Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS MÅLSRYD 1:125 - husnr 3, MÅLSRYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_013.32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÅLSRYDS KYRKA (akt.)

1915 - 1915

1915 - Okänt

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Toarp
Toarps församling
Skara stift
Kyrkvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Målsrydsborna fick fram till 1915, då kyrkan stod klar, ta sig åtta kilometer till Toarps kyrka i kyrkoärenden. När samhället hade växt till sig uppstod en önskan om en egen kyrka, eller kapell, och drivande i frågan var grosshandlaren M. Pettersson. Han och församlingsborna skänkte 2/3 av medlen till kyrkans byggande. För att kunna få en kyrkklocka samlades kopparkärl och skrot in, vilket räckte till en liten klocka som göts i Stockholm. Målsryds kyrka invigdes 3 oktober 1915 och rymde då 350 personer. Arkitekt var Lars Kellman. Byggmästare var Albin och Carl-Wilhelm Gustafsson från Sandhult, med kontor i Borås. Den lades nästan pa...

Läs mer i eget fönster

År 1915 - 1915 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Byggmästarfirma Albin och Carl-Wilhelm Gustafsson, Borås (Firma)

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Nybyggnad - Torn

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1915 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1915 - 1915 Nybyggnad - Sakristia

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Teknisk installation - värme
Sannolikt installerades en kalorifär anläggning för värme med till- och returluft och golvgaller.

Ebbes bruks nya arrende AB (Konstruktör)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1915 - 1915 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkans dopfunt färdigställs.
År 1915 - 1915 Nybyggnad - Korparti

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Fast inredning - orgel
Orgeln invigs i september. Medel skänkt av PUB:s grundare, Paul U Bergström född i Toarp.

C.K/M. Lefvander (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1923 - 1923 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Smidesgrindar till bogårdsmuren.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1924 - 1924 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuts.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1941 Specifika inventarier - altartavla
"Enkelt snickerifabriksarbete" över altare (troligen gotiserande) bort, ersätts med altartavla.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1941 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Tomt och mur omdanas, nya grindar, ej lika de gamla; kallmurade gråstensmurar uppförs.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1941 Fast inredning - läktare
Läktarbröstningen ändras.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1941 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggar och valv målas om - dekorerna som bibelspråk över valvet, slingor runt fönstren och draperier vid altaret målas över, ev. fanns också en stormönstrad ornamentmålning på korväggarna.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1941 Ändring - ombyggnad, interiör
Två kordörrar sätts igen, slät vägg.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1941 Fast inredning - bänkinredning
Första bänkraden tas bort.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1941 - 1941 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan "I Galileens lundar" skänks till kyrkan av dir. Elis Aronsson. Tidigare altarprydnad, ett krucifix, flyttas till församlingshemmet.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggs om.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning i vitt, grått, ljusgrönt. Predikstolen i grått, brunt, vitt.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1964 - 1964 Teknisk installation - el
Elringning installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1964 - 1964 Underhåll - exteriör
Exteriör renovering.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1965 Teknisk installation - värme
Ungefärlig datering. Oljeeldad varmluftspanna, äldre system kvar.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande renovering av kyrkans interiör, klar i augusti -87. Läktarunderbyggnaderna uppförs, toalett och textilskåp. Handikappanpassning. Läktarräcke. Ny, bredare dörr.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad, port
Reservutgång görs åt väster med ramp intill sakristian.

Ture Jangvik (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterinnerbågar.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad, golv
Korgolvet byggs ut.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Fast inredning - altarring
Altarringen korrigeras för utrymningsmöjlighet.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna glesas ut, byggs om, första och sista bänkraderna bort, målas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Teknisk installation - värme
Oljeeldad varmluftspanna bytes. Gamla varmluftsanläggningen behålls.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ursprunglig bemålning av kyrkans tak (täckt av isoleringsplattor dittills, avlägsnas) och bänkar återställs. Inget av äldre väggdekor rekonstrueras. Väggar och tak målas med oljefärg.

Stellan Bengtsson (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Teknisk installation - el
Elinstallationerna byts. Ny elkrona, kopia i koret.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1987 Underhåll - takomläggning
Torntakets järnplåt rostigt, byts.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1988 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kyrkans ursprungliga orgel får ett nytt orgelverk med 12 stämmor. Invigs i september.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2010 - 2011 Fast inredning - bänkinredning
Fyra bänkrader på södra sidan samt fem bänkrader på den norra sidan längst ner har tagits bort och ersatts med lösa stolar och bord. Dessutom har man byggt in ett litet pentry i en av garderoberna längst ner.
År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump

Ventilationsutveckling AB (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Målning av tornhuv och lagning av skiffertak på Målsryds kyrka

Fristads Bygg AB (Firma)