Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA HOL 29:1 - husnr 1, HOLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_063:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOLS KYRKA (akt.)

1199 - 1299

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Hol
Hols församling
Skara stift
Hol

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan är sannolikt uppförd av gråsten under 1200-talet. Den hade ursprungligen romansk planform med smalare, rakslutet kor och triumfbåge. Sakristian torde vara senmedeltida. I samband med Kalmarkriget 1611 använde danskarna kyrkan som stall enligt sägnen. Klockan togs som krigsbyte och en ny göts enligt uppgift 1620. En ny klockstapel byggdes 1698. Vid biskopsvisitation 1695 påbjöds sockenmännen att göra "ännu ett fensterhool". En läktare byggdes 1702. Följande år färdigställdes en altaruppsats i barock av Gustaf Kihlman, Borås. 1709 tillkom en predikstol i samma sena renässansstil som läktaren. 1717 kompletterades denna med ett l...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Specifika inventarier - kyrkklocka
Inköpt från Tarsled 1866, hängde ursprungligen i Bitterna.
År 1199 - 1299 Nybyggnad
Långhus, kor.
År 1399 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1620 - 1620 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1695 - 1695 Ändring - ombyggnad, fönster
Sockenmännen uppmanas av biskopen att bryta upp ännu ett fönster.
År 1702 - 1702 Fast inredning - läktare
År 1703 - 1703 Fast inredning - altaruppsats

Gustaf Björnsson Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
År 1717 - 1717 Fast inredning - predikstol, ljudtak
År 1776 - 1776 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus av sten istället för äldre av trä.
År 1776 - 1776 Nybyggnad - Korparti
Nytt fullbrett kor (östgavel sparas). Nytt innertak och ny takstol.
År 1776 - 1776 Nybyggnad - Torn
Gaveltorn av trä.
År 1776 - 1776 Fast inredning - bänkinredning
Sluten bänkinredning.
År 1789 - 1789 Underhåll - målningsarbete, interiör
Stoffering av inredning.

Johan Lundgren, Alingsås (Konstnär)

År 1789 - 1789 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar

Johan Lundgren, Alingsås (Konstnär)

År 1829 - 1893 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren får nuvarande storlek och ett nytt tags upp i norr.
År 1905 - 1905 Teknisk installation - värme
Kamin installerad några år tidigare. Får detta år nytt rökrör och skorsten.
År 1905 - 1906 Ändring - ombyggnad
Ny port tags upp i vapenhusets västvägg, dess portar i norr och söder igenmuras. Ny läktartrappa. Vidgad port mellan vapenhus och långhus med cementtrappa. Nytt golv i kyrkan. Läktarpelare byggs om. Predikstol får ny fot och trappa. Trappa från läktare till vind.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1905 - 1906 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1905 - 1906 Fast inredning - altarring

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1905 - 1906 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar målas med kvaderimitation. Läktare och predikstol marmoreras. Altaruppsats ommålas likaså. Takmålningen påmålas delvis.
År 1938 - 1939 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltak (ännu 1829 var det spåntäckning). Tornspiran får nya ekspån.
År 1938 - 1939 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader vitkalkas.
År 1941 - 1942 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1941 - 1942 Ändring - ombyggnad, interiör
Kamin slopas. Altarringen får masonitfyllningar och äggstavslist. Torntrappan från läktaren byggs om och målas som taklisten. Cementtrappan i vapenhuset ersätts av en i kalksten.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1941 - 1942 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning med äldre bänkdörrar som förebild.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1941 - 1942 Konservatorsarbeten
Ursprunglig färgsättning på altaruppsats och läktarbröst tags fram. 1789 års stoffering tages fram på predikstol. Takmålningarnas sentida påmålningar tages bort.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1941 - 1942 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarnas kvadermålning avlägsnas och de vitkalkas. Inredningen målas i färger som ansluter till de äldre inventarierna.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Fast inredning - orgel

Fredrik Johansson (Arkitekt)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster med antikglas.
År 1980 - 1980 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omkalkning av fasader, målning av snickerier och tjärning av spira.

Karl Erik Sandahl (Hantverkare - Målare)

År 1985 - 1985 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar kalkas, fönster, bänkar och dörrar ommålas med bibehållen färgsättning.

Karl Erik Sandahl (Hantverkare - Målare)

År 1985 - 1985 Konservatorsarbeten
Takmålningarna rengöres.

Karl Erik Sandahl (Hantverkare - Målare)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Bakre tre bänkraderna i söder slopas för bokbord, kapphängare och ljusbärare.
År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Färgfästning och rengöring av altaruppsats och predikstol med ljudtak.

Anders Darwall (Konservator)

År 1996 - 1996 Underhåll - omputsning
Omfattande putsarbeten på fasader. Runsten påträffas.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Underhåll - takomläggning
Spirans ekspån ersätts av furuspån.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader kalkas och snickerier oljemålas, fönster och ljudluckor blir röda.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Fast inredning - port
Ny korport.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Lagning av solur.

Julio Amorin (Konservator)