Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LILLA EDET ÅSBRÄCKA 1:13 - husnr 1, ÅSBRÄCKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_051.12/00009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅSBRÄCKA KYRKA (akt.)

1714 - 1716

Västra Götaland
Lilla Edet
Västergötland
Åsbräcka
Fuxerna-Åsbräcka församling
Göteborgs stift
Åsbräcka 357

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2004

ÅSBRÄCKA KYRKA byggdes 1714-16 på medeltida kyrkplats, där den nuvarande kyrkan haft minst två kända föregångare. När kyrkan första gången togs i bruk, på midsommardagen 1715, saknades yttertakets spåntäckning. Drivande för att kyrkobygget skulle realiseras var kyrkoherde Joachim Fredrik Kreitlow, som själv förrättade kyrkans invigning. Kreitlow stod bakom om- och nybyggandet av ett flertal kyrkor i trakten.

Inredningen i kyrkorummet utfördes i huvudsak 1719 och allra först färdigställdes bänkinredningen och predikstolen. Altaruppsatsen tillkom 1728, ett verk av bildhuggaren Michael Schmidt, verksam under 1700-talets förra hälft.

...

Läs mer i eget fönster

År 1714 - 1716 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1719 - 1719 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning tillkom.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1719 - 1719 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillkom.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1722 - 1722 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
En gråstensmur uppfördes runt kyrkogården. Troligen tillkom också stigluckan.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1728 - 1728 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats tillkom.

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1759 - 1759 Underhåll
Kyrkan reparerades.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1761 - 1761 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans tak dekorerades.

Carl Gustaf Sandberg (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad, takstol
Nya takstolar med flackare fall än tidigare samt med invändiga tvärbjälkar.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1860 - 1860 Underhåll - golv
Nytt golv inlades i kyrkan.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1873 - 1873 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering. Äldre måleri övermålades.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1909 - 1909 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Nybyggnad - Sakristia
En ny sakristia vidbyggdes på långhusets södra sida.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Nybyggnad - Torn
Ett nytt torn i trä uppfördes på vapenhuset i sten.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan vitkalkades utvändigt.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan vitkalkades invändigt.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, trappa
Den befintliga läktartrappan revs och en ny byggdes i vapenhuset.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Fast inredning - läktare
Läktaren sänktes och framflyttades.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster till läktaren anordnades i västra väggen. Nya fönster insattes i kyrkorummet.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av snickerier i överensstämmelse med dåvarande färger.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Konservatorsarbeten
Äldre draperimålningar i koret och kring fönstren framtogs. Renovering av Altartavlan, predikstolen och nummertavlorna.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1927 - 1927 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifierades och belysning installerades på orgeln, predikstolen och altaret.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, golv

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
Elektrisk värme installerades.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1948 - 1948 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna omkalkades och bänkinredningen målades.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - el

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1948 - 1948 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på predikstol, altaruppsats och läktarbröstning.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1951 - 1951 Underhåll - takomläggning
Kyrktakets spåntäckning utbyttes mot skiffer.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Den främsta bänkraden borttogs.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
WC anordnades i vapenhuset.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1977 - 1977 Teknisk installation - VA
WC installerades.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, port
Kyrkporten ombyggdes.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya tornluckor tillverkades.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 2005 - 2005 Ändring - restaurering, exteriör
Omfattande tak- och fasadrestaurering. Taket nedmonterat till takstolar. Byte av rötskadade delar av takkonstruktionen, nytt undertak, nya takfotsbrädor papp, återläggning och komplettering av tegelpannorna. Putsfasaden rengjord, putsskador lagade och fasdaden avfärgad. repartion av tornets hjärtstock och fasad (byte av rötskadat virke och målning). Kyrkporten målad.

Bröderna Bergström (Byggmästare)

År 2005 - 2005 Ändring - restaurering, exteriör
Nytt plåtarbeten

Häggners plåtslageri AB, Trollhättan (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2005 - 2005 Arkitekturbunden utsmyckning
Nytt krönkors av smide på tornet.

Uxås Svets & Smide, Lilla Edet (Hantverkare - Smed)