Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA ASKLANDA 12:1 - husnr 1, ASKLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_052:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ASKLANDA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Asklanda
Asklanda församling
Skara stift
Asklanda kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Asklanda kyrka är sannolikt uppförd under 1100-talets slut eller 1200-talets början. Planformen och utförandet är klart romanskt med smalare absidkor och murverk av kvaderhuggen sandsten i jämna skift och storlekar. Likartat murverk påträffas i bl.a. Söne kyrka, dendrokronologiskt daterad till sent 1100-tal. Dopfunten från 1200-talets förra hälft bidrar till antagandet. Den påkostade murbehandlingen ger vid handen att en resursstark storman stod som byggherre. Några sandstenstäkter fanns ej närmare än Falbygden. Enligt en sägen skulle Asklanda ha varit en klosterkyrka för munkar och haft en hemlig gång från koret, mynnandes strax ut...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1400 - 1549 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1613 - 1613 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i söder av timmer. Det fanns även ett vapenhus i norr av okänd ålder.
År 1649 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1715 - 1715 Fast inredning - altaruppsats

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

År 1749 - 1749 Fast inredning - läktare
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1829 - 1890 Ändring - ombyggnad, fönster
Stora rundbågsfönster huggs upp i de södra murarna. Absidfönstret förstoras.
År 1829 - 1890 Rivning
Norra vapenhuset rivs.
År 1891 - 1891 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1897 - 1898 Nybyggnad - Torn
Torn.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Ändring - ombyggnad
Nord- och sydport igenmuras, den senare ersätts av ett fönster. Ett nytt fönster huggs upp i korets nordvägg. De plana innertaken ersätts av brädvalv. Triumfbågen vidgas. Nya golv läggs in.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Rivning
Södra vapenhuset rivs.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Fast inredning - altare

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Fast inredning - altarring

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Fast inredning - bänkinredning

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Fast inredning - predikstol
Ersätter renässanspredikstolen.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Fast inredning - läktare

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Fast inredning - port
Västport.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skildring av Kristi himmelsfärd i korgavel. Väggar förses med kvaderimitation i oljefärg och kring triumfbågen ett språkband.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inredningen ekådras.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Teknisk installation - värme
Kamin installeras i koret.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1940 - 1941 Ändring - restaurering, interiör
Innertakens fält kläs med masonit. Abisdens tak förses med ett hjälmvalv av duk. Vapenhustaket kläs med masonit. Altarring och läktare förses med plywoodfyllningar. Läktarbänkarna slopas för att ge plats åt kör. Alla fönster får innanlufter. Bänkarna kortas, får lutande ryggar, väggbröstning och nya raka gavlar. Portarna görs släta med hjälp av masonit.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1940 - 1941 Underhåll - omputsning
Innerväggarnas oljemålade puts huggs ned och ersätts av puts med kalkfärg.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1940 - 1941 Teknisk installation - värme
Kaminen slopas till förmån för nytt värmesystem?
År 1940 - 1941 Konservatorsarbeten
Den gamla predikstolen återbördas. Den kompletteras med bl.a. trappa och visst nytt listverk. Färgen konserveras. Ett ljudtak rekonstrueras. Altaruppsatsen ursprungliga färger tags fram.

Olle Hellström (Konservator)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1940 - 1941 Underhåll - målningsarbete, interiör
Helt ny färgsättning med inslag av marmoreringar. Taket målas i ljus gråblå ton. All dekor från 1898 slopas med undantag för målningen i koret.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1940 - 1941 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1940 - 1941 Underhåll - takomläggning
Tvåkupigt tegel ersätts av enkupigt.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1940 - 1941 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkning i SV och Ö.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1966 - 1966 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.
År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Träskadaeangrepp på predikstol åtgärdas.

Anticimex (Firma)

År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Rengöring av fasader och lagning av fogar. Långhustak repareras och snickerier målas.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, port
Nordporten återupptags.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, interiör
Klädsel av plywood och masonit tags bort från altarring, läktarbröst och portar. Bänkrader avlägsnas i öster och väster. Förvaringsskåp byggs in under läktaren. Ny mellanvägg mot absidens sakristia. Golv slipas och oljas.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, interiör
Helt ny färgsättning. Bänkgavlar får illusionsmålade fyllningar. Taket målas klarbått.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Kormålningen rengörs.
År 2001 - 2001 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på torntak. Rötat virke i dess stomme byts. Smidesdekor nytillverkas. Hängrännor och stuprör monteras utan tillstånd.

Alf Petersson (Byggmästare)