared och underinspektör var Petter i Holmen.

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1848 - 1848 Nybyggnad - Torn

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1848 - 1865 Fast inredning - predikstol
Hansson tillverkade en predikstol till Fristads kyrka 1862.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1848 - 1848 Nybyggnad - Korparti

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1848 - 1848 Nybyggnad - Sakristia

Peter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1853 - 1853 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bänkarna ådrad i björk. Innerväggarna vitkalkas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1857 - 1857 Specifika inventarier - altartavla
Handlanden L.A Pettersson skänker altartavlan.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1897 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggarna indelas i fält och marmoreras. Bänkarna ekådras. Korväggarna får bibelord.

Målarmästare Karl Svensson (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1905 - 1905 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Södra portens stolpar rivs - på ena finns runor på huggen sten.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1906 - 1906 Specifika inventarier - dopfunt
Medeltida dopfunt återfunnen utomhus i muren vid senaste renoveringen, installeras kring 1906.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel, orgelverk
Fullständig ombyggnad av orgelverket.

A.P. Loocrantz (Orgelbyggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1930 - 1933 Teknisk installation - värme
Central varmluftsanläggning med golvgaller, skorsten.

Ebbes bruks nya arrende AB (Konstruktör)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1930 - 1933 Konservatorsarbeten
Ommålning utifrån äldre bemålning; orgeln och predikstolen marmoreras. Sakristians möbler lutas av och målas. Basunängel konserveras. Gamla läktarmålningarna hittas och sätts upp, 17 st.

John Hedæus (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - el
Belysningsanläggning med blomformade lampor under läktaren, på orgelsidor och i sakristian, där elcentral installerades. Armatur från Arvid Böhlmarks lampfabrik.

AB Lindström & Sjöberg, elektriker (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Elringning installeras under 1940-talet.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1944 - 1944 Ändring
Gravhällar från 1600-talet, använda som trapphällar, sätts upp i vapenhuset.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande renovering, stängt januari-juni 1954.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny trappa vapenhuset, fanns två innan.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt läktargolv.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1954 Underhåll - takomläggning
Omläggning av vapenhusets tak.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1954 Underhåll - målningsarbete, interiör
Nya målningar långhus. Marmoreringar på predikstol slopas. Södra innerdörren målas om.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna byggs om, avståndet ökas, målas ljusare inuti.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Justering av orgeln.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1967 - 1967 Teknisk installation - värme
Varmvattenvärmesystem, värme- & befuktningsanläggning. Pannrum under kyrkan, oljeeldning.

VVS Entreprenadplanering AB (Konstruktör)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1967 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, fasaden bevaras.

Tostareds orgelfabrik (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1967 - 1970 Fast inredning - bänkinredning
Läktarbänkarna tas bort på nordsidan.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1970 - 1974 Underhåll - takstol
Skador på takstol; skiffer, koppar eller plåttak diskuteras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1978 - 1981 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader och korbänkarna tas bort.

K-Konsult, Åke Levhammar (Arkitektkontor)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1978 - 1981 Underhåll - målningsarbete, interiör
Fullständig interiör ommålning - rosa väggar. Bänkarnas och taklistens marmorering målas över, sittdynor. Orgelhus målas om.

Gunnars Bygg & Måleri AB (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1978 - 1981 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönstren får gråtonade innerfönster, hade råglas.

K-Konsult, Åke Levhammar (Arkitektkontor)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1978 - 1981 Ändring - tilläggsisolering
Isolerar vinden. Brandisoleringar.

K-Konsult, Åke Levhammar (Arkitektkontor)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1978 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Invigning påskdagen 1981 efter total renovering. Läktarunderbyggnader byggs. Förstorar och höjer korgolvet. Dopfunt flyttas. Helrenovering av vapenhus, trappa och tornrum, stengolv anläggs m.m. Sakristian renoveras med bl.a. ny predikstolstrappa och piscina.

Gunnars Bygg & Måleri AB (Firma)

Högbergs rör & el (Firma)

K-Konsult, Åke Levhammar (Arkitektkontor)

Vatten & Värme i Dalsjöfors (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1980 - 1981 Fast inredning - orgel
Kororgel installeras

Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1980 - 1981 Fast inredning - altare

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1980 - 1981 Fast inredning - altarring
Kortare altarring, nya knäfall och underrede.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1981 - 1981 Teknisk installation - högtalaranläggning
Nya högtalare installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1981 - 1981 Konservatorsarbeten
Pannåerna på läktarbröstningen, altartavla, predikstol, basunängel, dopfunt konserveras. Ursprungliga färger undersöks.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - omputsning
Utvändig putsrenovering. Gamla ytskikten bort. Hydrauliskt kalkbruk. Spritputs, på sockeln även under mark, mörkgrå Keimfärg, KC-färg lätt bruten vit med ockra i övrigt. Snickerierna målas med kokt linolja eller matt alkydfärg. Metall borstas, strykes med blymönja, oljefärg.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - omputsning
Utvändig putsrenovering. Tar ner skadad KC-puts/hydr.kalkbruk och plastfärg på sockel. Putsar om, färgar med våtsläckt kalk.

AB Fristads Byggnadsarbete (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)