Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS HÄSSLEHUS 12 - husnr 1, HÄSSLEHOLMENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_005.5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄSSLEHOLMENS KYRKA (akt.)

1974 - Okänt

1974 - 1974

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Borås
Borås Gustav Adolfs församling
Skara stift
Våglängdsgatan 3

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 1995

1970 togs ett beslut att uppföra ett permanent församlingshem i området, eftersom folkmängden ökade. En projektering påbörjades och en utredning för en kyrka av "paviljongtyp". Dittills hade man delat en vandringskyrka med stadsdelen Hulta, där en sådan kyrka hade ställts upp. Lösningen blev emellertid ett församlingshem med kyrksal, kallat Hässleholmens kyrka. Kyrkan ritades av arkitekt Lars Hörlén och invigdes i december 1974. Byggnaden fick en ny takkonstruktion med nya ytskikt 1984. Troligen var taket planare innan, vilket brukar generera fuktproblem. Uppenbarligen har fukt orsakat problem trots ombyggnaden eftersom en mögelsane...

Läs mer i eget fönster

År 1974 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1974 - 1974 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Lars Hörlén (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Specifika inventarier - altarskåp
En textil applikationstavla.

Gunnel Schultze (Konstnär)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel
Kyrkans Inventariepärm.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, takstol
Ombyggnad av yttertak, ny konstruktion och ytskikt.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av alla invändiga träulittak.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - larm

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Mögelsanering av ytterväggar.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, fönster
Byte av fönster på övre plan mot väster.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byte av fasadpanel.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Byte av takpapp (Derbigum) på kyrktaket, plåt på övriga.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring
Utvändigt belyst fasadkors monteras.

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - el
El-översyn, jordningsarbete (vattenskada).

Borås Kyrkliga Samfällighet (Arkiv)

År 1995 - 1995 Teknisk installation - värme
Ombyggnad av värmecentral. Ny styr- och reglerutrustning.

Förvaltningsplan, BKSf (Arkiv)

År 1999 - 1999 Teknisk installation - el
Installation av belysningsstyrning.

Förvaltningsplan, BKSf (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadmålning och målning av plåttak (Nyxode).

Förvaltningsplan, BKSf (Arkiv)

År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad förskola och utvändig lekplats.

Förvaltningsplan, BKSf (Arkiv)