Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS BREDARED 6:1 - husnr 1, BREDAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_023.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BREDAREDS KYRKA (akt.)

1832 - 1839

1832 - 1839

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Bredared
Sandhult-Bredareds församling
Skara stift
Askallén 8

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Bredareds kyrka började byggas med nyklassicistisk utformning 1832 och invigdes 1839. Den är en av byggmästare Petter Perssons (oftast kallad Pettersson) många kyrkor. Han var från Sandhult, en trakt då känd för sina många och skickliga byggmästare och snickare, specialiserade på kyrkobyggen. En stentavla över västporten anger 1834 som byggnadsår. Den tidigare kyrkan var av sten med spåntäckt tak och sannolikt medeltida, men sakristian på norra sidan med vinkällare var uppförd 1716. År 1750 var måtten invändigt cirka 16 x 6,5 meter. Bänkar och läktare var målade liksom den "moderna" altartavlan och predikstolen med sina bilder och s...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1800 - 1899 Fast inredning - predikstol

Johannes Andersson (Konstnär)

År 1800 - 1899 Fast inredning - altaruppsats
År 1832 - 1839 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1832 - 1839 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Inskription i stentavlan över västporten anger 1834 som byggnadsår.

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1832 - 1839 Nybyggnad - Korparti

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1832 - 1839 Nybyggnad - Torn

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1832 - 1839 Nybyggnad - Sakristia

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1839 - 1839 Fast inredning - predikstol
Nytillverkning av predikstol. Andersson har tillverkat fast inredning till flera kyrkor i trakten.

Johannes Andersson, Mjöbäck (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1844 - 1844 Fast inredning - orgel
Ny orgel installeras på hösten, besiktigas 14 december av domkyrkoorganisten i Skara, Sv. Magnus Zanders.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1857 - 1857 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla i olja på duk föreställande Kristi uppståndelse.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1890 - 1890 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården beslutas. Osäkert när det utförs.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel, eventuellt med bibehållen fasad.

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1922 - 1923 Fast inredning - bänkinredning
Nybyggnad av bänkinredning med återanvändning av de ursprungliga dörrarna, det västra bänkparet tas bort.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1923 Fast inredning - läktare
Läktaren byggs om med nya gradänger och bänkar.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1923 Underhåll - målningsarbete, interiör
Lagning av putsade väggar samt ommålning och förgyllning av interiör.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1923 Ändring - ombyggnad, interiör
Inre vindfång vid sydingång tas bort. Nya innerdörrar till sakristian (sattes troligen i väster) och sydingång. Antikglas i korfönstren.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1923 Teknisk installation - värme
Tre nya kaminer.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1939 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas åt norr, mur rivs och stenen återanvänds, nytt grindparti uppförs.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Herman Fröberg (Trädgårdsarkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1948 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning dras in.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1948 - 1953 Teknisk installation - värme
Pannrum med lågtrycksångvärmeledning byggs under sakristian. Tre skorstenar tas bort exteriört eftersom tre kaminer tas bort.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel, orgelverk
Förslag till nytt orgelverk i den äldre fasaden.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, trappa
Den södra trappan i vapenhuset tas bort

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren repareras, nya innerbågar tillkommer. Korfönstren får bränt antikglas, resten vanligt blyinfattat antikglas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolvet ersätts av trägolv, korgolvet förhöjs två steg.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning där korets draperimålning behålls.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1953 Fast inredning - läktare
Läktarens mittparti dras tillbaka ca 30 cm och dess framsida göres rak.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkpar tas bort i öster, sex bänkar och södra korbänken förlängs. På läktarens södra sida tas bänkarna bort.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1959 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt införskaffas, en avgjutning av den medeltida.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Innerdörrar isoleras med skivor. Sakristian får ny skåpsinredning och altare. Ny skåpsinredning i vapenhuset.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1959 - 1959 Specifika inventarier - dopfunt
En kopia gjuts i cement av den medeltida dopfunten.
År 1962 - 1962 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1964 - 1964 Underhåll - takstol
Förstärkning av takstolar över långhus.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1966 - 1966 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av entréparti på västra sidan av sakristian med toalett och kapprum.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning, stora klockan.

Elektriker Westerstrand (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1984 - 1984 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ljudanläggning installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1989 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändigt utförs putslagningar och avfärgning med kalk- eller kc-färg. Snickerier målas med oljefärg. Korset på kula omförgylls och eventuellt läggs även tornets skiffertak om.

Gunnar Johansson (Byggmästare)

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1989 Teknisk installation - el
Alla elinstallationer från 1952 görs om.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader uppförs i vilka handikapptoalett installeras. En ny trappa byggs upp till läktaren från långhuset.

Gunnar Johansson (Byggmästare)

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1989 Underhåll - interiör
Invändig putslagning och omkalkning och ommålning. Slipning och lackning av golv. Isolering av bjälklag med mineralull. På läktarbröstningen sätts ett säkerhetsräcke upp.

Gunnar Johansson (Byggmästare)

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1989 - 1989 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Förslag läggs om urnlund.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Anläggande av minnesplats samt utplacering av belysningsstolpar.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1997 - 1997 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Förslag och beslut om anläggande av blomster- och viloplats. Avsmalnande av grusgångar.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2013 - 2013 Underhåll - takomläggning
Omläggning av betongtak till lertegel på långhus och sakrsitia
År 2013 - 2013 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fönster, vindskivor, takfot

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll
nytillverkning av tv å portar, nya hängrännor och stuprör

Västarvet, Kulturlagret, Vänersborg (Arkiv)

År 2016 - 2016 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av utrymme under läktaren med ny glasad dörr, borttagande av två bänkar, anordnande av pentry och förråd i befintligt skåp. Ny skärmvägg med kapphylla in mot kyrksal.

Olofsson Bygg (Firma)

År 2016 - 2016 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Avkortning av de två främsta bänkarna, utökning av korgolv samt byggande av ramp i mittgången

Olofsson Bygg (Firma)