Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA ALGUTSTORPS PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, ALGUTSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_047:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALGUTSTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1350

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Algutstorp
Algutstorps församling
Skara stift
Algutstorp kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan restes av gråsten, sannolikt under 1200-talet. Koret torde ursprungligen ha varit smalare och rakslutet. En dopfunt härrör från tidigt 1200-tal vilket kan stärka denna datering. 1695 tillkom en altaruppsats i barock. En predikstol i ålderdomligare utförande torde ha tillkommit tidigare under seklet. 1748 byggdes ett nytt fullbrett kor och inredningen nygjordes. Det nya plana innertaket försågs 1750 med en målning av Sven Kinnander, skildrande Den yttersta domen. 1766 byggdes ett vapenhus framför sydporten. 1770 försågs västgaveln med ett litet klocktorn av trä. Enligt 1829 års inventering var yttertaket då täckt med tegel. 18...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. Betydande murpartier i långhusets västra del återstår av den medeltida kyrkan.
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1530 - 1540 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1600 - 1700 Fast inredning - predikstol
År 1695 - 1695 Fast inredning - altaruppsats
År 1748 - 1748 Nybyggnad - Korparti
Till stor del ny inredning.
År 1748 - 1748 Nybyggnad - Sakristia
Troligen samtida med koret.
År 1750 - 1750 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning

Sven Kinnander (Konstnär)

År 1766 - 1766 Nybyggnad - Vapenhus
År 1770 - 1770 Nybyggnad - Torn
Klocktorn av trä på gavel.
År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, fönster
Norra långsidan förses med fönster.
År 1851 - 1851 Underhåll - målningsarbete
År 1851 - 1851 Ändring - ombyggnad, interiör
Predikstol placeras över altaret och ersätter altaruppsats.
År 1851 - 1851 Fast inredning - altarring
År 1910 - 1910 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggar bilas jämna och slätputsas. Korport igenmuras. Ny trappa i vapenhus. Nya golv. Predikstolen flyttas till nordväggen och altaruppsatsen återbördas. Den medeltida dopfunten tags åter i bruk. Innertaket kläs med pärlspont.
År 1910 - 1910 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning på torntak ersätts av plåt.
År 1910 - 1910 Fast inredning - altare
År 1910 - 1910 Fast inredning - bänkinredning

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Fast inredning - läktare

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Teknisk installation - värme
Kamin med rökrör.

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny ljus färgsättning. Väggar kalkas. Taklist med bård. Inredningen målas i grönt med inslag av rött, blått och guld.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär)

År 1910 - 1910 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurdekor i fyllningar på läktarbröst och predikstol. Visst muralmåleri ovan predikstol. Kopia av da Vincis Nattvarden på altaruppsatsens predella.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär)

År 1910 - 1910 Konservatorsarbeten
Vit övermålning på altaruppsats tags bort och ersätts av ny färgsättning. Saknade sidostycken kompletterades.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär)

År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad
Riktig skorsten till kamin.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster med antikglas.
År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny trappa i vapenhus.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
Rivning av skorsten och kamin. Återupptagande av korport. Vapenhusport kläs med ny panel. Yttertak repareras. Innertakets pärlspont avlägsnas. Bänkar kortas och får nya gavlar samt mot väggen bröstning. Läktarbröstet kläs med masonit på baksidan.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Rengöring av takmålning.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete
Puts på fasader och innerväggar lagas och kalkas. Ny puts i sakristia. Ny interiör färgsättning med ytornering på delar av inredning. Golven fernissas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Framtagning av ursprunglig dekor och färg på predikstol. Trappskärmen byggs om. Äldre färgsättning på altaruppsats tags fram, liksom en drapering i taket ovanför. Denna kompletteras på väggen med nytt måleri.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1955 - 1955 Konservatorsarbeten
Nattvardskopian på altaruppsatsen plockas bort.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1990 - 1990 Fast inredning - orgel
Nytt verk med ny fasad.

Arne Nygård (Arkitekt)

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny läktartrappa.

Arne Nygård (Arkitekt)