Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA SIENE 18:1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_060:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1204 - 1210

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Siene
Hols församling
Skara stift
Siene

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1199 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1204 - 1210 Nybyggnad
Långhus
År 1636 - 1636 Fast inredning - predikstol
År 1675 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
År 1717 - 1717 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Gustaf Björnsson Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1752 - 1752 Underhåll - målningsarbete, interiör
Altaruppsatsen får ny figurmålning.
År 1788 - 1788 Nybyggnad - Korparti
Fullbrett kor med tresidig altarvägg.
År 1788 - 1788 Nybyggnad - Sakristia
År 1788 - 1788 Fast inredning - altarring
År 1788 - 1788 Fast inredning - altare
Altaret kan vara medeltida.
År 1788 - 1829 Nybyggnad - Vapenhus
Timrat vapenhus i väster.
År 1788 - 1829 Ändring - ombyggnad, port
Igenmurning av syd- och nordport. Upptagning av västport.
År 1788 - 1788 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren i söder får nuvarande storlek.
År 1823 - 1823 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolv i kor och sakristia.
År 1855 - 1855 Fast inredning - orgel
Byggs för världsutställningen i Paris, hamnar sedan i Serafimerlasarettet i Stockholm för att 1895 säljas till Siene.

Frans Gustaf Andersson (Orgelbyggare)

År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad, fönster
Nordsidans fönster bryts upp. Nya bågar i alla fönster. Innanfönster med katedralglas.
År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad, interiör
Taket klädes med papp som dekormålas. För att få plats med orgeln göres ett hål i taket. Predikstolens fot får pärlspontsklädsel. Altaret klädes in med bräder.
År 1896 - 1896 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning ersätter sluten.
År 1896 - 1896 Fast inredning - läktare
Ny läktare i väster.
År 1896 - 1896 Teknisk installation - värme
Kamin med rökrör och skorsten.
År 1896 - 1896 Fast inredning - port
Ny port mellan vapenhus och långhus.
År 1896 - 1896 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny inre färgsättning. Väggarna förses med målade fält. Inredningen målas i bl.a. grått och guld. Predikstolsfyllningarna får målade emblem.
År 1941 - 1941 Ändring - restaurering, interiör
Kamin, rökrör och skorsten rivs. Nya golv läggs in. Nya innanfönster. Det genombrutna läktarbröstet kläs in med masonit och får listverk. Innertakets papp avlägsnas och hålet över orgeln lagas. Altarets brädbeklädnad tags bort. Altarringens ändar kapas och grinden igensätts. Ny inredning i sakristia. Orgelverket utökas med en stämma.

Hilding Abrahamsson, Siene (Byggmästare)

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinredning.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Den nygotiska orgelfasaden ersätts av en lägre med klassiserande karaktär.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Konservatorsarbeten
Ursprungliga färger tags fram på predikstol och ljudtak. Predikstolskorgen får ny fot och trappskärm (den förra från ca 1800). Altaruppsatsen rengörs. Övermålning på ett triumfkrucifix avlägsnas.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1941 - 1941 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning.

ASEA (Konstruktör)

År 1941 - 1941 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning med ny färgsättning i harmoni med framtagna äldre färger.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1945 - 1945 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus ersätter timrat.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Underhåll - exteriör
Putsen lagas och avfärgas. Takfotens pärlspont ersätts av slätspont. Västgavelns spån tjäras.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1945 - 1962 Underhåll - takomläggning
Takens tegeltäckning ersätts av kluven ekspån.
År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Elektrifiering av belysning.
År 1973 - 1973 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1975 - 1975 Underhåll - takomläggning
Spåntäckningen byts mot svart Zandategel. Takfoten förses med ventiler.
År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Det gamla magasineras.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)