Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS BORGSTENA 13:1 - husnr 3, BORGSTENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_004.2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BORGSTENA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1753 - 1753

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Borgstena
Fristads församling
Skara stift
Stommen 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Den första stenkyrkan i Borgstena uppfördes sannolikt redan under 1100- eller tidigt 1200-tal och från denna tid stammar enligt uppgift delar av nordväggen. Den medeltida dopfunten, skänkt till Statens Historiska Museum, lär vara unik för trakten och tillverkad eller inspirerad av engelsmän. 1665 fick kyrkan bänkinredning och 1668 byggdes en läktare. 1686 tillverkade bildhuggare från Läckö slott en altaruppsats. Predikstolen tillkom 1691. Kyrkans nuvarande planform tillkom vid en ombyggnad 1753, då kyrkan byggdes till knappt 10 meter åt öster och breddades cirka 2,5 meter åt söder. Vapenhus och sakristia uppfördes. Större fönsteröpp...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Den medeltida kyrkan uppförs. Nordväggen i dagens långhus är bevarad från denna kyrka.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1665 - 1665 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan får ny bänkinredning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1668 - 1668 Fast inredning - läktare
Läktare uppförs.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1686 - 1686 Fast inredning - altaruppsats
Bildhuggare från Läckö slott tillverkade altaruppstsen.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1691 - 1691 Fast inredning - predikstol
Predikstol installeras, sannolikt tillverkad av Ekeberg.

Anders Svensson Ekeberg, Borås (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1753 - 1753 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus. I långhusets nordvästra parti finns murrester av en äldre, medeltida kyrka.
År 1753 - 1753 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya större, fönsteröppningar tas upp, nordväggen var tidigare fönsterlös.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1753 - 1753 Nybyggnad - Sakristia

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1753 - 1753 Nybyggnad - Vapenhus

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1753 - 1753 Nybyggnad - Korparti

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1753 - 1753 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1762 - 1763 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på läktarbröstningen föreställande Kristus och 11 av apostlarna.

Johan Blombergh (Konstnär)

År 1762 - 1763 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummet dekormålas, takmålningen föreställer, enligt C J Ljungström, "Skapelsen och Helvetet". Konstnären dekorerar även predikstolen och fönsteromfattningarna.

Detlef (Ditlof) Ross (Konstnär - Dekormålare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1763 - 1764 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats med kalvariegrupp i olja på duk samt snidat trä. Skänks till kyrkan av Johan Gripenstedt med fru, Gräfsnäs.

Detlef (Ditlof) Ross (Konstnär - Dekormålare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad, fönster
"Flera" nya fönster sätts in.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad
Kyrkan "repareras", en dörr tas upp åt söder. Äldre måleri hittas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1870 - 1870 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten, från senare hälften av 1100-talet, skänks som gåva till Statens Historiska Museum.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1913 - 1913 Underhåll - målningsarbete, interiör
Altaret, som hittills varit målat i "purpurskrud", målades vitt samtidigt som altarring och nummertavor.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1916 - 1920 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv invändigt.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1916 - 1920 Underhåll - takomläggning
Kyrkans ekspåntak, eventuellt från 1753, ersätts med skifferplattor. Ny skorsten byggs.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1916 - 1920 Fast inredning - altarring
Altarringen tas bort.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1919 - 1920 Konservatorsarbeten
Konservering av fasta inventarier: bänkinredning, tak, läktarbröstning, två altartavlor och äldre psalmnummertavlor. Altaruppsatsen från 1764 kompletteras med delvis nytillverkade delar.

Oscar Svensson (Konservator)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - golv
Korgolvet repareras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1927 - 1928 Teknisk installation - el
Till orgelns drift dras el in.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1927 - 1928 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick ny orgel.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster sätts in.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1930 - 1930 Teknisk installation - värme
Kyrkan förses med lågtrycksångvärmeledning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad
I samband med värmeinstallationen byggs pannrum under mark i nordväst. Kaminen i en nisch i södra sidan av tas koret bort. Eventuellt avlägsnas ett bänkpar i öster.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering med bl.a. konserveringsarbeten
År 1948 - 1948 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning beslutas av kyrkogården åt öster. Ej utrett när det kom till utförande. Selander var länsträdgårdsmästare.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1952 Specifika inventarier - dopfunt
Avgjutning av kyrkans medeltida dopfunt, förvarad i Statens Historiska Museum, sätts in i kyrkan.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Tvätt och konservering av takmålningar samt målningar på predikstol och altaruppsats. Väggdekor (1700-tal) i form av växtornament mellan ljudtak och predikstol tas fram och konserveras.

Anders Ekman (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkans väggar.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1956 - 1956 Fast inredning - altarring
Återinsättande av äldre altarring (1700-tal) efter att den kompletterats och målats.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Förslag läggs om ny orgel 1964 som installeras 1966.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1986 - 1986 Fast inredning - bänkinredning
Fyra bänkrader i nordväst tas bort.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1989 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol och altaruppsats.

Christer Wildenstam (Konservator)

Hans Rosdahl (Konservator)

Johan Dahl (Konservator)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2000 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkrader i sydost tas bort.
År 2003 - 2003 Underhåll - Omputsning, exteriör
Nertagning av all puts ner till stommen på hela kyrkan samt på sockel och stiglucka, omputsning med hydrauliskt kalkbruk,

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning/renovering av fönster och dörrar med grå linoljefärg, målning av vindskivor, takfotsbräder

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2003 - 2003 Tagen ur bruk
Murstock och skorsten nertagen

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2003 - 2003 Teknisk installation - värme
Borrning för bergvärme, Installation av värmepump i församlingshem
År 2007 - 2007 Underhåll - Omputsning, interiör
Omputsning av alla väggar och avfärgning med kalkfärg

Kumlins måleri AB (Firma)

År 2007 - 2007 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golvbjälklag i hela kyrkan pga rötskador

Fristads Bygg AB (Entreprenör)

År 2007 - 2007 Byggnadsarkeologisk undersökning
Rester av den medeltida sydportalen och den murade söderväggen påträffades när golvet grävdes ut.
År 2007 - 2007 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på bänkar, predikstol, läktarbarriär, altaruppsats, takmålningar, altarring, nummertavlor, väggar i kyrkorum och vapenhus

Anders Darwall (Konservator)

År 2007 - 2007 Dendrokronologisk undersökning
En dendrokronologisk undersökning gjordes på tre bindbjälkar och gav fällningsåren 1144-1149

Alf Bråthen (Konstruktör)

År 2007 - 2007 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp i sakristia

Gunnarssons snickeri (Firma)

År 2007 - 2007 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkar mot söder har tagits bort samt att en bänk kortats av

Fristads Bygg AB (Entreprenör)

År 2016 - 2016 Underhåll - exteriör
Omputsning med Gotlandskalk. Borttagande av puts ovanför sockel på den norra sidan. På den södra sidan gjordes en bruksavjämning med Målarkalks kalkbetong på de grundstenar som lutar in mot kyrkan. Bättringsmålning av fönster och portar med linoljefärg.

Fristads Bygg AB (Firma)

År 2016 - 2016 Specifika inventarier - textilskåp
En förbättrad ventilation av textilskåpen gjordes genom att skapa ventilationsspalter i under- och överkant av dörrarna samt i hyllplanen inne i skåpen.

Fristads Bygg AB (Firma)